Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017

Με εντολή ΟΑΣΑ, διαγραφές προστίμων σε ανέργους, με αναδρομική ισχύ

Πολίτες, άνεργοι, απευθύνθηκαν στην εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ (τρόλλεϋ και λεωφορεία) του ΟΑΣΑ, ζητώντας, όπως προβλέπει ο νόμος, τη διαγραφή προστίμων που τους επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις τους για µη καταβολή κομίστρου για το διάστημα από 2 Ιουλίου 2010 έως και 2 Ιουλίου 2015. Όµως, ακόµη και µετά την πάροδο σχεδόν δύο ετών, δεν έλαβαν οριστική απάντηση.

Στη συνέχεια ζήτησαν την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη γιατί είχε ξεκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των προστίµων, µε αποτέλεσµα οι δικαιούχοι άνεργοι να οδηγηθούν σε οικονοµική ασφυξία.

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΣΤΑΣΥ ΑΕ (µέσα σταθερής τροχιάς) προχωρούσε σε διαγραφή προστίµων εφαρµόζοντας τις διατάξεις του νόµου, ενώ η εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ παρέµενε σε αδράνεια, επί τη βάσει παλαιότερου νοµοθετικού πλαισίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επεσήµανε, µεταξύ άλλων, την ανάγκη διαµόρφωσης ενιαίας πρακτικής ως προς την εφαρµογή και τήρηση του νόµου, που ορίζει σαφώς το χρονικό διάστηµα διαγραφής των επιβληθέντων προστίµων, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους δικαιούχους ανέργους και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες του οµίλου ΟΑΣΑ για να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι.

Τέλος, απευθύνθηκε στον ΟΑΣΑ, ζητώντας την παρέµβαση του Οργανισµού, µε τη µορφή ενδεχοµένως έγγραφων οδηγιών προς την ΟΣΥ ΑΕ, για άµεση συµµόρφωση µε τη νοµιµότητα.

Ο Συνήγορος εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι, µετά την παρέµβασή του, ο ΟΑΣΑ ζήτησε από την εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ, να προβεί στη διαγραφή των προστίµων ανέργων που έχουν επιβληθεί στο χρονικό διάστηµα από 2 Ιουλίου 2010 έως και 2 Ιουλίου 2015, για µη καταβολή κοµίστρου, ακόµη και αν έχει εκκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου