Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

Την κατασκευή σταθμού Μετρό στη γραμμή 3, η οποία διέρχεται κάτω από την πανεπιστημιούπολη ζητά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Την κατασκευή σταθμού Μετρό στη γραμμή 3, η οποία διέρχεται κάτω από την πανεπιστημιούπολη ζητά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. 

Ο σταθμός θα εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 8 .000 άτομα (φοιτητές, προσωπικό κ.α) καθώς και το κοινό που επισκέπτεται το Πανεπιστήμιο για πλήθος δράσεων. 

 Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα ο Κοσμήτορας της σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής κ. Χρήστος Καραβίτης αναφέρει τα εξής: 

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΓΠΑ και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ξεκίνησε στις 06/06/2018 η διαδικασία για την κατασκευή Σταθμού στην Γραμμή 3 που διέρχεται κάτω από την Πανεπιστημιούπολη σε χώρο του ΓΠΑ. 

Με βάση τα συμφωνηθέντα το ΓΠΑ προχώρησε στην ανάθεση στη Εταιρεία «OMICRON KAPPA Consulting» με δική του χρηματοδότηση την εκπόνηση της Προμελέτης Εφικτότητας κατασκευής του νέου σταθμού Μετρό «Γεωπονικό Πανεπιστήμιο». 

 Στην παραδοθείσα τον Ιούλιο 2019, μελέτη τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της κατασκευής του νέου Σταθμού συναξιολογώντας: 
α) την αναμενόμενη ραγδαία αύξηση της επισκεψιμότητας στο Ίδρυμα, τόσο από τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (πάνω από 8000 ημερησίως), όσο και από το ευρύ κοινό που επισκέπτεται το Πανεπιστήμιο ως θεατές των δράσεων που πραγματοποιούνται στους χώρους του, 
β) την ασφάλεια των φοιτητριών και των φοιτητών σε μια ευαίσθητη περιοχή (Ελαιώνας - Κεραμεικός), και 
γ) τα αναμενόμενα σημαντικά οφέλη, κοινωνικά και οικονομικά, για την ευρύτερη περιοχή του Πανεπιστημίου από τη λειτουργία του σταθμού. 

Παράλληλα, η λειτουργία του σταθμού θα συμβάλει στην ανάδειξη της ιστορικής αξίας της Ιεράς Οδού, καθώς τμήματα των υπόψη κατασκευών δύναται να χρησιμοποιηθούν ως χώροι παρουσίασης των αρχαιολογικών ευρημάτων που θα συναντηθούν κατά τις εκσκαφές των ορυγμάτων, γεγονός που εναρμονίζεται πλήρως και με το μελλοντικό σχέδιο πεζοδρόμησής της. 

Παράδειγμα ενσωμάτωσης σταθμού σε υφιστάμενη γραμμή στην Αττικό Μετρό αποτελεί η κατασκευή του Σταθμού «Αγία Παρασκευή» στη Γραμμή 3, η οποία χωροθετείται μεταξύ των Σταθμών «Χαλάνδρι» και «Νομισματοκοπείο». 

Στην υιοθετούμενη πρόταση κατασκευής του νέου Σταθμού αξιολογήθηκαν και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή, οι οποίες κρίνονται απολύτως αναστρέψιμες, όπως και η εφαρμογή ενός σχεδίου προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με μειωμένη όχληση για την ευρύτερη περιοχή του έργου (η διακοπή της γραμμής δεν θα ξεπεράσει τις 3-4 εβδομάδες). 

Δυστυχώς η διαδικασία έχει παγώσει και για αυτό κάνουμε έκκληση να συνεχισθεί το συντομότερο καθώς η ήδη μελετηθείσα αλληλουχία των εργασιών και η κατασκευαστική διαδικασία του Έργου καθιστούν πλήρως εφικτή την προκρινόμενη λύση. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου