Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

ΟΑΣΑ: Διορισμός νέου Δ.Σ. της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ.

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ»), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»), ανακοινώνει τον διορισμό από τις 20 Μαρτίου, νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. («ΣΤΑΣΥ»).

Η ΣΤΑΣΥ είναι αρμόδια για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την κατανομή αυτού από τον ΟΑΣΑ, που συντελείται με τα μέσα σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ, Γραμμές 2 & 3 του Μετρό και Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου), τη συντήρηση, επισκευή και χρησιμοποίηση του τροχαίου υλικού και τη λειτουργία και συντήρηση των γραμμών 2 & 3 του Μετρό, των οποίων ιδιοκτήτης είναι η Αττικό Μετρό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ, μοναδικού μετόχου της ΣΤΑΣΥ, σε συνεργασία με την ΕΕΣΥΠ, αποφάσισε ομόφωνα τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ, μεταξύ των οποίων τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Μη εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ., καθώς και τρία μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων ένας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ στο πλαίσιο της βελτίωσης του συντονισμού με την ΣΤΑΣΥ.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ είναι η ακόλουθη:
 1. Χαράλαμπος Δαμάσκος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Νικόλαος Χαιρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Μαρία Κολυβά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
 5. Ελένη Βλαχογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπληρωθεί από ένα μη εκτελεστικό μέλος που θα προταθεί προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών κατ΄ άρθρο 197 παρ. 4 ν. 4389/2016.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την επίτευξη του στόχου του ΟΑΣΑ και των δυο θυγατρικών του, που είναι η αύξηση του ποσοστού των μετακινήσεων με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. 

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΣΤΑΣΥ θα πρέπει να προωθήσει τη συντονισμένη λειτουργία των συγκοινωνιών σε σταθερή τροχιά με το συνολικό συγκοινωνιακό σύστημα και να προχωρήσει στην επέκταση και αναβάθμιση του συγκοινωνιακού της έργου, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την Αθήνα.

Ακολουθούν τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ.

1. Χαράλαμπος Δαμάσκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Γεννήθηκε το 1970. Απόφοιτος της Λεοντείου Σχολής, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστήμιου Πατρών με ειδίκευση στο τομέα Συγκοινωνιακών Έργων. 

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος απο το 1995. Διατηρεί τεχνικό γραφείο και κατασκευαστική εταιρία μελετών και κατασκευών ιδιωτικών έργων. Κατέχει τη θέση του διευθυντή επιχειρηματικής ανάπτυξης στο "ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ" και είναι Σύμβουλος διοίκησης στην εταιρία "BIOGENESIS" στο Βουκουρέστι. 

Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας σε θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας την περίοδο 2014-2015. Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων του Δήμου Αχαρνών και Πρόεδρος της επιχείρησης Ανάπτυξης. 

Την περίοδο απο 2004-2011 διετέλεσε Αντινομάρχης Πολεοδομίας και Περιβαλλοντος Αν. Αττικής. Από το 2012-2017 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Περιφερειακου Συμβουλίου Αττικής και Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και του Οργανισμού Αθήνας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος .

2. Νικόλαος Χαιρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Είναι απόφοιτος της σχολής Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου με τίτλο «Construction Management» από το Illinois Institute of Technology, Chicago. 

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως Τοπογράφος Μηχανικός με ιδιωτικά έργα και ως συνεργάτης του Γραφείου Δοξιάδη, με το έργο «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Σαουδικής Αραβίας». 

Το 1989 και έως το 1993 ανέλαβε τη θέση Διευθυντή κλάδου Ανταλλακτικών και μετέπειτα Εμπορικού Διευθυντή στη Yamaha. 

Το 1994 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Logistics στον όμιλο Μαρινόπουλου - Continent, και αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας ECR Hellas, θέση που διατήρησε έως το 1996, οπότε και ανέλαβε τη θέση Διευθυντή Logistics για την εταιρεία γαλακτοκομικών ΔΕΛΤΑ Α.Ε. 

Την περίοδο 2000 έως 2005 κατείχε τη θέση του Supply Chain Director στον όμιλο Σαράντη και για δύο χρόνια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στη θυγατρική εταιρεία Κ. Θεοδωρίδης Α.Ε. 

Το 2012- 2016 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε.). Το 2005 ίδρυσε την εταιρία NOVITRON A.E., για τη διανομή των λιπαντικών της ExxonMobil στην Ελλάδα.

3. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2001, και ολοκλήρωσε στην ίδια σχολή τη Διδακτορική του Διατριβή το 2006. 

Από το 2003 έως το 2012 συνεργάστηκε με ακαδημαϊκά & ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες, διαχειριζόμενος έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής & των τηλεπικοινωνιών. 

Την περίοδο 2010 έως 2016 διαχειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στρατηγικών, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. 

Το 2016 ανέλαβε Διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών στη Rail Cargo Logistics Goldair, με στόχο το σχεδιασμό, την οργάνωση και πιστοποίηση των διαδικασιών του τμήματος σιδηροδρομικών μεταφορών της εταιρείας. Από τον Φεβρουάριο του 2018 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στο Shift2Rail Joint Undertaking, ως Programme Manager και διαχειρίστηκε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων. 

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε (2010-2013) καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (2014-2016). Από το 2019 έχει αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΣΑ.

4. Μαρία Κολυβά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου 
Είναι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών (Ecole des Ursulines) και πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). 

Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και κατέχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (CPA GR) μετά την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης πολυεθνικών και ελληνικών συμβουλευτικών εταιριών (Deloitte, BDO, Audit Services). 

‘Εχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, των τακτικών ελέγχων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), ειδικών διαχειριστικών ελέγχων καθώς και της αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (λειτουργικών δικλείδων ασφαλείας) και εταιρικής διακυβέρνησης. 

Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), την ελληνική φορολογική νομοθεσία, την πιθανότητα απάτης (fraud) στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και είναι πιστοποιημένη στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) από το Association of International Accountants (AIA).

5. Ελένη Βλαχογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Κυκλοφοριακή Ροή από την ίδια Σχολή. 

Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Διετέλεσε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Institute of Transportation Studies του University of California, Berkeley, όπου συμμετείχε σε ερευνητικές δραστηριότητες ανάλυσης κυκλοφοριακών δεδομένων με προηγμένες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης της κυκλοφορίας σε αστικά οδικά δίκτυα. 

Οι βασικές θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται αφορούν στην ανάλυση της κυκλοφοριακής ροής, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, τη διαχείριση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας, στην προτυποποίηση της αστικής κινητικότητας και στην ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς. 

Το βασικό της συγγραφικό έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και μεθοδολογιών υπολογιστικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στην κυκλοφοριακή τεχνική και τις μεταφορές. 

Είναι κριτής σε σημαντικό αριθμό περιοδικών και συνεδρίων, όπως Chaos, Solitons & Fractals, Physica D, European Physical Journal, Transportation Research Part Α, Β and C, ΙΕΕΕ Transactions οn Intelligent Transport Systems, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ASCE Journal of Transportation Systems κτλ. 

Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του Transportation Research Part C και Αν. Συντάκτρια του International Journal of Transportation Science and Technology. 

ΠΗΓΗ: oasa.gr


ΟΑΣΑ: Διορισμός μελών Δ.Σ. της εταιρείας Ο.ΣΥ.

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ»), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»), ανακοινώνει τον διορισμό από τις 20 Μαρτίου, του Βασίλη Ξυπολυτά στη θέση του προέδρου Δ.Σ. της Εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. («ΟΣΥ») και του Δημήτρη Νταλταγιάννη ως μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. («ΟΣΥ»).

Ακολουθούν τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των δύο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥ.

1. Βασίλης Ξυπολυτάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων, ΜΑ Environmental Management από τo Harvard University, ΜΑ European Studies από το Πανεπιστήμιο του Kings College - University of London και Διοίκησης Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Coventry Business School, με πτυχίο BA Management and Marketing από το Πανεπιστήμιο του Coventry.

'Εχει δεκαετή εμπειρία σε θέσεις διοίκησης σε ΟΤΑ και ΔΕΚΟ, με γνώση στη διαχείριση στόλων ειδικών οχημάτων (Ασθενοφόρα, Πυροσβεστικά, Απορριμματοφόρα).

Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κηφισιάς.

Είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων.

2. Δημήτριος Νταλταγιάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Δημήτριος Νταλταγιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι έγγαμος και πατέρας δυο παιδιών. Είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc.) του University of East London ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστικών συστημάτων.

Από το 2002 έως σήμερα είναι στέλεχος σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Έχει ασχοληθεί ενεργά στον τομέα κατασκευών και ανακαίνισης εγκαταστάσεων, καθώς και στην ανάπτυξη μεθόδων για τη διαχείριση ενέργειας σε μεγάλα κτίρια.

Από το 2008 έως το 2010 διατέλεσε μέλος εκτελεστικής γραμματείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων.  

ΠΗΓΗ: oasa.gr


Τροποποίηση δρομολογίων ΟΑΣΑ στο πλαίσιο των νέων μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας

Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι προχωρά από 24/03/2020 στην εφαρμογή τροποποιημένου προγράμματος δρομολογίων στα συγκοινωνιακά μέσα του Οργανισμού, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορωναϊού στη χώρα μας.

Με στόχο τη διαρκή κάλυψη των αναγκών όλων των εργαζομένων, αλλά και ειδικών εργασιακών ομάδων όπως νοσοκομειακών υπαλλήλων, κ.α. και με προσήλωση στο κοινωνικό έργο που επιτελεί ο ΟΑΣΑ, θα συνεχίσει απρόσκοπτα η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση σε όλες τις γραμμές των θυγατρικών εταιρειών του Οργανισμού (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ).

Ειδικότερα, κατά τις περιόδους αιχμής από έναρξη βάρδιας έως τις 10.00, και από τις 15.00 έως τις 18.00, τα δρομολόγια θα διεξάγονται κανονικά, βάσει του ειδικού προγράμματος που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 16 Μαρτίου.

Για τις υπόλοιπες περιόδους, από 10.00 έως 15.00 και από 18.00 έως το τέλος της βάρδιας, θα ισχύσει από 24/3/2020 νέο τροποποιημένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στη νέα ζήτηση, με δρομολόγια μειωμένα έως 50%. 

ΠΗΓΗ: oasa.gr


Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Μειωμένη κίνηση στα υπεραστικά λεωφορεία - Ποια προληπτικά μέτρα λαμβάνονται

Μειωμένη κατά 70% είναι η κίνηση που καταγράφεται στα υπεραστικά λεωφορεία μετά τις οδηγίες για την αποφυγή μετακινήσεων από τους πολίτες.

Ο αριθμός των δρομολογίων έχει μειωθεί αντίστοιχα κατά 70%, ενώ τα λεωφορεία φεύγουν με περίπου 10- 15 επιβάτες.

Σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας, απολύμανση γίνεται τόσο σε κάθε σταθμό όσο και σε κάθε λεωφορείο ξεχωριστά.

Όταν μάλιστα ένα λεωφορείο φθάσει στον προορισμό του δεν γυρίζει πίσω αν δεν γίνει πρώτα απολύμανση.

Έτσι, οι επιβάτες επιστρέφουν με άλλο λεωφορείο το οποίο είναι «καθαρό». Κ. Καραμανλής: Σχεδόν στο 70% η μείωση επιβατικής κίνησης στα ΜΜΜ

Για μείωση του επιβατικού κοινού στον ΟΑΣΑ, δηλαδή σε λεωφορεία, τρόλλεϋ, τραμ, ηλεκτρικό και Μετρό, κατά 50% την προηγούμενη εβδομάδα, και πλέον κοντά στο 70% τις τελευταίες ημέρες, λόγω κορωναϊού, έκανε λόγο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Μιλώντας στο «Open TV», σημείωσε πως τα ΚΤΕΛ δεν έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους, αλλά έχουν περιοριστεί τα δρομολόγια.

Για τα ταξί είπε, ότι το υπουργείο βρίσκεται ήδη σε επαφή με τα συνδικαλιστικά όργανα των αυτοκινητιστών, τους οποίους κάλεσε να ακολουθήσουν αυστηρά τις οδηγίες που έχει δώσει ο ΕΟΔΥ.

Ερωτηθείς ειδικότερα για τα αεροδρόμια, ο κ. Καραμανλής εξήγησε ότι το υπουργείο έχει χωρίσει τις υπηρεσίες σε κρίσιμες και μη. 

Οι μη κρίσιμες υπηρεσίες λειτουργούν με το 50% του προσωπικού, ενώ οι κρίσιμες, όπως για παράδειγμα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, λειτουργούν κανονικά. 

Ανέφερε επίσης ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η λειτουργία των αεροδρομίων να συνεχιστεί απρόσκοπτα. 

Σε περίπτωση, για παράδειγμα που υπάρξει κρούσμα στον Πύργο Ελέγχου, θα γίνει άμεσα εξέταση των υπαλλήλων κι απολύμανση του χώρου, ενώ υπάρχουν ειδικές οδηγίες για την καραντίνα, καθώς και εναλλακτικοί χώροι για να λειτουργήσουν αυτές οι κρίσιμες υποδομές.

Όσον αφορά στα διόδια, υπογράμμισε ότι οι αυτοκινητόδρομοι παραμένουν ανοιχτοί, αλλά η κίνηση έχει πέσει στο 50%. Ερωτηθείς εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής μόνο ηλεκτρονικής διέλευσης, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι πολλοί οδηγοί δεν έχουν προμηθευτεί ηλεκτρονικούς πομποδέκτες και κάλεσε τους πολίτες να πραγματοποιούν ανέπαφα πληρωμές στα διόδια μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε επίσης ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιεί καμπάνια ενημέρωσης του επιβατικού κοινού και των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και προφύλαξης.

Ο υπουργός είπε κι ένα «μεγάλο ευχαριστώ» σε όλους τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι «πραγματικά με αυταπάρνηση κάνουν ότι μπορούν για να υπάρχουν οι αναγκαίες υπηρεσίες».

Ζήτησε, τέλος, «ψυχραιμία, σοβαρότητα και όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», καθώς «η κατάσταση αλλάζει μέρα με τη μέρα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε οποιαδήποτε μέτρα είναι απαραίτητα». Ντελαπάρισε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που εκτελούσε δρομολόγιο του ΟΑΣΘ (Βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα με λεωφορείο της γραμμής 87Β. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής από Λιβάδι προς Περιστέρι, λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που εκτελούσε δρομολόγιο του ΟΑΣΘ με λίγους επιβάτες, ντελαπάρισε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σε μια κλειστή στροφή το μισό όχημα βγήκε εκτός δρόμου κι ακινητοποιήθηκε , με την πίσω ρόδα του οχήματος να βρίσκεται στον αέρα. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

Δείτε το βίντεο του Seleo: ΠΗΓΗ 


Μέσω Ταχυδρομείων και Τραπεζών η πληρωμή προστίμων στην ΟΣΥ

Εναλλακτικά κανάλια πληρωμής των προστίμων που έχουν επιβληθεί το προηγούμενο διάστημα από ελεγκτές κομίστρου σε λεωφορεία και τρόλλεϋ μέσω Ταχυδρομείων ή Τραπεζών προτείνουν οι ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) με την εταιρία να μην έχει ανακοινώσει ακόμα έστω και την προσωρινή παράταση στις πληρωμές για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό.

Την ίδια στιγμή μέρα με την ημέρα όλο και περισσότεροι φορείς ανακοινώνουν μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών, ενώ και οι εργαζόμενοι των μέσων σταθερής τροχιάς έχουν ήδη προτείνει από χθες τη δωρεάν μετακίνηση των επιβατών για όσο διάστημα διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα.

Αναφορικά με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε παραβάτες από τις ΟΣΥ σε σχετική ανακοίνωση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, επισημαίνεται ότι αρχής γενομένης από αυτήν την εβδομάδα η πληρωμή τους θα πραγματοποιείται ως εξής:

Μέσω ταχυδρομικών επιταγών ΕΛΤΑ.

Μέσω κατάθεσης ποσού στους λογαριασμούς των τραπεζών Ε.Τ.Ε. (Εθνική) – GR4301101040000010447181271, ALPHA BANK A.E. – GR0601401040104002320005134.

Η εταιρία διευκρινίζει πως οι εξοφλήσεις μέσω ΕΛ.ΤΑ., δύναται να πραγματοποιηθούν με απλή Ταχυδρομική Επιταγή, συνοδευόμενη από το Στέλεχος του προστίμου που επιδόθηκε από τον Ελεγκτή Κομίστρου. Προκειμένου να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην οπίσθια όψη του αποκόμματος (χώρος για μηνύματα στον Παραλήπτη) της Ταχ/κής επιταγής, να αναγράφονται απαραιτήτως ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού.

Στις περιπτώσεις εξόφλησης μέσω κατάθεσης ποσού στους αντίστοιχους Λογαριασμούς των ανωτέρω Τραπεζών και προκειμένου ομοίως να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην αιτιολογία του καταθετηρίου, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή το καταθετήριο να συνοδεύεται από το «ροζ» στέλεχος του προστίμου, ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού.

Λόγω του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των σχετικών παραστατικών και προς την αμεσότητα πληροφόρησης της εταιρίας για την έγκαιρη εξόφληση του προστίμου, οι ΟΣΥ προτείνουν το αντίγραφο της κατάθεσης να αποστέλλεται παράλληλα μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prostimo@osy.gr

Όσον αφορά στην υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών από επιβάτες, αυτά πλέον θα γίνονται δεκτά μόνο μέσω φαξ (210- 4922075), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prostimo@osy.gr). Για άμεση και έγκυρη ενημέρωσή οι ΟΣΥ προτείνουν τις κλήσεις στο πληροφοριακό κέντρο 11185, το οποίο λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα 365 ημέρες το χρόνο.

Εκτεθειμένοι αισθάνονται οι οδηγοί 
Από την πλευρά τους οι οδηγοί λεωφορείων και τρόλλεϋ, οι οποίοι εξακολουθούν να εκτελούν έστω και τα μειωμένα δρομολόγια που απαιτεί ο προγραμματισμός της εταιρίας, ζητούν για ακόμα μία φορά την απομόνωση της θέσης του οδηγού του οχήματος από την υπόλοιπη καμπίνα.

Επισημαίνουν ότι ο αποκλεισμός της μπροστινής πόρτας με κορδέλες και αλυσίδες μπορεί να απαγορεύει την επιβίβαση και αποβίβαση από το σημείο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέτρο ανάσχεσης της διασποράς του κοροναϊού.

Πολλοί απ΄αυτούς μάλιστα έχουν έρθει σε απόγνωση φτάνοντας στο σημείο να σηκωθούν από τη θέση τους και να παρακαλέσουν επιβάτες να μην προβαίνουν σε άσκοπες μετακινήσεις.

Μεγαλύτερη αγωνία έχουν οι οδηγοί, οι οποίοι εξυπηρετούν τις γραμμές του Αεροδρομίου, καθώς υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίου επί του οχήματος από τον οδηγό με μετρητά με αποτέλεσμά να συνεχίζουν να κάνουν συναλλαγές με χρήματα, να δίνουν ρέστα, κλπ. Χωρίς δακτύλιο το κέντρο της Αθήνας - Μειωμένα τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Αναστέλλεται από 17/3 και έως το τέλος Απριλίου ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, ενώ με ρυθμούς Σαββατοκύριακου κινούνται τα μέσα μεταφοράς στην πρωτεύουσα. 

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΑ προχώρησε από τη Δευτέρα 16/3 στην εφαρμογή ειδικού προγράμματος δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας, λόγω των αδειών ειδικού σκοπού που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι οδηγοί.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός, με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το έκτακτο πρόγραμμα λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την μείωση κατά 50% της κίνησης των επιβατών που έχει σημειωθεί την τελευταία εβδομάδα.

Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για το ημερήσιο ειδικό πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για κάθε γραμμή από την εφαρμογή OASA Telemetics, την ιστοσελίδα της τηλεματικής, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ συστήνει στους επιβάτες την ελαχιστοποίηση των εγχρήματων συναλλαγών και τη χρήση καρτών στα εκδοτήρια, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης του κορονοϊού. 

Παράλληλα, αναστέλλεται η εφαρμογή του μέτρου της εισόδου από την μπροστινή πόρτα σε λεωφορεία και τρόλλεϋ, απόφαση που έλαβε η διοίκηση του ΟΑΣΑ μετά από αίτημα των εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται, πως ήδη ο ΟΑΣΑ έχει εντατικοποιήσει τα μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού διενεργώντας πρόσθετες απολυμάνεις από εξειδικευμένα συνεργεία με τη χρήση ειδικών σκευασμάτων για την προστασία επιβατικού κοινού και εργαζομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

ΠΗΓΗ: athina984.gr


Αποκλειστική χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών στα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ.

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με απόλυτη ευθύνη και σεβασμό προς το επιβατικό κοινό της πόλης μας, και λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Θ., ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό της πόλης μας ότι:
 • Οι αγορές καρτών και εισιτήριων από τα εκδοτήρια του Οργανισμού, γίνονται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ανέπαφων συναλλαγών.
 • Προσωρινά και μέχρι την έκδοση νέου δελτίου τύπου, δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με μετρητά (κέρματα ή χαρτονομίσματα).
Υπενθυμίζουμε στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης ότι υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, καταβάλλοντας το ακριβές αντίτιμο, διότι το μηχάνημα δεν δίνει ρέστα. 

ΠΗΓΗ: oasth.gr


ΣΤΑΣΥ: Τρόπος πληρωμής και λειτουργία γραφείου προστίμων

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό πως, λόγω εκτάκτων προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του Κορωνοϊού και για τη διασφάλιση της υγείας όλων, από Τετάρτη 18/3 και μέχρι νεωτέρας η εξόφληση των επιβληθέντων προστίμων θα γίνεται μόνο σε καταστήματα της Τράπεζας ALPHA BANK, στο λογαριασμό της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) IBAN: GR 3601401100110002320004892.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Είναι απαραίτητη η αναγραφή της σειράς και αριθμού παράβασης και το ονοματεπώνυμο του καταληφθέντα ως παραβάτη επιβάτη, σαν αιτιολογία στο καταθετήριο.

Προαιρετικά, προτείνεται να πραγματοποιείται αποστολή του αντιγράφου του καταθετηρίου στον αριθμό fax 214-4141383.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, αίτηση ή ένσταση που αφορά επιβληθέν πρόστιμο, ο τρόπος επικοινωνίας θα είναι:
 • Τηλεφωνικά στον αριθμό 214-4141352.
 • Αποστολή fax στον αριθμό 214-4141383.
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Συμπληρώστε τη φόρμα αποστολής ή στείλτε το μήνυμά σας στο fines@stasy.gr

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

ΠΗΓΗ: stasy.gr


Μερική προσωρινή τροποποίηση διαδρομής λεωφ. γραμμών Α1, Β1, 130, 049, 217, 229, 218, 915, 500 (νυχτερινή)

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των λεωφορειακών γραμμών Α1, Β1, 130, 049, 217, 229, 218, 915, 500 (νυχτερινή), λόγω εργασιών στην οδό Τσαμαδού μεταξύ Ηρώων Πολυτεχνείου και Γρ. Λαμπράκη, στο Δήμο Πειραιά, στο πλαίσιο του έργου «Επείγουσα κατασκευή-ανακατασκευή οδοστρώματος της οδού Τσαμαδού Δήμου Πειραιά λόγω επικινδυνότητας», για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 17/3/2020 έως και την Παρασκευή 20/3/2020 και από ώρα 22:00 έως 05:00 , ως εξής:

Λεωφορειακές γραμμές Α1, Β1, 130
 • Διαδρομή από αφετηρία: Από Ηρώων Πολυτεχνείου, δεξιά 2ας Μεραρχίας, αριστ. Ακτή Μουτσοπούλου, αριστ. Γρηγ. Λαμπράκη και συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή

Λεωφορειακές γραμμές 049, 217, 229
 • Διαδρομή από αφετηρία: Από Ακτή Μιαούλη, δεξιά 2ας Μεραρχίας, αριστ. Ακτή Μουτσοπούλου, αριστ. Γρηγ. Λαμπράκη και συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή

Λεωφορειακή γραμμή 500 (νυχτερινή)
 • Διαδρομή από αφετηρία: Από Ακτή Ποσειδώνος, δεξιά Ακτή Μιαούλη, αριστ. 2ας Μεραρχίας, αριστ. Ακτή Μουτσοπούλου, αριστ. Γρηγ. Λαμπράκη και συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή

Λεωφορειακή γραμμή 218
 • Διαδρομή από αφετηρία: Από Ακτή Ποσειδώνος, δεξιά Ακτή Μιαούλη, αριστ. 2ας Μεραρχίας, αριστ. Ακτή Μουτσοπούλου, αριστ. Γρηγ. Λαμπράκη και συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή γραμμή 915
Διαδρομή προς Προφήτη Ηλία: Από Ακτή Ποσειδώνος, δεξιά Ακτή Μιαούλη, αριστ. 2ας Μεραρχίας, αριστ. Ακτή Μουτσοπούλου, αριστ. Γρηγ. Λαμπράκη και συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή.

Σημείωση:
Οι λεωφορειακές γραμμές θα πραγματοποιούν στάση στις υφιστάμενες στάσεις των τροποποιημένων διαδρομών.

Στάσεις που εγκαταλείπονται, κατά την νέα προσωρινή διαδρομή: 
 • Για τις Γραμμές Α1, Β1, 049, 130, 217, 229: ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΠΛ. ΚΟΡΑΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
 • Για τις λεωφορειακές γραμμές 218, 500, 915: ΤΣΑΜΑΔΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 
ΠΗΓΗ: oasa.gr


Οδηγός τρόλλεϋ τα «Χώνει» σε επιβάτες που μετακινούνται άσκοπα στην Αθήνα.

«Είμαστε υγειονομική βόμβα», ακούγεται να λέει οδηγός Τρόλλεϋ στην Αθήνα σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ από την Κυριακή.

Ο οδηγός βλέποντας το Τρόλλεϋ να γεμίζει, σηκώθηκε όρθιος και ρώτησε τους επιβάτες αν είναι πραγματική ανάγκη να κυκλοφορήσουν.

Στη συνέχεια, τους ζήτησε να απαντήσουν πόσοι δουλεύουν και πόσοι μετακινούνται για άλλους λόγους.

«Να σας ρωτήσω κάτι: Όλοι εσείς εδώ τώρα που κυκλοφορείτε, είναι επείγουσα ανάγκη να κυκλοφορήσετε; Eίστε όλοι από δουλειές; Όλοι από νοσοκομεία; Δεν απαντάει κανείς! Πόσοι είστε από νοσοκομεία; Πόσοι δουλεύετε; Πόσοι είναι αναγκαίου να κυκλοφορήσετε; 10 - 15; Είμαστε 50! Είμαστε μια υγειονομική βόμβα εδώ πέρα, το καταλαβαίνετε; Δεν μπαίνουμε για βόλτα!», λέει.Παρ' ότι είναι άγνωστη η ημερομηνία που τραβήχτηκε το βίντεο, ο οδηγός είναι εμφανώς ταραγμένος λόγω της μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες που έχει δώσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό του ιού.


Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

ΟΑΣΘ: Για ανταλλακτικά αξίας 12 ευρώ, μένουν τα λεωφορεία στα Α/Σ

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο ΟΑΣΘ είχε φτάσει να βγάζει στους δρόμους με το ζόρι 210 ως 220 λεωφορεία. Υπήρξε μάλιστα και μέρα που το πρωί είχαν βγει από τα αμαξοστάσια 197 οχήματα! 

Τα υπόλοιπα περίπου τετρακόσια και βάλε παραμένουν στα πιτς, άλλα μονίμως καθώς είναι για πέταμα, άλλα με βαριές βλάβες και άλλα με πολύ μικρές έως αστείες. Για παράδειγμα, για μια λάμπα ή για τακάκια.

Όπως με ενημερώνει πηγή μου, η οποία γνωρίζει άριστα το τι γίνεται στα συνεργεία, υπάρχουν ακινητοποιημένα λεωφορεία από τα οποία λείπουν ανταλλακτικά, ευτελούς αξίας της τάξης των δώδεκα ευρώ! “Και γιατί δεν αγοράζετε;”, τον ρωτώ έκπληκτος, “σας λείπουν δώδεκα ευρώ;”.

Η απάντηση που έλαβα είναι ότι για την προμήθεια ανταλλακτικών, εκτός από χρήματα, απαιτείται και διαγωνισμός. “Βεβαίως, θα μπορούσαμε τέτοιες μικρού κόστους προμήθειες να τις κάνουμε με απ' ευθείας αναθέσεις, όπως έγινε αρκετές φορές, όμως η διοίκηση του ΟΑΣΘ αποφάσισε πλέον να κόψει αυτού του είδους τις αναθέσεις”.

Το επιχείρημα μου φάνηκε αστείο. Είναι δυνατόν, όταν φτάνεις στο σημείο να κάνεις απ' ευθείας ανάθεση τις 25 λεωφορειακές γραμμές, προϋπολογισμού άνω των 20 εκατ., να σκέφτεσαι τα δώδεκα ευρουλάκια; Παρά ταύτα, το έψαξα και διαπίστωσα ότι η πηγή μου είχε δίκιο.

Έμαθα λοιπόν, πως ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ Γιώργος Σκόδρας αρνείται εδώ και αρκετές ημέρες να υπογράψει άλλες απ' ευθείας αναθέσεις. Πληροφορούμαι, μάλιστα, πως η επιμονή του αυτή έχει προκαλέσει τριβές στα ηγετικά κλιμάκια του Οργανισμού καθώς υπάρχουν στελέχη τα οποία πιέζουν να προχωρήσει ο ΟΑΣΘ στην αγορά ανταλλακτικών, με κάθε τρόπο.

Κάτι τέτοιο έγινε μάλιστα προ ημερών όταν με την αγορά ανταλλακτικών συνολικής αξίας κάτι λιγότερο από 5.000 ευρώ κατάφεραν και επισκεύασαν γύρω στα 30 λεωφορεία, δίνοντας μια μικρή ανάσα στον παραπαίοντα στόλο του ΟΑΣΘ. 

Η κακή κατάσταση στον Οργανισμό έχει προκαλέσει απ' ότι πληροφορούμαι προστριβές στα ηγετικά κλιμάκια σε βαθμό που, όπως μου λένε, ορισμένοι επικοινωνούν μεταξύ τους πλέον μόνον γραπτώς.

Στο μεταξύ, εκτός από τα εκατό λεωφορεία των ΚΤΕΛ τα οποία θα μπουν στις 25 γραμμές, μετά το “οκ” από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στον ΟΑΣΘ περιμένουν νέα και από Σουηδία. Αναφέρομαι στα 136 αρθρωτά λεωφορεία μάρκας Volvo τα οποία εμφανίζουν σοβαρή βλάβη (ρωγμές) στο σασμάν.

Εξ αυτών τα 92 είναι στα πιτς εδώ και μήνες ενώ τα υπόλοιπα 44 αποσύρθηκαν σταδιακά, πλην ελαχίστων. 

Πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη κλιμάκιο της Volvo το οποίο έμεινε περίπου μια βδομάδα στην πόλη και εξέτασε εξονυχιστικά τα λεωφορεία. 

Στη συνέχεια οι τεχνικοί της σουηδικής εταιρείας αποχώρησαν με την υπόσχεση ότι εντός των προσεχών ημερών θα αποστείλουν στον ΟΑΣΘ τις προτάσεις τους για την επισκευή αυτών των λεωφορείων τα οποία, σημειωτέον, είναι σχετικά νεαρής ηλικίας, περίπου δεκαπενταετίας.

ΠΗΓΗ


ΟΑΣΑ: Προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού για το «έξυπνο» εισιτήριο

Στην προμήθεια νέου εξοπλισμού του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου προχωρά ο ΟΑΣΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και τη μείωση της ταλαιπωρίας.

Συγκεκριμένα στο γενικότερο σχέδιο που έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ο ΟΑΣΑ για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους επιβάτες επέλεξε την εταιρεία KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε. ως σύμβουλο για την «Εξέταση του εύλογου κόστους του εξοπλισμού του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ)».

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αφορούν:
α) την προμήθεια και εγκατάσταση:
 • 100 Αυτόματων Μηχανημάτων Έκδοσης Καρτών (ΑΜΕΚ)
 • 12 Τερματικών Έκδοσης Καρτών (ΤΕΚ),
 • 4 κέντρων διαχείρισης (PC, εκτυπωτές, κλπ),
β) συμβουλευτική όσον αφορά το εύλογο ύψος του επιτοκίου χρηματοδότησης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ).

Συγκεκριμένα, τα θέματα που θα εξεταστούν είναι τουλάχιστον τα εξής:
 • Μελέτη των εκτιμήσεων του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, αρχικής και αναθεωρημένης εκτίμησης αναφορικά με τις προσφερόμενες τιμές για τον νέο εξοπλισμό καθώς και την εκτίμηση του κόστους δανεισμού.
 • Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, συγκριτική ανάλυση του εξοπλισμού (τιμή μονάδας και συνολική) όπως αναφέρεται στη μελέτη εκτίμησης του ΙΦΣ με προσφορές από ανταγωνιστικές εταιρείες.
 • Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας και οι βασικότεροι δείκτες αυτής για την υπό εξέταση περίοδο.
 • Το μέσο επιτόκιο δανεισμού για τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, με ή χωρίς εξασφαλίσεις.
 • Η συγκριτική παράθεση του επιτοκίου του ΙΦΣ με επιτόκια των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών.
Η Σύμβαση αφορά χρονικό διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή της, μέσα στο οποίο διάστημα ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει τα αιτούντα στοιχεία και να παραδώσει την Έκθεσή του.

Η συνολική αμοιβή για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται σε δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (19.500,00€) πλέον ΦΠΑ. TWITTER