Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο φέρνει αύξηση εσόδων 14%, στον ΟΑΣΑ

Στο 1.000.000 ανέρχεται ο αριθμός των ηλεκτρονικών προσωποποιημένων και απρόσωπων καρτών Athena Card που έχουν εκδοθεί και ενεργοποιηθεί στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από την έναρξη του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Τη μερίδια του λέοντος μάλιστα, σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία του ΟΑΣΑ που παρουσιάζει σήμερα η «Αυγή» της Κυριακής, καταλαμβάνουν οι προσωποποιημένες κάρτες αγγίζοντας τις 705.000, ενώ οι απρόσωπες φτάνουν σχεδόν τις 295.000. 

Σε σύγκριση δηλαδή με τις 250.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών που εκδίδονταν κατά μέσο όρο τον μήνα πριν την εφαρμογή του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, ο αριθμός των νέων ηλεκτρονικών καρτών είναι τετραπλάσιος.

Αυξάνονται τα έσοδα 
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα έσοδα του ΟΑΣΑ από τις πωλήσεις εισιτηρίων και καρτών παρουσιάζονται ικανοποιητικά το Α' τετράμηνο (Ιανουάριος - Απρίλιος ) του 2018 καταγράφοντας εισπράξεις ύψους 60.818.336€. 

Οι μεγαλύτερες εισπράξεις εντοπίζονται τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, οπότε ανήλθαν σε 12.736.718€ και 17.989.195€ αντίστοιχα, αποτυπώνοντας αύξηση των πωλήσεων τους δύο αυτούς μήνες της τάξεως του 41%.

Να σημειώσουμε ότι για το οικονομικό έτος 2016 οι εισπράξεις από πωλήσεις εισιτηρίων και καρτών ανήλθαν συνολικά σε 204.656.204€, ενώ για το 2017 σε 197.648.652€, οπότε υπήρχε παράλληλη λειτουργία του χάρτινου και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Ενδιαφέρον ακόμη προκαλεί το γεγονός πως, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, από τις 15 Μαΐου που ξεκίνησαν να κλείνουν οι μπάρες (βλ. πίνακα για την κατάσταση των πυλών μέχρι σήμερα), τα έσοδα του ΟΑΣΑ παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 27%.

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με το συνολικό στρατηγικό και επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΑΣΑ για την περίοδο 2018-2022, που παρουσιάστηκε ήδη ενώπιον των διοικούντων την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ / Υπερταμείο), μέσα απο την υλοποίηση των 13 επιχειρησιακών στόχων και 83 διακριτών δράσεων, αλλά και την κεφαλαιοποίηση των ωφελειών από τις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο ΟΑΣΑ (π.χ. η εφαρμογή του ΑΣΣΚ), ο Οργανισμός αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών του κατά 14,05% το 2018, 8,25% το 2019, 2,53% το 2020, 1,70% το 2021 και 0,85% το 2022.

Επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 121.000.000€ 
Αξίζει να σημειώσουμε πως το στρατηγικό και επιχειρησιακό αυτό σχέδιο προβλέπει επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 121.000.000€, κυρίως μέσω ΕΣΠΑ, στις οποίες, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται και οι εξής δράσεις:

1. Η εξασφάλιση κονδυλίων 100.000.000€ για την προμήθεια ως το 2022 400 καινούργιων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορείων και τρόλλεϋ (160 αρθρωτών λεωφορείων, 200 τυπικών λεωφορείων και 40 αρθρωτών τρόλλεϋ), πέραν της προμήθειας 92 λεωφορείων που ήδη δρομολογείται μετά την εξασφάλιση 30.000.000€ από την Περιφέρεια Αττικής.

2. Η λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Προληπτικής Διάγνωσης, Τεχνικής Ικανότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας των Οχημάτων Στόλου ΟΑΣΑ, συνολικού προϋπολογισμού 4.060.000€, το οποίο θα συμβάλει στην ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών, με παράλληλη προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

3. Η προμήθεια και εγκατάσταση 500 νέων «έξυπνων» στάσεων, προϋπολογισμού 2.500.000€.

4. Η προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών (ΟΣΠΕ), προϋπολογισμού 1.500.000€.

5. Η εγκατάσταση Wi-Fi στα οχήματα του Ομίλου, προϋπολογισμού 900.000€.

6. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου των λεωφορειολωρίδων, προϋπολογισμού 310.000€.


Αποψίλωση προσωπικού την εξαετία 2009 - 2015 
Πάντως, την ίδια στιγμή της ανάκαμψης που αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία, σημαντικό παραμένει το πρόβλημα του Οργανισμού σε προσωπικό. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2009 ώς το 2015 ο ΟΑΣΑ υπέστη μείωση του προσωπικού του κατά 57%, η ΟΣΥ μείωση σε οδηγούς κατά 34%, ενώ η ΣΤΑΣΥ μείωση σε ηλεκτροδηγούς κατά 6%. 

Οι διοικήσεις των εταιρειών του ομίλου έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής αιτήματα για την πρόσληψη και κάλυψη κενών θέσεων: 495 οδηγών, 201 τεχνιτών και 52 διοικητικών για την ΟΣΥ, 130 ηλεκτροδηγών και 170 τεχνιτών για την ΣΤΑΣΥ, 166 ελεγκτών κομίστρου για τον ΟΑΣΑ καθώς και 92 διοικητικών για την υποστήριξη της τηλεματικής, του ΑΣΣΚ και των οικονομικών υπηρεσιών του ΟΑΣΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο, το λειτουργικό κόστος σε επίπεδο ομίλου μειώθηκε κατά 27% το 2016 σε σχέση με το 2012, ενώ τον περασμένο χρόνο εξασφαλίστηκε κονδύλι 41,7 εκατ.€, το οποίο διοχετεύτηκε για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΟΣΥ και άλλα 25,2 εκατ.€ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΣΤΑΣΥ. 

Κατόπιν αυτών, τον Νοέμβριο του 2017, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους της ΟΣΥ μειώθηκαν σε 14,74 εκατ.€, ενώ της ΣΤΑΣΥ σε 42,55 εκατ.€. 

Επιπλέον, η ΣΤΑΣΥ τον Δεκέμβριο του 2017 χρηματοδοτήθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον 20 εκατ.€ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 31/12/2015 οι συσσωρευμένες απλήρωτες υποχρεώσεις (προμηθευτές, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) της ΟΣΥ ανέρχονταν συνολικά σε 103,83 εκατ.€ και της ΣΤΑΣΥ στα 100,61 εκατ.€. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου