Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Το φαινόμενο της ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας (Mobbing)


Ολοένα και συχνότερα παρατηρείται στην εποχή μας το φαινόμενο της ηθικής – ψυχολογικής παρενόχλησης στην εργασία και για τον λόγο αυτό δεν είναι λίγοι οι Συνάδελφοι, Μέλη του Σωματείου μας που απευθύνονται σε εμάς για να μάθουν τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να προστατευθούν όταν υφίστανται μειωτική, απαξιωτική ή εχθρική συμπεριφορά στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Με τον όρο «mobbing» νοείται η ηθική παρενόχληση εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους. Κατά τον ψυχολόγο Leymann, το mobbing ορίζεται ως η εχθρική και ανήθικη επικοινωνία, η οποία κατευθύνεται με συστηματικό τρόπο από ένα ή λίγα άτομα κυρίως προς ένα άτομο το οποίο, λόγω της συστηματικής αυτής παρενόχλησης, ωθείται σε μια αβοήθητη και ανυπεράσπιστη θέση. Η Γαλλίδα ψυχίατρος Marie France Hirigoyen όρισε τον όρο παρενόχληση στο χώρο εργασίας ως κάθε καταχρηστική συμπεριφορά που εκδηλώνεται με λόγια, πράξεις, γραπτά μηνύματα και μπορεί να ζημιώσει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη σωματική ή ψυχική ακεραιότητα του ατόμου, να θέσει σε κίνδυνο την εργασία του ή να διαταράξει το εργασιακό κλίμα. Η ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας παίρνει τη μορφή ταπεινωτικής συμπεριφοράς, άνισης μεταχείρισης, προσβολών, απομόνωσης, εξώθησης σε σφάλματα, άσκησης ψυχολογικής βίας, ανάθεσης υπερβολικού όγκου εργασίας σε συνδυασμό με κακόβουλα σχόλια για την δήθεν ελλιπή απόδοση, απειλές για τοποθέτηση σε άλλο αμαξοστάσιο, άλλα καθήκοντα και αντικείμενο εργασίας κ.α. Στην κρινόμενη προβληματική περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

Το «mobbing» μπορεί να προέρχεται είτε από τον προϊστάμενο, είτε και από άλλον -ους εργαζομένους. Εάν μάλιστα το «mobbing» έχει ως αιτία και κάποια απαγορευμένη διάκριση (λ.χ. το φύλο, την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ηλικία κ.ο.κ), τότε χαρακτηρίζεται ως «παρενόχληση» κατά την έννοια των Ν. 3304/2005 και 3896/2010, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να δύναται να προστατευθεί και βάσει των διατάξεων των νόμων αυτών.

Πριν από οποιαδήποτε ανάλυση αναφορικά με το νομικό οπλοστάσιο που διαθέτει ο εργαζόμενος για να προστατευθεί από συμπεριφορές «mobbing» ή παρενόχλησης, είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι ο εργοδότης υπέχει υποχρέωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζομένου, η οποία απορρέει μάλιστα από συνταγματικές διατάξεις (άρθρο 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 Συντ.). Η προστασία αυτή είναι πλήρης, καλύπτοντας όλες τις εκφάνσεις της προσωπικότητας του εργαζομένου και δη τόσο τις σωματικές – φυσικές όσο και τις ψυχικές και ηθικές. Περαιτέρω, γίνεται δεκτό ότι ο εργοδότης υπέχει υποχρέωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζομένου και όταν οι προσβολές της προέρχονται όχι από τον ίδιο, αλλά από συναδέλφους, δηλαδή έτερους εργαζομένους του.Ποια είναι τα δικαιώματα του εργαζομένου σε περίπτωση «mobbing»;Για την προστασία του εργαζομένου από συμπεριφορές «mobbing» εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας. Έτσι, ο εργαζόμενος που υφίσταται «mobbing» έχει τις εξής δυνατότητες:

1) Να αξιώσει από τον εργοδότη την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον,

2) Να προβεί σε αναφορά στην Επιθεώρηση Εργασίας,

3) Να αξιώσει την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθώς και αποζημίωση για οποιαδήποτε τυχόν θετική (υλική) ζημία υπέστη,

4) Να ασκήσει αγωγή κατά του εργοδότη για αποζημίωση εργαζομένου σε περίπτωση πρόκλησης εργατικού ατυχήματος ή επέλευσης επαγγελματικής νόσου,

5) Να υποβάλει μήνυση για παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης, καθώς και για κατά περίπτωση επιμέρους στοιχειοθετούμενα αδικήματα του ποινικού κώδικα, όπως η εξύβριση (361 ΠΚ), η συκοφαντική δυσφήμιση (363 ΠΚ), η εκβίαση (385 ΠΚ) κλπ.

Ο εργαζόμενος διαθέτει εκ του νόμου ευρείες δυνατότητες για να προστατευθεί από οποιαδήποτε εχθρική ή καταχρηστική συμπεριφορά, ωστόσο τα νομικά μέσα προστασίας που πρέπει να ακολουθεί κατά περίπτωση εξαρτώνται πάντοτε από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της κάθε υποθέσεως. Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμη αποβαίνει η συμβολή δικηγόρου εξειδικευμένου σε θέματα εργατικού δικαίου, ο οποίος θα καθοδηγήσει τον εργαζόμενο ως προς τα δικαιώματά του και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τα προστατεύσει αποτελεσματικά.Το Σωματείο μας είναι εδώ και αποτελεί την ασπίδα προστασίας των δικαιωμάτων των Εργαζομένων. Δεν σωπαίνουμε, δεν συναινούμε απέναντι σε καμία αρχή, καμία εξουσία όταν πρόκειται να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας. Είμαστε συνέχεια δίπλα σας και προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε πλήρως, άμεσα, έγκαιρα & έγκυρα για όλες τις εξελίξεις και τα δικαιώματά σας, όλα τα τηλέφωνά μας είναι γνωστά και πάντα διαθέσιμα.

Για το ΔΣ

Καραμητόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος

Σιδερής Πέτρος, Γ. Γραμματέας


Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΑΜΕ: Απαιτούμε συχνά και ασφαλή δρομολόγια για το λαό

Την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες εν μέσω πανδημίας έχουν μετατραπεί σε χώρους μετάδοσης και διασποράς του κορονοϊού, καθώς και τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύει με ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, καλώντας σε ενίσχυση της πάλης για φθηνή και ασφαλή συγκοινωνία, απέναντι στην πολιτική ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ έχει ως εξής:

«Δεν παίζουμε την υγεία μας στα ζάρια - Απαιτούμε συχνά και ασφαλή δρομολόγια για το λαό!
Η άσχημη κατάσταση που επικρατεί στις αστικές συγκοινωνίες και μάλιστα εν μέσω πανδημίας έχει μετατρέψει τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τους συρμούς σε χώρους μετάδοσης και διασποράς του κορονοϊού.

Οι συνθήκες συνωστισμού, που βιώνουμε καθημερινά εργαζόμενοι και επιβάτες στις αστικές συγκοινωνίες, διαψεύδουν με τον χαρακτηριστικότερο τρόπο την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι τάχα παίρνει μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού, ενώ δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα κανένα ουσιαστικό μέτρο.

Η σημερινή κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Στον ΗΣΑΠ δρομολογούνται ημερησίως 19 συρμοί αντί για 33. Αντί για 1.800 οχήματα (λεωφορεία και τρόλλεϋ) δρομολογούνται μόλις 900.

Οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες το 2009 ήταν 11.500 και το 2020 είναι μόλις 6.700.

Η έλλειψη εργαζομένων, η έλλειψη οχημάτων και συρμών, η παλαιότητα του στόλου και οι συχνές βλάβες έχουν σαν αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής, η αναμονή να είναι 10, 20, 30 έως και 50 λεπτά πολλές φορές, και μετά υποχρεωνόμαστε να στοιβαζόμαστε ο ένας πάνω στον άλλον και το βράδυ η κυβέρνηση να μας κουνάει το δάχτυλο μιλώντας μας για την ατομική μας ευθύνη.

Από το 2009 η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων ξεπερνά το 65%.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης θα μεγαλώσει τα προβλήματα

Η κυβέρνηση, αντί να υλοποιήσει άμεσα τα αιτήματα των συνδικάτων και των μαζικών φορέων για να προστατεύσει την υγεία του λαού και να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά του, αξιοποιεί αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες για να δυναμώσει την επιχειρηματική δράση στις αστικές συγκοινωνίες, μεγαλώνοντας τα προβλήματα.

Η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών θα επιφέρει ακριβότερες και χειρότερες συγκοινωνίες, ιδιαίτερα για όσες "γραμμές" δεν είναι κερδοφόρες.

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών θα μπουν στο ζύγι του κέρδους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ενοικίαση λεωφορείων με leasing από τη Γερμανία για τη Θεσσαλονίκη, που διαθέτουν μόλις μία πόρτα για τους επιβάτες και είναι και χωρίς air condition, μετατρέποντάς τα, σε συνθήκες πανδημίας, σε ωρολογιακή βόμβα για το λαό.

Είναι ανάγκη να δυναμώσει η πάλη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, για την πραγματική κάλυψη των αναγκών μας για φτηνή και ασφαλή συγκοινωνία. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να κοροϊδεύει και να μας κουνάει το δάχτυλο, να πάρει ουσιαστικά μέτρα εδώ και τώρα.

Απαιτούμε:
 • Πύκνωση δρομολογίων, ειδικά στις ώρες αιχμής, σε όλα τα μέσα μεταφοράς.
 • Μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες και τους επιβάτες.
 • Δωρεάν μετακίνηση σε εργαζόμενους που έχουν απολυθεί ή έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους ή έχουν εξαναγκαστεί σε εκ περιτροπής εργασία.
 • Άμεση και γενναία κρατική χρηματοδότηση για: Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επισκευή και ανανέωση του στόλου με αγορά καινούργιων οχημάτων και βαγονιών.
 • Καμία επιχειρηματική δράση στις αστικές συγκοινωνίες. Όχι στις ΣΔΙΤ. Επίταξη των ΚΤΕΛ για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία». 


Ανοίγει ο δρόμος για τα λεωφορεία με leasing στην Αθήνα

Τους όρους του διαγωνισμού για την σύμβαση leasing 300 λεωφορείων ενέκρινε κατά την τελευταία συνεδρίαση του το διοικητικό συμβούλιο της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ). 

Πλέον αναμένεται εντός του μηνός η προκήρυξη του διαγωνισμού, με στόχο τα νέα οχήματα να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2021.

Όπως έχει ανακοινωθεί τα οχήματα που θα αποκτηθούν με leasing θα είναι μεταχειρισμένα, ηλικίας μέχρι 10 ετών και τεχνολογίας Diesel Euro V ή νεότερης. 

Αυτό είναι και το πρώτο βήμα του σχεδίου για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας που έχει εκπονήσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές του.

Θα ακολουθήσει η σύμβαση ΣΔΙΤ με τα ΚΤΕΛ για την ενίσχυση των περιφερειακών και ενδοδημοτικών δρομολογίων με 203 πούλμαν και 550 οδηγούς. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ Αττικής, και η κατάθεσή της προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μέσω αυτών των δύο κινήσεων το δυναμικό των λεωφορείων που κινούνται στους δρόμους της Αττικής, αναμένεται να αυξηθεί κατά 50%, καθώς σήμερα σε λειτουργία βρίσκονται περίπου 1.000 οχήματα. Θα φτάσει δηλαδή τα επίπεδα του 2011 όπου δρομολόγια εκτελούσαν 1.500 λεωφορεία.

Παράλληλα προετοιμάζεται και ο διαγωνισμός για τη προμήθεια 1.000 νέων λεωφορείων. 

Στόχος είναι η προκήρυξη για τα πρώτα 600 να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο και τα 300 εξ αυτών να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας μέχρι το τέλος του 2021, ενώ προγραμματίζεται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στην ΟΣΥ ετοιμάζονται ακόμη και για περίπου 500 προσλήψεις, οδηγών και τεχνιτών, που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 22ας Αυγούστου. 

Οι προσλήψεις θα γίνουν με ευθύνη της ΟΣΥ, αλλά με κριτήρια και υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. 

Όσοι προσληφθούν θα ξεκινήσουν δοκιμαστική υπηρεσία μετά αποδοχών για ένα έτος και στη συνέχεια θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Μισθώσεις και στη Θεσσαλονίκη 
Την ίδια στιγμή στη Θεσσαλονίκη ήδη έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος διαγωνισμός για τη μίσθωση λεωφορείων, ενώ όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, προγραμματίζεται και νέα δημοπράτηση για τη μίσθωση ακόμη 270 οχημάτων.

Παράλληλα, τα ΚΤΕΛ έχουν αναλάβει 31 γραμμές στην περιαστική ζώνη της πόλης με συνολικά 150 λεωφορεία. 

Παράλληλα ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει προχωρήσει στην προμήθεια 50 μεταχειρισμένων λεωφορείων από τον Δήμο της Λειψίας, η παραλαβή των οποίων πραγματοποιείται τμηματικά αυτές τις ημέρες. 

ΠΗΓΗ: capital.gr


Αυξημένο μέχρι 80% θα είναι το εισιτήριο των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, αν αυτό εκδίδεται μέσα στο λεωφορείο

Αυξημένο μέχρι 80% θα είναι το εισιτήριο των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, αν αυτό εκδίδεται μέσα στο λεωφορείο.

Το παραπάνω προβλέπεται στην ΥΑ Α-87003/4007/19/2020 απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, η οποία ικανοποιεί σχετικό αίτημα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ).

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη «τα αστικά ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ δύνανται, με απόφαση του Δ.Σ. αυτών, να καθιερώσουν επιβάρυνση των μεμονωμένων κανονικών και μειωμένων εισιτηρίων που εκδίδονται μέσα στα λεωφορεία σε ποσοστό έως 80% επί της εκάστοτε ισχύουσας τιμής εισιτηρίου».

Επιπλέον, «στις τιμές των εισιτηρίων που καθορίζονται -στην παρούσα επιβάλλεται επιπροσθέτως ο ισχύων κάθε φορά ΦΠΑ, ενώ καμία άλλη προσαύξηση τιμών εισιτηρίων δεν επιτρέπεται δεδομένου ότι περιλαμβάνονται σε αυτές όλες οι λοιπές κρατήσεις προς τρίτους από οπουδήποτε και αν έχουν επιβληθεί, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 μη υπολογιζόμενων των εισπράξεων που προκύπτουν από τη σύναψη συμβάσεων οποιουδήποτε είδους ή για τη μεταφορά μαθητών», αναφέρει η πρόσφατη απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Χορήγηση εισιτηρίων 
Με την παραπάνω πρόσφατη απόφαση τροποποιείται, επίσης, προγενέστερη (Β/οικ.69088/4971/15/12.11.2015) και πλέον εκτός των δελτίων ελεύθερης κυκλοφορίας, επιτρέπεται τώρα και η χορήγηση εισιτηρίων. 

«Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκοινωνιακού φορέα επιτρέπεται, κατά την κρίση του οργάνου αυτού και κατά περίπτωση η χορήγηση εισιτηρίων ή δελτίων ελεύθερης κυκλοφορίας σε ειδικές κατηγορίες προσώπων για κοινωνικούς ή υπηρεσιακούς λόγους» αναφέρει η πρόσφατη απόφαση.

Δωρεάν τα μικρά παιδιά και σε θέση 
Στο μεταξύ, ο κ. Κεφαλογιάννης διευκρίνισε ότι η τροποποίηση προγενέστερης διάταξης αφορά στη δυνατότητα μεταφοράς των παιδιών κάτω των 6 ετών, δωρεάν, όπως ίσχυε πάντα, αλλά με κατάληψη θέσεως και όχι στην αγκαλιά ή στα πόδια του συνοδού (γονέα ή κηδεμόνα).

Η παραπάνω δυνατότητα, της μεταφοράς δηλαδή των μικρών παιδιών σε ξεχωριστό κάθισμα, επιβάλλεται από την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του covid-19. Συμφωνία της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, για εκπτώσεις σε σχολικά είδη

Η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, συμφώνησε με τα καταστήματα PUBLIC, για εκπτώσεις σε σχολικά είδη, με τη χρήση κουπονιού έκπτωσης, το οποίο θα παραλαμβάνουν οι συνάδελφοι από τη γραμματεία του σωματείου...Η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, καλεί τα μέλη της σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση

Η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, μετά από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 7/9/2020, αποφάσισε να ορίσει εκλογοαπολογιστική συνέλευση ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, την Παρασκευή 11/9/2020:ΟΑΣΑ: Μερική τροποποίηση διαδρομής της λεωφ. γραμμής 704, λόγω εργασιών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 704 ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ), λόγω εργασιών επί της Λεωφ. Καματερού, από τη συμβολή της με τη οδό Γρ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης (Β΄ φάση έργου), στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, για το χρονικό διάστημα από 07/09/2020 έως και τις 30/10/2020, ως εξής:

Λεωφορειακή γραμμή 704
 • Διαδρομή από τέρμα προς αφετηρία (προς Καματερό): Από την Κωνσταντινουπόλεως, συνέχεια Κωνσταντινουπόλεως, συνέχεια Σωκράτους, συνέχεια Λ. Καματερού και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.
Προσωρινή ίδρυση στάσεων
Επί της οδού Σωκράτους:
 • “ΑΝΑΤΟΛΗΣ”, έναντι υπάρχουσας στάσης με την ονομασία “ΑΝΑΤΟΛΗΣ”.
 • “ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ”, έναντι υπάρχουσας στάσης με την ονομασία “ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ”.
 • “ΗΛΙΔΟΣ”, έναντι υπάρχουσας στάσης με την ονομασία “ΗΛΙΔΟΣ”.
Προσωρινή κατάργηση στάσεων
Στη διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 704 προς Καματερό
 • ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
 • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
 • 2η ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΠΗΓΗ: oasa.gr


Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Στέλιος Ινεπέκογλου:Στην ΔΑΚΕ ΗΛΠΑΠ αγαπητοί Συνάδελφοι, αξιολογούμε το χθες και σχεδιάζουμε το αύριο!!
Βλέποντας τα σχόλια και τις αντιδράσεις σχετικά με την δοκιμή του ηλεκτρικού οχήματος, αλλά και τα φανταστικά σενάρια που κάποιοι υποκινούν, αισθάνομαι την ανάγκη να διευκρινίσω πως η συγκεκριμένη δοκιμή δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από αντίστοιχη δοκιμή ηλεκτρικού οχήματος που πραγματοποιήθηκε πριν λίγους μήνες από την Εταιρεία και για την οποία δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση!!

Πολλές είναι οι εταιρείες που εκθέτουν τα προϊόντα τους κι αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει χώρισμα οδηγού ή έχουν κλειστά παράθυρα κτλ. Από την επίδειξη εως την προμήθεια υπάρχει πολύς δρόμος και όταν και εφόσον αυτή γίνει, θα υπάρχουν τροποποιήσεις σύμφωνα με τις διαμορφωθείσες απαιτήσεις.
Σε κάθε περίπτωση ΚΑΜΜΙΑ επίπτωση, ΚΑΜΜΙΑ επίδραση δεν θα υπάρξει στην κυκλοφορία των Τρόλλεϋ, τα οποία θα συνεχίσουν να κοσμούν τους δρόμους της Πρωτεύουσας, να επιτελούν το Κοινωνικό τους έργο και να προσφέρουν ασφαλή και Δημόσια μετακίνηση στους πολίτες!!!

Ιδιαίτερη αξία όμως έχει η διαπίστωση πως τα σενάρια αυτά υποκινούν και διακινούν οι γνωστοί μπαχαλάκηδες, οι τρομολάγνοι, οι εν δυνάμει ολετήρες του κλάδου μας !!!
Εκείνοι οι οποίοι υπό τον μανδύα των "ανεξάρτητων" εκδίδουν αμήχανες, εμετικές και ανυπόστατες αναρτήσεις προσπαθώντας να κρύψουν την ανυπαρξία τους και να αποπροσανατολίσουν τους Συναδέλφους, μετατρέπουν τον συνδικαλισμό και την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε φθηνό κομματικό αντιπολιτευτικό μηχανισμό, από τον οποίο προσδοκούν προσωπικά οφέλη!!!

Εκείνοι οι οποίοι υπερασπίζονται σφόδρα τα έργα και ημέρες της προηγούμενης Διοίκησης και της πολιτικής του "ηθικού πλεονεκτήματος" δεν είπαν κουβέντα για όσα έταξαν αλλά δεν έκαναν!!! Κουβέντα για την περίφημη τροπολογία της προηγούμενης Κυβέρνησης η οποία άλλαξε πρόσφατα, για την κοροϊδία με τα δεκάδες προσχέδια Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που το ένα αναιρούσε το άλλο, για τον έλεγχο κομίστρου που κατήργησαν, για την αγορά τροχαίου υλικού που δεν έγινε, για την διακοπή της παροχής γάλακτος, κατασκηνώσεων, για την δημιουργία ελλειμμάτων, για τα οχήματα που δεν πρόλαβαν να φέρουν,για τις ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ που επίσης ΔΕΝ πρόλαβαν να κάνουν!!!! Ούτε κουβέντα από τους "ανεξάρτητους" για το γεγονός πως οι μετοχές Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών πέρασαν στα χέρια του Υπερταμείου, ούτε κουβέντα για την πολιτική της πλήρους απαξίωσης των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών!!!

Στην ΔΑΚΕ ΗΛΠΑΠ αγαπητοί Συνάδελφοι, αξιολογούμε το χθες και σχεδιάζουμε το αύριο!! Πέρα από μαξιμαλισμούς και άνευ ουσίας χειροκροτήματα ως άξιοι συνομιλητές προσαρμοζόμαστε στους νέους μετασχηματισμούς και με διεκδικητικό πραγματισμό αναζητούμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους εκατοντάδες συναδέλφους μας!!

Βεβαίως και θα συνομιλήσουμε με την Διοίκηση της ΟΣΥ, η οποία μέχρι τώρα σέβεται και παρατείνει την ισχύ της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, εξοφλεί το οφειλόμενο από το 2019 γάλα και ακολουθεί η εξόφληση του 2020, επιβραβεύει τον εργαζόμενο το Πάσχα (ας μας πουν οι "ανεξάρτητοι" που φώναζαν πότε είχε ξαναγίνει) , πληρώνει κατασκηνώσεις, πληρώνει τις ανανεώσεις των επαγγελματικών διπλωμάτων, προχωρά στην υλοποίηση του άρθρου 4 της ΣΣΕ και σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζει το δύσκολο έργο που προσφέρουν οι εργαζόμενοι!!!

Βεβαίως και θα συνομιλήσουμε με την Διοίκηση της ΟΣΥ, η οποία επιτέλους μετά από 14 χρόνια ζητά και εξαγγέλει ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ!!!

Οι Προσλήψεις μόνιμων Οδηγών και Τεχνιτών άλλωστε, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην βιωσιμότητα των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών και βεβαίως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως ουδεμία αναφορά γίνεται από τους "ανεξάρτητους" !!!
Εννοείται αγαπητοί Συνάδελφοι, πως δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τους "ανεξάρτητους" στα καταγώγια τους, διότι απλούστατα αποστρεφόμαστε το σκοτάδι!!!

Η ΔΑΚΕ ΗΛΠΑΠ Συνάδελφοι, αφήνει τον ρηχό, κενόδοξο συνδικαλισμό και το "ηθικό του πλεονέκτημα" στο περιθώριο και συνεχίζει σταθερά και αταλάντευτα να εργάζεται και να συνεργάζεται για την ανάκαμψη των ΜΜΜ και την χαμένη αίγλη του Τρόλλεϋ με έργα χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα!!!

ΙΝΕΠΕΚΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΛΠΑΠ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΚΕ ΗΛΠΑΠ


Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Το ηλεκτρικό όχημα δοκιμάζεται στους δρόμους της Αθήνας!!!Όπως μας είπε ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ ΗΛΠΑΠ Ινεπέκογλου Στέλιος το ηλεκτρικό όχημα, το οποίο δοκιμάζεται σε κανονικές συνθήκες στους δρόμους της πρωτεύουσας, αποτελεί πρωτότυπη έκδοση και ενδεχομένως να υποστεί εσωτερικές τροποποιήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα διαμορφωθούν. Φωτογραφίες και δοκιμές από τον αξιόλογο συνάδελφο Κυριακόπουλο Θεόδωρο, 9831.
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Αστικές συγκοινωνίες: Προσλήψεις και ΣΔΙΤ για την αντιμετώπιση συνωστισμού-αραιών δρομολογίωνΈντονος προβληματισμός επικρατεί στο επιβατικό κοινό των λεωφορείων, λόγω των αραιών δρομολογίων, των συνακόλουθων καθυστερήσεων και του συνωστισμού που καταγράφεται σε αυτά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Οδικών Συγκοινωνιών (Ο.ΣΥ.) Στέφανος Αγιάσογλου, μιλώντας, στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», παραδέχθηκε την ύπαρξη του προβλήματος, προαναγγέλλοντας το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή.

Όπως εξήγησε, «οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετπίζουν μια δύσκολη κατάσταση», καθώς μέχρι πρότινος υπήρχαν 900 ενεργά λεωφορεία και ανεπαρκής αριθμός οδηγών, αφού έχουν να γίνουν προσλήψεις 15 χρόνια.

Έτσι, ως μακροπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης, γνωστοποίησε πως:

Ξεκινάει διαγωνισμός για 1000 νέα λεωφορεία, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε 2,5 χρόνια

Σε ότι αφορά στα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τη Δευτέρα ξεκινά διαγωνισμός για 300 λεωφορεία βραχυχρόνιας μίσθωσης τα οποία θα είναι διαθέσιμα εντός τεσσάρων με έξι μήνες, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία πρόσληψης οδηγών και τεχνητών.

Έως τότε, σύμφωνα με τον κ. Ασμάτογλου, θα υπάρξει σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου κάποιες περιφερειακές γραμμές που εκτελούνται από την ΟΣΥ, να γίνουν σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ, ώστε να απελευθερωθούν οδηγοί και λεωφορεία και να χρησιμοποιηθούν εκεί που υπάρχει ανάγκη.

«Έτσι εμείς θα επικεντρωθούμε στο ευρύτερο κέντρο. Θα κερδίσουμε με αυτή τη σύμπραξη 203 λεωφορεία και 500 οδηγούς. Μέχρι τέλος του μήνα θα έχει προχωρήσει αυτό» σημείωσε.

Ακόμα, υπογράμμισε, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο επιστροφής του βοηθού επιβάτη σε κομβικά σημεία του κέντρου, ενώ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της τιμής των εισιτηρίων.

πηγη:https://www.megatv.com/


Οι σκέψεις της συναδέλφου του Ηλπαπ.
Καλημέρα σε όλους.

Έχουμε νέα διεύθυνση στο τιμόνι της Κίνησης .Φυσικά και το ξέρετε .Δεν περιμένετε από εμένα να σας το ανακοινώσω!
Μία εβδομάδα πρίν βγω σε άδεια είχα την τιμή να εργαστώ στις γραμμές του Ρούφ και τις Αττικής. Στο αμαξοστάσιο της Αττικής έπεσε στην αντίληψη μου η εντολή και το ενδιαφέρον που έδειξε ο νέος διευθυντής μας για κάποιους σοβάδες, οι οποίοι είχαν πέσει. Με εντυπωσίασε αυτό το ενδιαφέρον. Ξέρετε τι σκέφτηκα ; Επιτέλους ένας άνθρωπος που
ενδιαφέρεται για τις υλικές υποδομές μας και όχι για τον άνθρωπο οδηγό. Όντως, βρίσκεται σε αποσύνθεση το αμαξοστάσιο της Αττικής αλλά θα ήθελα να δείξει και το ίδιο ενδιαφέρον για τις υποδομές μας, όπου υπάρχουν στο δρόμο. Δεν νοείται να υπάρχει διαδρομή του τρόλλεϋ χωρίς δίκτυο, εκεί όπου περνάει το τρόλλεϋ ,όπου είναι απαραίτητο να περάσει το  τρόλλεϋ.
Εμείς λειτουργούμε όπως τα Νοσοκομεία με πολλές ειδικότητες στην υπηρεσία του πολίτη .Μέριμνα του Νοσοκομείου είναι ο πολίτης να έχει το αποτέλεσμα που του έχουν υποσχεθεί. Την αποκατάστασή της υγείας του και την επιστροφή στο σπίτι του. Σε αυτό το αποτέλεσμα συμβάλουν όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν μέσα στο Νοσοκομείο. Το ίδιο ισχύει και για εμάς στις συγκοινωνίες. Η εργασία των διαφόρων ειδικοτήτων τα λάθη και οι αστοχίες είναι το αποτέλεσμα που εισπράττει ο οδηγός και οι πολίτες- επιβάτες. Αυτό που επιθυμούμε είναι ο επιβάτης να φτάσει με ασφάλεια στον προορισμό του όποιος και να είναι αυτός ο προορισμός του επιβάτης. Τώρα, εάν κάποια ειδικότητα μέσα στον οργανισμό υπολειτουργεί για δικούς της λόγους τότε υπάρχει πρόβλημα ως προς το αποτέλεσμα που έχει καλεστεί να αναλάβει και να το βγάλει είς πέρας.

Ελπίζουμε στην ανασύνταξη
της κάθε ειδικότητας
Η ελπίδα όμως, δεν είναι νίκη.


Δωρεάν υπερωρία και υπερεργασία μετά από άδεια καραντίνας - Τι δηλώνει ο εργατολόγος Γιάννης ΚαρούζοςΣοβαρά ζητήματα εργατικού δικαίου δημιουργεί το σχέδιο διάταξης νόμου που πρόκειται να ρυθμίσει τη λεγόμενη «άδεια καραντίνας 7 ή 14 ημερών» στο πλαίσιο του προληπτικού ιατρικού ελέγχου στους εργαζομένους τονίζει ο δικηγόρος - Εργατολόγος Γιάννης Καρούζος.


«Για πρώτη φορά στη χώρα μας, προβλέπεται μια τέτοια άδεια, ομολογουμένως με καθυστέρηση στην έκτακτη συγκυρία του Covid-19. Μέχρι σήμερα, η πρακτική ήταν ο περιστασιακός χειρισμός εκ μέρους του ΕΟΔΥ στην αντιμετώπιση του θέματος. Από περιστατικά που μου αναφέρθηκαν, προέκυψε η εκ μέρους του ΕΟΔΥ χορήγηση άδειας ασθενείας, αυτό με καθυστέρηση.

Ξαφνικά, η περιστασιακή αυτή πρακτική του ΕΟΔΥ καταργείται. Αντίθετα με ότι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες όπως π.χ. Ιταλία κλπ., όπου η άδεια αυτή χορηγείται ως άδεια ασθενείας και επιδοτείται από τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στη χώρα μας υιοθετείται άλλη πρακτική.

Το σχέδιο της διάταξης δημιουργεί σοβαρά ζητήματα τεχνικής φύσεως αλλά και ουσιαστικού εργατικού δικαίου. Έτσι, πέραν από την τεχνική λογιστική γραφειοκρατία που θα προκύψει, ως προς το ουσιαστικό εργατικό δίκαιο, καταστρατηγείται ο θεσμός και η αμοιβή της υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης. Ήδη ο Ν. 3986/2011, οριοθέτησε το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, με την υποχρέωση να τηρούνται οι 40 ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο απασχόλησης.


Επίσης, η οποιαδήποτε υπέρβαση του νομίμου εβδομαδιαίου ωραρίου στη χώρα μας προβλέπει διατυπώσεις και αυστηρές κυρώσεις, ενώ απαιτείται συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας για την έγκριση σε ετήσια βάση του αριθμού υπερωριών πέραν από το όριο του νόμου.

Εν προκειμένω, με τη διάταξη δεν τίθεται κανένα απολύτως όριο στον εργοδότη, αφού αυτός μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο πέραν των 40 ωρών, 3 ώρες, με βάση τη διάταξη, αλλά και επιπλέον αυτού, υπερεργασιακά και υπερωριακά, δηλαδή για απίστευτα εξοντωτικό ωράριο.

Αμφιβάλλω δε, αν μια επιχείρηση θα μπορεί να μείνει ανοιχτή σε λειτουργία στη διάρκεια μιας ημέρας, ώστε ο εργαζόμενος να παρέχει την εργασία που οφείλει.

Τέλος, είναι σίγουρο ότι θα καταστρατηγηθεί η υποχρέωση από το ευρωπαϊκό και ελληνικό εργατικό δίκαιο του 11ωρου ανάπαυσης του εργαζομένου».Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Επί τάπητος η τύχη του διαγωνισμού για την πρώτη φάση, της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας

Η ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την πρώτη φάση της κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, Άλσος Βεΐκου - Γουδή, προϋπολογισμού 1,8 δισ. ευρώ, παραμένει ως ενδεχόμενο με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η Αττικό Μετρό θα λάβει αποφάσεις εντός του μήνα, ενόψει και της εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) στις 29 Σεπτεμβρίου των αιτήσεων ακύρωσης των συμμετεχόντων στη διαδικασία.

Η επιτροπή του διαγωνισμού, σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, έχει προχωρήσει στην αιτιολόγηση του πρακτικού της απόφασής της για τις τεχνικές προφορές των κοινοπραξιών Άκτωρ, Ansaldo, Hitachi Rail Italy και Άβαξ ,Ghella, Alstom Transport εμμένοντας, όπως ήταν αναμενόμενο, στην αρχική κρίση της περί της παραμονής και των δύο στο διαγωνισμό. 

Την αιτιολόγηση έχει ζητήσει το ΣτΕ κάνοντας δεκτές και τις δύο προσφυγές (ασφαλιστικά μέτρα) που κατέθεσαν οι κοινοπραξίες η μια κατά της άλλης.

Η απόφαση του ΣτΕ επί των αιτήσεων ακύρωσης (και πάλι η μια κοινοπραξία κατά της άλλης) εφόσον δεν υπάρξει αναβολή της εκδίκασης, αναμένεται αρκετούς μήνες μετά (τουλάχιστον 8 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και την εμπειρία από ανάλογες υποθέσεις). 

Οι «οπαδοί» της ακύρωσης του διαγωνισμού προβάλουν ως επιχείρημα τις ατέρμονες δικαστικές εμπλοκές, καθώς είναι πιθανό οι ενδιαφερόμενοι να προσφύγουν και πάλι κατά της αιτιολόγησης του πρακτικού της τεχνικής αξιολόγησης, εφόσον επιλεγεί από την πολιτική ηγεσία και κατ΄ επέκταση την Αττικό Μετρό το σενάριο της συνέχισης της διαδικασίας.

Οι ίδιοι παραδέχονται πάντως ότι εξίσου χρονοβόρο θα είναι ο διαγωνισμός να γίνει από την αρχή αφού κανείς δεν διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν και πάλι δικαστικές εμπλοκές, ενώ χρόνος θα χρειασθεί και για να αλλάξουν τα τεύχη δημοπράτησης σε περίπτωση επαναπροκήρυξης του μεγάλου αυτού έργου.

Η εν λόγω διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017, έχουν παρέλθει δηλαδή ήδη τρία χρόνια, χωρίς να ξέρει κανείς πότε το έργο θα ξεκινήσει.

Στη δύσκολη εξίσωση σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το γεγονός ότι οι Ελλάκτωρ και ΑΒΑΞ διανύουν μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας τους. 

Η πρώτη φάση της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας εκτός από ένα μεγάλο έργο είναι και το μοναδικό που βρίσκεται σε εξέλιξη ώριμη διαγωνιστική διαδικασία.

Ταυτόχρονα είναι και ένα δύσκολο έργο, η χάραξή του περιλαμβάνει πολλά κεντρικά σημεία, οι σταθμοί είναι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές (π.χ. Κολωνάκι, Εξάρχεια) κάτι που σημαίνει καθυστερήσεις και πολλά απρόοπτα. Το μετρό Θεσσαλονίκης σε κίνηση για πρώτη φορά (Βίντεο)

Την ευκαιρία να δει συρμούς του μετρό Θεσσαλονίκης σε κίνηση για πρώτη φορά είχε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής που επισκέφτηκε το αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας.

Ο υπουργός συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό Νίκο Ταχιάο και εκπροσώπους της εταιρείας ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και την πρόοδο του έργου και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις δοκιμές του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνουν την κίνηση συρμών εντός του αμαξοστασίου.

Όπως αναφέρθηκε στον υπουργό η πρόοδος των εργασιών παραμένει εντός χρονοδιαγραμμάτων και αν όλα εξελιχθούν με βάση το πρόγραμμα, δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του χρόνου να διεξαχθούν δοκιμές και μέσα στις σήραγγες.

Προς το παρόν το χρονοδιάγραμμα για την κανονική έναρξη λειτουργίας του μετρό παραμένει ο Απρίλιος του 2023, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι κάποιος σε θέση να εκτιμήσει τι θα γίνει με τον σταθμό Βενιζέλου και την προσφυγή στο συμβούλιο της επικρατείας.ΠΗΓΗ


Θεσ/κη: Στην παραλαβή των πρώτων 18 λεωφορείων από τη Λειψία, ο κ. Κ. Καραμανλής

Για τη νέα εποχή των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη μίλησε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, κατά την επίσκεψη του στην πόλη και την παραλαβή των πρώτων 18 από τα 230 νέα αστικά λεωφορεία με τα οποία ενισχύεται άμεσα ο στόλος του ΟΑΣΘ.

Εξ αυτών, τα 14 αποκτήθηκαν με leasing από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τέσσερα παρέλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης από το Δήμο Λειψίας.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά με leasing προστίθενται στο στόλο του ΟΑΣΘ 180 λεωφορεία, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης φέρνει άλλα 50 λεωφορεία. Ενώ, μετά τη συμφωνία με τα ΚΤΕΛ, κυκλοφορούν ήδη και επιπλέον 120 νέα οχήματα στην πόλη

Ο κ. Καραμανλής συναντήθηκε με τις διοικήσεις του ΟΣΕΘ, του ΟΑΣΘ και της Αττικό Μετρό Α.Ε., παρουσία του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών κ. Νίκου Σταθόπουλου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, κ. Γιώργου Καραγιάννη. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και ο προγραμματισμός των επόμενων μηνών.

Αμέσως μετά, μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, είδαν από κοντά τα 18 πρώτα νέα λεωφορεία της πόλης, ενώ είχαν και την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επί τω έργω την κινητή μονάδα επισκευής λεωφορείων.

Ο κ. Καραμανλής δήλωσε: 
«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να παραλάβουμε τα πρώτα 18 λεωφορεία, που έρχονται για να βοηθήσουν στο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης. Τα τέσσερα από τη Λειψία, όπως είπε ο δήμαρχος και τα πρώτα λεωφορεία που έρχονται μετά το διαγωνισμό leasing, που κάναμε το Μάιο.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτή που αρμόζει σε μία πόλη, που θέλουμε να λέμε ότι είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. 

Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι εμείς παραλάβαμε μία κατάσταση πολύ δύσκολη. Μόλις 212 λεωφορεία. Αμέσως μεταφέραμε συγκοινωνιακό έργο και πήραμε επιπλέον λεωφορεία των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα σήμερα να κυκλοφορούν 350 λεωφορεία. Μέχρι το τέλος του χρόνου -και από σήμερα βλέπουμε τα πρώτα λεωφορεία- θα κυκλοφορούν 550 λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όσα δηλαδή χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, για να έχει σοβαρές, ασφαλείς και αξιόπιστες συγκοινωνίες.

Δε σταματάμε όμως εκεί. Όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος, αυτό είναι το μεσοπρόθεσμο. Το μακροπρόθεσμο είναι ο μεγάλος διαγωνισμός, που θα γίνει για ανανέωση του στόλου στις δύο μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να προσπεράσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε, ένα πρόβλημα απίστευτης υποεπένδυσης των τελευταίων πέντε ετών.

Κλείνοντας θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω το Δήμαρχο διότι, συνήθως ξέρετε εμείς οι πολιτικοί αρκούμαστε να κάνουμε κριτική. Ο Δήμαρχος δεν έκανε ποτέ κριτική. Ήρθε με λύσεις, έβαλε το προσωπικό του κεφάλαιο, έβαλε ένα προσωπικό στοίχημα, έβαλε πλάτη και βοήθησε σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη συγκυρία και νομίζω αυτό τιμά και τον ίδιο και του λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια του».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κ. Ζέρβας, είπε: 
«Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μία μικρή ιστορική αναδρομή. Ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, ένα χρόνο πριν, εγώ εκλεγμένος Δήμαρχος, ο Κώστας Καραμανλής ‘φρέσκος’ Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Με κάλεσε στην Αθήνα για να συζητήσουμε για το νούμερο ένα πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, που είναι οι συγκοινωνίες. 

Από κοινού σχεδιάσαμε κάποια πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα βρισκόμαστε σε ένα πρώτο στάδιο της υλοποίησης.

Μία ημερομηνία: Δεκέμβριος του 2019, όταν δεχθήκαμε μία επιστολή από το Δήμο της Λειψίας ότι υπάρχουν διαθέσιμα κάποια λεωφορεία, 25 Μαΐου του 2020, όταν παρουσία του Υπουργού του Κώστα Καραμανλή, με το Γιώργο Σκόδρα, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΘ υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας.

Και σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, σας παρουσιάζουμε τον καρπό αυτής της προσπάθειας, της δύσκολης προσπάθειας, με την παρουσία κάποιων λεωφορείων, που θέλω να πιστεύω ότι είναι μία ανακούφιση μία ανάσα για τις μεταφορές, για το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης. 

Είναι ένας αγώνας δύσκολος, ένας αγώνας καθημερινός, τον οποίον τον δίνουμε από κοινού, ο ΟΑΣΘ, ο Δήμος, το Υπουργείο, οι εργαζόμενοι σε όλους αυτούς τους φορείς. 

Να τους ευχαριστήσω για την προσπάθεια τους μέχρι τώρα. Να ευχαριστήσω προσωπικά και τον Υπουργό για τη βοήθεια και το Γιώργο το Σκόδρα, με τον οποίο είμαστε σχεδόν σε καθημερινή επικοινωνία και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κάθε μέρα θα αγωνιζόμαστε ούτως ώστε το πρόβλημα αυτό να λυθεί, όχι μόνο με αυτές τις -ίσως αν θέλετε προσωρινές- λύσεις, αλλά οριστικά, ούτως ώστε η Θεσσαλονίκη να έχει μαζικές μεταφορές οι οποίες αρμόζουν, αξίζουν σε μία ευρωπαϊκή μητρόπολη».
TWITTER