Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Σε αλλαγές στα Δ.Σ. των ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΕΛΤΑ προχωράει το υπερταμείο

Στην αξιολόγηση και πιθανώς στην αντικατάσταση συγκεκριμένων μελών των διοικήσεων σε αστικές συγκοινωνίες και Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρά η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Η διαδικασία αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, αλλά προσδιορίζεται και από το στρατηγικό πλάνο της ΕΕΣΥΠ.

Η αξιολόγηση και η απομάκρυνση με παράλληλη τοποθέτηση νέων μελών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου, πληροφορείται αρμοδίως η «Κ». Θα πραγματοποιηθεί, δε, από την αρμόδια επιτροπή της ίδιας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Πληροφορίες 
Ορισμένες πληροφορίες θέλουν το ζήτημα της αντικατάστασης κάποιων εκτελεστικών μελών να έχει συζητηθεί και σε επίπεδο εποπτικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με πρωτοβουλία των μελών που εκπροσωπούν τους δανειστές και οι οποίοι έχουν διατυπώσει την ανησυχία τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις εν λόγω εταιρείες που ελέγχει το υπερταμείο. 

Το θέμα αφορά τον ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ζήτημα διοικήσεων, κατ’ αρχάς αξιολόγησης και ενδεχομένως αντικαταστάσεων έχει τεθεί βέβαια και για άλλες ΔΕΚΟ, αλλά η διαχείρισή του θα γίνει μετά τον Ιούνιο, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Εν τω μεταξύ, κατατέθηκαν στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας προς αξιολόγηση και παρατηρήσεις τα business plan των ΔΕΚΟ που ελέγχει κατά πλειοψηφία. Τα εν λόγω επιχειρησιακά σχέδια θα αξιολογηθούν τόσo ως προς τη συνάφεια και την ευθυγράμμισή τους με το στρατηγικό σχέδιο του υπερταμείου όσο και ως προς τους ποσοτικούς στόχους που έχουν υιοθετήσει.

Η «πρώτη ανάγνωσή» τους θα γίνει άμεσα και, όπου κριθεί πως χρειάζεται, θα επιστραφούν προς διόρθωση ή και αναθεώρηση, αναφέρουν πηγές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. 

Η επίτευξη των ποσοτικών στόχων (κύκλος εργασιών, δανεισμός, κερδοφορία, επενδύσεις κ.λπ.) θα κρίνεται ετησίως και θα απαιτείται η ροή πληροφόρησης από τις ΔΕΚΟ προς την ΕΕΣΥΠ να γίνεται σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη χρήση.

Το στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ δημοσιεύθηκε πρόσφατα και έχει ως κεντρικό άξονα «την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες στρατηγικές και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα».

Θυγατρικές 
Στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) υπάγονται οι άμεσες θυγατρικές που είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και από φέτος και οι λεγόμενες λοιπές θυγατρικές, που αφορούν τις συμμετοχές του Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (και οι θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, Ελληνικές Αλυκές, Διώρυγα Κορίνθου και ΔΕΘ/HELEXPO. Επίσης, υπάγονται οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, στις οποίες η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας και ως εκ τούτου έχει περιορισμένες αρμοδιότητες. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου