Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Η προκήρυξη για μετάταξη / μεταφορά υπαλλήλων σε Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Ε., εποπτείας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το φως της δημοσιότητας είδε η προκήρυξη του Υπουργείου Μεταφορών, για τη στελέχωση των εταιρειών που άπτονται της αρμοδιότητας του.

Θέμα της προκήρυξης:
«Πρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου - Ανώνυμες Εταιρείες εποπτείας Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στην Υπηρεσία
Οδικών Τελών».

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις που προκηρύσσονται:Δείτε την αίτηση ...για τους ενδιαφερόμενους:
Επιπλέον, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στις Ανώνυμες Εταιρείες που εποπτεύει με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ Α.Ε.)» και «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ Α.Ε.)» προτίθεται να ενισχύσει τους ανωτέρω φορείς με μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Δείτε την προκήρυξη: 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου