Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Με 4,6 εκατ. € η προμήθεια νέων ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τον ΟΑΣΑ

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου, υπό μορφή έξυπνων καρτών, που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α.

Το ανατιθέμενο έργο αφορά στην κατασκευή και παράδοση «Καρτών - εισιτηρίων πολλαπλών, μεμονωμένων και σε μορφή ρολών» θα εκτελείται δε, για λογαριασμό των εταιρειών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και βαρύνει τους προϋπολογισμούς τους, επ’ ονόματι των οποίων θα εκδίδονται και τα σχετικά τιμολόγια. Συνολικά, θα παραχθούν:
  • 500.000 «κάρτες» και
  • 51.700.000 «πολλαπλά», ως εξής:
α) 5.000.000 μεμονωμένα «πολλαπλά»·

β) 46.700.000 «πολλαπλά» σε μορφή ρολών, ρολά των 1.700 «πολλαπλών» εισιτηρίων.

Το έργο κατακυρώθηκε στη Φινλανδική Confidex OY (Ltd), έναντι 4.598.550,00 €. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 5 εκατ. €. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου