Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Μηδενικά θανατηφόρα τροχαία με λεωφορεία και τρόλλεϋ

Μηδενικά θανατηφόρα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων και τρόλλεϋ των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας καταγράφηκαν στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρεί ο ΟΑΣΑ. Ακόμη, το σύνολο των ατυχημάτων παρουσίασε μείωση μεγαλύτερη του 10%. Παράλληλα, την εξεταζόμενη περίοδο περιορίστηκαν σημαντικά τα ατυχήματα με τραυματισμούς.

Σημειώνεται ότι τα μέσα του ΟΑΣΑ, σταθερής τροχιάς και οδικά, εκτιμάται ότι κατέχουν το 37% των μετακινήσεων σε δρόμους του λεκανοπεδίου έναντι 54% των ΙΧ. 

Καταγράφονται καθημερινά περισσότερες από 2,5 εκατ. επιβιβάσεις, με τις ώρες λειτουργίας των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών να είναι τουλάχιστον 18 και να φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις το 24ωρο. Ενδεικτικά, τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν από τα οχήματα της ΟΣΥ το 2016 ήταν 86 εκατ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, κ. Ιωάννης Σκουμπούρης σημείωσε ότι «είναι προφανής η σημασία του στόχου του απόλυτου μηδενός, αναφορικά με τα θανατηφόρα τροχαία, διότι τεκμηριώνεται η σημασία των ΜΜΜ ως εξαιρετικά ασφαλών μέσων μετακίνησης στον αστικό ιστό, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή παρουσία τους στη ζωή της πόλης και την ευρεία γεωγραφική κάλυψη του δικτύου».

Όπως επισήμανε, έχει σχεδιαστεί από τον Οργανισμό μια δέσμη μέτρων για την οδική ασφάλεια, η υλοποίηση της οποίας ξεκινά άμεσα. 

Σε αυτά περιλαμβάνεται η συνεχής και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των οδηγών, οι οποίοι ανά 3ετία κάνουν ανανέωση διπλώματος (ΠΕΙ), επαναλαμβάνοντας την εκπαίδευσή τους με ειδικά σεμινάρια που διοργανώνει η ΟΣΥ. 

Παράλληλα δε με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τροφοδοτούν τον ΟΑΣΑ με προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε διάφορα σημεία των διαδρομών των λεωφορείων.

Επίσης, ο συνεχής, καθημερινός έλεγχος της κατάστασης των οχημάτων των ΜΜΜ, η τακτική συντήρηση και η πλήρης τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας αποτελούν προτεραιότητες του Οργανισμού. 

Σε αυτές εντάσσονται και ο εξοπλισμός παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας στα οχήματα, καθώς και τα συστήματα υποστήριξης των αποφάσεων του οδηγού μέσω της τηλεματικής.

Ο ΟΑΣΑ συμμετέχει, ως γνωμοδοτικό όργανο, σε κάθε αλλαγή που σχεδιάζεται στα οδικά δίκτυα της πόλης και σε κάθε κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονείται και αφορά στο δίκτυό του. 

Εξαιρετικά σημαντική για την οδική ασφάλεια, επιβατών και οδηγού, είναι η σωστή επιλογή των σημείων στα οποία χωροθετούνται οι στάσεις, αλλά και η κατάλληλη χάραξη της λεωφορειακής γραμμής, με την αποφυγή διαδρομών με έντονες κλίσεις, επικίνδυνες στροφές. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η μη παρακώληση της κυκλοφορίας των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.

Η δέσμη μέτρων για την ασφαλή μετακίνηση ολοκληρώνεται με τη λειτουργία ειδικών νυχτερινών γραμμών, οι οποίες διέρχονται από βασικούς οδικούς άξονες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης σε επιβάτες κατά τις νυχτερινές ώρες, που ενδεχομένως δεν βρίσκονται σε ιδανική κατάσταση για να κάνουν χρήση του οχήματός τους.

Στο πλαίσιο της βασικής προτεραιότητας του ΟΑΣΑ για την ασφαλή μετακίνηση στην πόλη, έχει εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την οδική ασφάλεια για την τριετία 2017-2019.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αναφερόμενα ατυχήματα καταχωρούνται υποχρεωτικά στα ημερολόγια των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει με τα ατυχήματα των λοιπών τύπων οχημάτων. 

Οι αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων πηγάζουν από τέσσερις κατηγορίες παραγόντων: την συμπεριφορά του χρήστη της οδού (οδηγού και πεζού), την κατάσταση και τον εξοπλισμό του οχήματος, το οδικό περιβάλλον, καθώς και κοινωνικούς παράγοντες, όπως η νομοθεσία, τα συστήματα οδικής διαπαιδαγώγησης κ.ο.κ. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου