Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Τι αλλάζει στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας με τα προαπαιτούμενα του Οκτωβρίου

Το ριζικό μετασχηματισμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) με στόχο την αύξηση των εσόδων, τη μείωση του κόστους και την πελατοκεντρική προσέγγιση των συγκοινωνιακών φορέων, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τα προαπαιτούμενα του Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται πλέον στον …αέρα και το μέτρο των δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακινήσεων των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι κ.λ.π) με τα μέσα μαζικής μεταφοράς του ΟΑΣΑ.

Βάσει του πολυνομοσχεδίου, οι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού κινδυνεύουν να μην μπορούν να μετακινηθούν δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο, εάν τα αρμόδια υπουργεία στο εξής δεν θα είναι συνεπή ως προς την εξόφληση των οφειλών τους προς τον ΟΑΣΑ.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των ανεξόφλητων οφειλών των υπουργείων για τα δωρεάν ή μειωμένης τιμής εισιτήρια που δικαιολογούν σε δικαιούχους. Σημειώνεται, ότι μόνο οι οφειλές του υπουργείου Εργασίας προς τον ΟΑΣΑ για τα προηγούμενα χρόνια ανέρχονται σε 186 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, με το πολυνομοσχέδιο ορίζεται ρητά πως «η εκτέλεση του μεταφορικού έργου από τον ΟΑΣΑ αναστέλλεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα, δεν καταβάλλει το αντισυμβαλλόμενο υπουργείο το, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου, από την πίστωση αυτή».

Την ίδια στιγμή, με το πολυνομοσχέδιο γίνονται πιο αυστηρές και οι ποινές για εκείνους που διοχετεύουν στο επιβατικό κοινό πλαστά εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών.

Συγκεκριμένα, για τους διακινητές πλαστών εισιτηρίων προβλέπεται πλέον ποινή κάθειρξης έως 10 χρόνων, καθώς θα ισχύει και εδώ το άρθρο 218 του Ποινικού Κώδικα, στο οποίο προστίθεται εδάφιο που αναφέρει: «Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος κατ΄επάγγελμα καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει γνήσια προϊόντα κομίστρου των δημοσίων συγκοινωνιών (ισχύοντα εισιτήρια ή κάρτες-κουπόνια απεριορίστων διαδρομών) με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει ή τα προσφέρει στην αγορά ή να τα εισάγει σε κυκλοφορία».

Ακόμα, ορίζεται Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και το συντονισμό της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, η οποία οφείλει ανά δίμηνο να υποβάλει έκθεση με τις αποκλίσεις από το πρόγραμμα ή τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις ώστε να διασφαλιστούν τα έσοδα των συγκοινωνιακών εταιριών, να επιτευχθεί διαφάνεια στις προμήθειες τους, να εξορθολογιστεί η λειτουργία τους με την κάλυψη των κενών με προσλήψεις, προκειμένου να μη δαπανώνται χρήματα σε υπερωριακή εργασία και να μειωθεί η εισιτηριοδιαφυγή με την εντατικοποίηση των ελέγχων κομίστρου, αλλά και την είσοδο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Ειδικότερα, για την αύξηση των εσόδων των αστικών συγκοινωνιών προβλέπεται ο ανασχεδιασμός του συγκοινωνιακού έργου, η σύνδεση των αναγκών των επιβατών με τις υπηρεσίες των εταιρειών, η δημιουργία σχεδίου μάρκετινγκ, η μετεξέλιξη των κοινών ομάδων εργασίας των συγκοινωνιακών φορέων σε διακριτές ομιλικές μονάδες, η είσπραξη των επιδοτήσεων των αρμόδιων υπουργείων για ευαίσθητες ή ειδικές κοινωνικές ομάδες και η επιδότηση της ζήτησης αντί των ζημιών.

Επίσης, για την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής, το σχέδιο προβλέπει την καλύτερη επίβλεψη του φαινομένου και την ανάλυση δεδομένων, τη δημιουργία ενός ενοποιημένου σώματος ελεγκτών, τη συγκρότηση συγκοινωνιακής αστυνομίας, την εκτεταμένη επιβίβαση από την μπροστινή πόρτα των λεωφορείων και τρόλλεϋ και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Για τη μείωση του κόστους, προτείνεται η αξιολόγηση της χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου προκειμένου να γίνει ανάλυση μεταξύ των υπαρχόντων πόρων και των νέων αναγκών, ενώ μελέτη θα δείξει τις βέλτιστες οργανωτικές πρακτικές σε σχέση με αντίστοιχες εταιρείες της Ευρώπης και τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, θα «τρέξουν» έλεγχοι οικονομικής βιωσιμότητας και θα εκπονηθεί ένα πενταετές οικονομικό σχέδιο με βάση τη στρατηγική κόστους, τις μακροχρόνιες ανάγκες σε πόρους, τη νέα τιμολογιακή πολιτική και των υπόλοιπων παραγόντων που επηρεάζουν τις οικονομικές προβολές.

Μεταξύ άλλων, μάλιστα, προτείνεται η συγχώνευση των οικονομικών διευθύνσεων των εταιρειών σε ομιλικό επίπεδο, καθώς και η ένωση των υπηρεσιών πληροφορικής (ΙΤ), αλλά και η αναβάθμιση και ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των συγκοινωνιακών φορέων υπό τον ΟΑΣΑ.

Ακόμα, το σχέδιο προτείνει τον εξορθολογισμό στις προμήθειες των εταιρειών μέσα από τη δημιουργία μίας κεντρικής υπηρεσίας και τη συγχώνευση των διευθύνσεων προμηθειών της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ σε ομιλικό επίπεδο.

Μία άλλη δέσμη ενεργειών για τη μείωση του κόστους θα έρθει από διαμόρφωση του κοστολογικού μοντέλου του ΟΑΣΑ με άξονες τη διαχείριση του στόλου, των αμαξοστασίων, της συντήρησης και των δρομολογίων.

Για την πελατοκεντρική προσέγγιση προτείνεται η βελτίωση της ενημέρωσης των επιβατών, η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες, το λανσάρισμα προσφορών και προωθητικών ενεργειών και η αντικατάσταση του παλαιού στόλου, για την οποία όμως το υπουργείο Υποδομών θα πρέπει να βρει χρήματα.

Για ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
Στο πολυνομοσχέδιο ενσωματώθηκε και άρθρο για το σιδηρόδρομο, βάσει του οποίου ορίζεται η ανάθεση των άγονων σιδηροδρομικών γραμμών (ΥΔΥ) στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ έως το 2020 έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, τα οποία και θα αποτελέσουν την «προίκα» της εταιρίας στους υποψήφιους επενδυτές εν όψει της αποκρατικοποίησης της. Μετά το 2020 για τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα διενεργείται διαγωνιστική διαδικασία.

Επιπλέον ορίζεται η διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ενώ διαγράφονται και τα χρέη του ΟΣΕ, εφόσον έχει προηγηθεί θετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων του Οργανισμού. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER