Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Ο ΟΑΣΑ, τοποθετεί POS, προχωρά σε διαφημιστική καμπάνια και ενεργοποιεί τις λεωφορειολωρίδες

Σε σημαντικές κινήσεις που στόχο έχουν την αύξηση των χρηστών των μέσων μαζικής μεταφοράς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών προχωρά η διοίκηση του ΟΑΣΑ.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν δημοσιευτεί στη Διαύγεια αποφάσεις που δείχνουν την υλοποίηση των εξαγγελιών της διοίκησης του ΟΑΣΑ που αφορούν στην καλύτερη ενημέρωση για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τη διευκόλυνση της πληρωμής εισιτηρίων με POS αλλά και την ενεργοποίηση των λεωφορειολωρίδων και των καμερών που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις αποφάσεις:

Αναρτάται στο διαδίκτυο δαπάνη συνολικού ποσού 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εξόφληση προς την εταιρία «Ρεκλείτης Πολυδιανομές Α.Ε.» με ΑΦΜ 998644336 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, του υπ’ αριθμ. ΤΠΥ 58/30.09.2019 (αρ.πρωτ. ΟΑΣΑ 16199/21.10.2019) τιμολογίου που αφορά στην σύμβαση ανάθεσης «τοποθέτησης POS στα σημεία πώλησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων».

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ αξίας 4.800, ήτοι συνολικής αξίας 800 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για τη χρήση 2020 που αφορά εργασίες διαγράμμισης σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων.

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 2.400 ευρώ λέον ΦΠΑ αξίας 576 ευρω, ήτοι συνολικής αξίας 976 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για τη χρήση 2020 που αφορά προμήθεια φωτογραφικού χαρτιού Α4 & Α3.

Αναρτάται στο διαδίκτυο δαπάνη συνολικού ποσού 12.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εξόφληση προς την εταιρία «Ρεκλείτης Πολυδιανομές Α.Ε.» τιμολογίου που αφορά στην παροχή «υπηρεσιών εκπόνησης πρότασης επιλογής σημείων πώλησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων».

Παράλληλα ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Καμπάνια για την ενίσχυση της χρήσης της ATH.ENA CARD» με την εταιρεία «TENFOUR ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

Η Καμπάνια θα εστιάσει αποκλειστικά στην ΑΤΗ.ΕΝΑ CARD και τα προνόμια που παρέχει και συγκεκριμένα:
  • Άμεση έκδοση, χωρίς την προσκόμιση στοιχείων κατόχου
  • Επαναφόρτιση με διαφορετικούς τύπους εισιτηρίων ή/και χρηματική αξία
  • Δυνατότητα Χρήσης και από άλλα μέλη της οικογένειας
Η «καμπάνια» θα προβληθεί: 
i. Σε ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδες) 
ii. Σε ραδιοφωνικούς σταθμούς 
iii. Σε χώρους προβολής Ομίλου ΟΑΣΑ (αποβάθρες σταθμών, εσωτερικό οχημάτων, κοινωνικά δίκτυα),

Η συνολική αμοιβή για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται σε 51.740,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου