Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Πώς θα γίνουν ενιαίος όμιλος τα «καπετανάτα» του ΟΑΣΑ

Η ομογενοποίηση του ομίλου ΟΑΣΑ, σε συγκεκριμένες λειτουργικές περιοχές, ώστε να αντιμετωπιστεί το σημερινό φαινόμενο όπου κάθε θυγατρική κινείται ως αυτόνομο «καπετανάτο», αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για το Υπερταμείο.

Η διοίκηση του τελευταίου προχώρησε στην αλλαγή του μη εκτελεστικού προέδρου του ΟΑΣΑ με την τοποθέτηση του κ. Γ. Γκόλια, αλλά εκκρεμεί η αξιολόγηση/αλλαγή των διοικήσεων στις θυγατρικές ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ.

Η ΣΤΑΣΥ διαχειρίζεται το μετρό, το τραμ και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και η ΟΣΥ, τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ. Στελέχη του ΟΑΣΑ υποστηρίζουν πως ενώ έχει επιτευχθεί ένα επίπεδο ομογενοποίησης με την ΟΣΥ, δεν συμβαίνει το ίδιο με τη ΣΤΑΣΥ.

Πρόσωπα που παρακολουθούν τον σχεδιασμό για τις αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών υποστηρίζουν πως «η αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ, μέσω και της λειτουργίας τους ως ομίλου, με ομογενοποιημένες πολιτικές και δραστηριότητες σε συγκεκριμένες λειτουργικές περιοχές, αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ληφθούν πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία, τόσο για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των εταιρειών όσο και με γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον επιβάτη».

Ειδικά για την ΟΣΥ, «η ανανέωση του στόλου οχημάτων αποτελεί άμεση ανάγκη για την επαρκή εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου από τα οδικά μέσα. 

Με βάση και το νέο μείγμα οχημάτων, η ΟΣΥ, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, θα κληθούν να διαμορφώσουν το νέο επιχειρησιακό μοντέλο παροχής συγκοινωνιακού έργου με τα νέα οδικά μέσα στην Αθήνα». 

Με δεδομένο ότι η ανανέωση του στόλου είναι σε προγραμματισμό από το αρμόδιο υπουργείο, η ΟΣΥ θα πρέπει επίσης να επιτύχει μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα του σημερινού στόλου στο μεσοδιάστημα, διασφαλίζοντας ορθολογικότερο προγραμματισμό της διαχείρισης του στόλου και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αντίστοιχα, για τη ΣΤΑΣΥ, «προτεραιότητα αποτελεί η έγκαιρη προετοιμασία για να τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι επεκτάσεις των γραμμών του μετρό και του τραμ εντός του 2020. 

Επιπλέον, σημαντικό ζήτημα αποτελεί η ανάταξη του τροχαίου υλικού της γραμμής 1 (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος), που αναμένεται να έχει επίδραση στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού».

Τέλος, το συνολικότερο σύστημα διασφάλισης εσόδου, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του δικτύου πώλησης των προϊόντων κομίστρου, αλλά και του συστήματος ελέγχων για τον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αναδεικνύεται ως κρίσιμο τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για την ευρύτερη εικόνα και αξιοπιστία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ο νέος πρόεδρος του ΟΑΣΑ, «έχοντας μία τεράστια εμπειρία στον τομέα των συγκοινωνιών και κατανοώντας πλήρως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο όμιλος, αναμένεται να ενισχύσει την ηγετική ομάδα της μητρικής εταιρείας ΟΑΣΑ και να συμβάλει καθοριστικά ως προς τη μετάβαση σε μία νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, όπου χρειάζεται και ανασχεδιασμός του μεταφορικού έργου που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες μιας σύγχρονης πόλης, καθώς η οικονομία ανακάμπτει και η τουριστική κίνηση αυξάνεται».

Το μεγάλο στοίχημα «παραμένει η ενίσχυση της αξιοπιστίας των αστικών συγκοινωνιών προς το επιβατικό κοινό, ώστε τελικά να τις επιλέγουν οι πολίτες της Αθήνας για τις μετακινήσεις τους, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος». 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου