Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Πάνω από 180 εκατ. ευρώ οι επιδοτήσεις σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ

Στα 184,05 εκατ. ευρώ έχουν οριστεί για το 2020 από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι επιδοτήσεις στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης και στον ΟΣΕ.

Σύμφωνα με αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και συγκεκριμένα οι Οδικές Συγκοινωνίες (λεωφορεία και τρόλλεϋ) θα πάρουν την μεγαλύτερη χρηματοδότηση παρά το γεγονός ότι πλέον οι ετήσιες επιδοτήσεις έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό από το 2004.

Οι επιδοτήσεις που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών προβλέπονται σε αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στη Διαύγεια και αφορούν:
  • Δέσμευση πίστωσης ποσού 86,4 εκατ. ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υ.ΜΕ., οικ. έτους 2020, για την καταβολή ανά δωδεκατημόριο της κρατικής επιδότησης στον ΟΑΣΑ, για λειτουργικές δαπάνες της ΟΣΥ ΑΕ.
  • Δέσμευση πίστωσης ποσού 9 εκατομμυρίων, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υ.ΜΕ., Ειδικός Φορέας 1039 203 0000000, Α.Λ.Ε 2310802062, οικ. έτους 2020, για την καταβολή ανά δωδεκατημόριο της κρατικής επιδότησης στον ΟΑΣΑ για λειτουργικές δαπάνες της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ.
  • Την καταβολή στον Ο.Α.Σ.Θ, για την παροχή του συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισμό για το έτος 2020 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 30.4.2001 οικονομική συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της κατά τη δημοσίευση του ν. 4482/2017, του ποσού των 48,150 εκατ. ευρώ , το οποίο επιμερίζεται και καταβάλλεται μηνιαίως ως εξής: Α) Για το μήνα Ιανουάριο το ποσό των 4.012.500,00 €. Β) Για το μήνα Φεβρουάριο το ποσό των 4.012.500,00 €. Γ) Για το μήνα Μάρτιο το ποσό των 4.012.500,00 €. Δ) Για το μήνα Απρίλιο το ποσό των 4.012.500,00 €. Ε) Για το μήνα Μάιο το ποσό των 4.012.500,00 €. ΣΤ) Για το μήνα Ιούνιο το ποσό των 4.012.500,00 €. Ζ) Για το μήνα Ιούλιο το ποσό των 4.012.500,00 €. Η) Για το μήνα Αύγουστο το ποσό των 4.012.500,00 €. Θ) Για το μήνα Σεπτέμβριο το ποσό των 4.012.500,00 €. Σελίδα 3 από 3 Ι) Για το μήνα Οκτώβριο το ποσό των 4.012.500,00 €. ΙΑ) Για το μήνα Νοέμβριο το ποσό των 4.012.500,00 €. ΙΒ) Για το μήνα Δεκέμβριο το ποσό των 4.012.500,00 €
  • Δέσμευση πίστωσης ποσού 40,5 εκατομμυρίων ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υ.ΜΕ., οικ. έτους 2020, για την καταβολή ανά δωδεκατημόριο της κρατικής επιδότησης στον ΟΣΕ, για λειτουργικές δαπάνες. 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου