Σάββατο 7 Ιουλίου 2018

Υπερταμείο: Σκέψεις για αποχώρηση του προσωπικού ηλικίας πάνω από πενήντα ετών, των ΜΜΜ

Η μείωση προσωπικού προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Υπερταμείου για τον Όμιλο ΟΑΣΑ στα... «χέρια» του οποίου είναι πλέον ακόμα και η διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής.

Η εισήγηση του Υπερταμείου αρχικά προέβλεπε «νυστέρι» στο κόστος προσωπικού και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, αφού το 24% περίπου των εργαζομένων σε λεωφορεία και τρόλεϊ, δηλαδή περίπου 1.250 άτομα, είναι άνω των 50 ετών.

Ωστόσο στο τραπέζι έχουν πέσει εκτός από την εθελουσία έξοδο η οποία στοιχίζει σημαντικά και δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς έγκριση του υπουργείου Οικονομικών , δύο ακόμα λύσεις:
 • Μετατάξεις όπως ακριβώς έγινε και με την ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ όπου πάνω από το μισό προσωπικό μετατάσσεται στον ΟΣΕ. Και αυτό βέβαια το σενάριο παρουσιάζει «κενά» καθώς οι οδηγοί και οι τεχνικοί δεν είναι εύκολο να απασχοληθούν σε άλλες ΔΕΚΟ.
 • Αναγκαστική αποχώρηση για όλους τους εργαζόμενους πάνω από 50 ετών. Το σενάριο αυτό που επεξεργάζεται ήδη από τα αρμόδια στελέχη είναι το λιγότερο δαπανηρό καθώς οι εργαζόμενοι δεν θα πληρωθούν τα χρόνια που απομένουν για την συνταξιοδότηση. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι θα καταβληθούν μόνο 5 χρόνια ένσημα για κάθε εργαζόμενο οι οποίοι ωστόσο δεν θα έχουν τη δυνατότητα εργασίας σε άλλο εργοδότη.
Να σημειωθεί ότι από τους περίπου 7.962 εργαζομένους στον ΟΑΣΑ πάνω από 2.500 εργαζόμενοι είναι πάνω από 50 ετών.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο στρατηγικό σχέδιο του υπερταμείου για τη διάσωση της ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός) και της ΟΣΥ (λεωφορεία, τρόλεϊ) περιγράφονται δύο εταιρείες με μειούμενες εισπράξεις, αυξανόμενα χρέη προς τρίτους, δίχως εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, κουλτούρα Δημοσίου, μεγάλη εσωτερική γραφειοκρατία και αβέβαιο μέλλον.

Πιο ελλειμματική από τις δύο εταιρείες είναι η ΟΣΥ με προσωπικό 5.166 άτομα, από τα οποία τα 1850 είναι πάνω από 50 ετών, όπου όπως αναφέρει το υπερταμείο συνεχίζει να λειτουργεί χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις.

Τόσο στην ΟΣΥ όσο και στην ΣΤΑΣΥ, η μισθοδοσία καλύπτει το 60,8% των λειτουργικών δαπανών τους.

Την Άνοιξη το Υπερταμείο είχε προτείνει στη διοίκηση του ΟΑΣΑ να σχεδιάσει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για προσωπικό με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Ο προγραμματισμός του ΟΑΣΑ 
Η πολιτική που ήθελε να ακολουθήσει η διοίκηση του ΟΑΣΑ από το 2017 ήταν εντελώς διαφορετική και ο προγραμματισμός προέβλεπε την πρόσληψη:
 • 495 οδηγών (Οδικές Συγκοινωνίες - ΟΣΥ Α.Ε.)
 • 201 τεχνιτών (ΟΣΥ Α.Ε.)
 • 52 διοικητικών (ΟΣΥ Α.Ε.)
 • 130 ηλεκτροδηγών (Σταθερές Συγκοινωνίες - ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)
 • 170 τεχνιτών (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)
 • 166 ελεγκτών κομίστρου (ΟΑΣΑ)
 • 92 διοικητικών (ΟΑΣΑ)
Όπως είχε υποστηρίξει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ κ. Τάσος Ταστάνης οι οργανισμοί δυστυχώς λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό.

«Αρκεί να σας αναφέρω ότι από το 2009 ως το 2015 ο ΟΑΣΑ υπέστη μείωση του προσωπικού του κατά 57%, η ΟΣΥ μείωση σε οδηγούς κατά 34% και η ΣΤΑΣΥ μείωση σε ηλεκτροδηγούς κατά 6%. Για το λόγο αυτό οι Διοικήσεις των εταιρειών του ομίλου έχουμε υποβάλει αιτήματα για την κάλυψη κενών θέσεων σε προσωπικό» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στα «χέρια» του Υπερταμείου 
Η ανάληψη του πλήρη ελέγχου του ΟΑΣΑ από το Υπερταμείου προβλέπεται πλέον και από το νέο καταστατικό του ΟΑΣΑ το οποίο εγκρίθηκε στη διάρκεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μετά από την υπόδειξη του νέου μετόχου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., δηλαδή του Υπερταμείου.

Κυβέρνηση, υπουργεία και διυπουργική επιτροπή «χάνουν» οποιοδήποτε δικαίωμα παρέμβασης ακόμα και αν αυτό αφορά μείωση προσωπικού ή άλλα κρίσιμα θέματα.

Συγκεκριμένα, ελήφθη απόφαση για τροποποίηση 20 άρθρων του ισχύοντος καταστατικού της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. Το νέο καταστατικό δίνει εξουσίες στο Υπερταμείο που μέχρι σήμερα είχε ο παλιός μέτοχος, δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών αλλά και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Κάποιες από τις σημαντικότερες μεταβολές είναι:
 1. Κατάθεση όλων των οικονομικών στοιχείων του ΟΑΣΑ στο Υπερταμείο και όχι στο υπουργείο.
 2. Λήψη και επιβολή μέτρων από το Υπερταμείο σε περίπτωση απόκλισης από τους οικονομικούς στόχους.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να τηρεί της αποφάσεις και τις οδηγίες του Υπερταμείου και όχι της κυβέρνησης (διυπουργική επιτροπή ΔΕΚΟ).
 4. Διορισμός του συνόλου του Δ.Σ. από το Υπερταμείο και όχι από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ο υπουργός δεν θα μπορεί να απομακρύνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλα μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. αυξάνονται σε 9 (ανώτατο όριο) από 7. 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου