Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Τελικά το "Σωματείο Τεχνικών & Υπαλλήλων ΟΣΥ (πρώην ΗΛΠΑΠ)", ποιανού τα συμφέροντα υπερασπίζεται;

«Έδωσαν λέει σφοδρή μάχη, με τον Δ/ντη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η "παράνομη" χορήγηση κανονικών αδειών παρελθόντων ετών, αντί αναπαύσεων στο μήνα Φεβρουάριο, αλλά ο "εχθρός" υπερτερούσε στη μάχη και τράπηκαν σε άτακτο φυγή»

Δείτε τι ισχύει βάση νόμου: 

Μεταφορά αδείας και αποζημίωση λόγω μη λήψης αυτής
Η κανονική άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, ακόμη και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο

Δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται μεταφορά της αδείας σε επόμενο έτος ή σε μεθεπόμενα έτη, έστω και αν αυτό έγινε με τη συναίνεση του εργαζομένου, η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική με τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

Άκυρη είναι, επίσης και η παραίτηση του εργαζόμενου από το δικαίωμα λήψης των αντίστοιχων αποδοχών αδείας του.

Καταγγελία αναγνώστη
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου