Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

Σωματείο Τεχνικών & Υπαλλήλων Ο.ΣΥ. Α.Ε. (πρώην ΗΛΠΑΠ): Προτεινόμενη τροπολογία για νυχτερινή εργασία στην Ο.ΣΥ

Η πρόταση για την τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 20.Β και παρ. 3 εδ. γ΄ του άρθρου 20.Α του ν. 4354/2015 (Α΄176), που ετοίμασε και επιμελήθηκε η ΟΣΜΕ μετά από εισήγηση του Σωματείου μας.

Οι Εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Κυριακές και αργίες δεν λαμβάνουν καμία η σχεδόν καμία προσαύξηση για την νυχτερινή τους απασχόληση, κατάσταση η όποια δημιουργεί ανισότητες μεταξύ του προσωπικού που υπάγεται στο πεδίο ισχύος του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο, αρχικά ν.4024/2011και αντικαταστάθηκε ν.4354/2015.

Με τη ρύθμιση αναπροσαρμόζεται η αποζημίωση που παρέχεται στους υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΣΥ) για τη νυκτερινή απασχόληση σε Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, ώστε αυτή να διαφοροποιείται σε σχέση με εκείνη που χορηγείται για την ημερήσια αντίστοιχη απασχόληση και να ανταποκρίνεται στις συνθήκες παροχής της εργασίας κατά τη νύκτα, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Δείτε την τροπολογία:ΠΗΓΗ: texnikoiosy.blogspot.com


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου