Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Ανοιχτή πρόσκληση του ΟΑΣΑ, για την προμήθεια λεωφορείων...

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, θα προκηρύξει Διεθνή ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι (20) απλών λεωφορείων 12 μ, εξήντα (60) αρθρωτών λεωφορείων 18 μ και δώδεκα (12) ηλεκτρικών λεωφορείων 12 μ.

Τα αστικά λεωφορεία θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, χαμηλού δαπέδου, σύγχρονης αισθητικής εμφάνισης και κατασκευής, με υψηλό βαθμό άνεσης και ασφάλειας στους επιβάτες, θα έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα είναι σύμφωνα με τους όρους της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το είδος και την τεχνολογία των οχημάτων, η προμήθεια αφορά... 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου