Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Συγκοινωνιακό κέντρο στον σταθμό του Πειραιά

Στον σταθμό του Πειραιά προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό συγκοινωνιακό κέντρο που θα συνενώνει λειτουργικά δύο γραμμές μετρό (γραμμή 1 και γραμμή 3), το λιμάνι, τον προαστιακό σιδηρόδρομο και το τραμ, το οποίο προβλέπεται ότι θα διέλθει επίσης από την περιοχή αυτή, διευκολύνοντας έτσι τις μετεπιβιβάσεις ανάμεσα σε όλα τα μέσα μεταφοράς και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τουριστική και εμπορική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Επίσης, η παράδοση της λειτουργίας του τραμ αναμένεται να μειώσει τα οχήματα κατά 15.000, ενώ με τη φύτευση των δέντρων θα περιοριστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και θα βελτιωθεί σημαντικά το αστικό μικροκλίμα. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο βρίσκεται στην τελική του φάση, αφού έχει ολοκληρωθεί το 100% της κατασκευής του τροχιόδρομου, ενώ συνολικά το έργο έχει φτάσει στο 75% και το μόνο που απομένει είναι ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. 

Πιθανολογείται ότι η δοκιμαστική λειτουργία του θα έχει πραγματοποιηθεί ως το τέλος του έτους. 

Καταλήγοντας, οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες, η υλοποίηση έργων, οι αναπλάσεις, η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μεταμορφώνουν τον Πειραιά σε μια σύγχρονη πόλη και συμβάλλουν καταλυτικά στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, ανανεώνοντας τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητά της. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου