Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Μυστήριο µε το πλεόνασµα "µαµούθ" του ΟΑΣΑ - «Βρήκαν» 9 εκατ.€

Την άκρη του νήµατος για το πλεόνασµα - µυστήριο που βρέθηκε στα ταµεία του ΟΑΣΑ και φτάνει τα 9 εκατοµµύρια ευρώ από τις χρήσεις παλαιότερων ετών αναζητεί ο Οργανισµός, ο οποίος πριν από λίγες ηµέρες υπέγραψε νέα σύµβαση µε την εταιρεία συµβούλων KPMG για τη «διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου σχετικά µε τον τρόπο διαχείρισης προϊόντων κοµίστρου του Οµίλου και της απόδοσης των εισπράξεων από την πώληση αυτών».

Το πλεόνασµα εντοπίστηκε κατά την απογραφή των εισιτηρίων αεροδροµίου, τα οποία υπενθυµίζεται ότι από το 2016 κοστίζουν 10 ευρώ, ενώ έως τότε στοίχιζαν οκτώ ευρώ, και αφορά διάστηµα τριών ετών στις τιµολογιακές περιόδους 1/2/2011-31/8/2014 και 1/9/2014-31/1/2016.

Ουσιαστικά η απογραφή έδειξε µη ποσοτική συµφωνία των εισιτηρίων που πωλήθηκαν µε αυτά που χορηγήθηκαν προς πώληση ή επεστράφησαν ως αδιάθετα. 

Εκτιµήσεις πηγών κοντά στην υπόθεση κάνουν λόγο για πιθανό νέο σκάνδαλο µε πλαστά εισιτήρια, στο οποίο... κάτι φαίνεται να πήγε στραβά. Τονίζουν µάλιστα ότι αυτό αποτελεί ένδειξη αθρόας εισαγωγής στο σύστηµα πλαστών εισιτηρίων από παρασυστήµατα, τα οποία πουλήθηκαν µέσω των διαύλων των συγκοινωνιακών εταιρειών.

Επισηµαίνουν επίσης πως ύστερα από ένα τέτοιο εύρηµα είναι απαραίτητο να διερευνηθεί εκ νέου η υπόθεση, προκειµένου να χυθεί άπλετο φως στο δροµολόγιο του πλεονάζοντος χρήµατος που βρέθηκε στα ταµεία.

Γεγονός είναι, πάντως, ότι τέτοιου τύπου περιστατικά, είτε µε πλεονάσµατα είτε µε ελλείµµατα, αφήνουν υπόνοιες για σηµαντικά κενά ασφαλείας τις συγκεκριµένες περιόδους σε έναν από τους µεγαλύτερους δηµόσιους οργανισµούς. 

Έλεγχος σε δύο άξονες 
Έτσι, ο νέος διαχειριστικός έλεγχος -όπως επισηµαίνεται στη σύµβαση- θα έχει ως αντικείµενο τη διερεύνηση του πλεονάσµατος που παρουσιάστηκε στις συγκεκριµένες περιόδους.

«Κατά τον έλεγχο της ποσοτικής συµφωνίας που διενήργησε ο ΟΑΣΑ για τις τιµολογιακές περιόδους 1/2/2011-31/8/2014 και 1/9/2014-31/1/2016 διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες αδιάθετων εισιτηρίων που επεστράφησαν στον ΟΑΣΑ (λόγω λήξης της τιµολογιακής περιόδου) παρουσίασαν σηµαντικό πλεόνασµα».

Για το πλεόνασµα αυτό αποφασίστηκε η διενέργεια εστιασµένου ελέγχου σε δύο βασικούς άξονες:
  • Την επιβεβαίωση των δηλωθεισών πωλήσεων µέσω ελέγχου των σχετικών λογιστικών καταχωρίσεων εσόδων.
  • Την επιβεβαίωση των πωληθέντων ποσοτήτων εισιτηρίων αεροδροµίου µέσω ελέγχου των πρωτογενών στοιχείων 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου