Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Τροπολογία εξαιρεί από την ασφάλιση τα σε ακινησία οχήματα της ΟΣΥ

Στην πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την Ο.ΣΥ. Α.Ε., η οποία προβλέπει τη δυνατότητα, εκ μέρους της εταιρείας, να θέτει σε εκούσια ακινησία οχήματα που παραμένουν προσωρινά ανενεργά στα, κατά τόπους αμαξοστάσια, για χρονικό διάστημα από τρεις (3) μήνες έως και δύο (2) έτη, συνέπεια τεχνικών βλαβών ή λόγω πλεονάζοντος αριθμού οχημάτων, κατά τους θερινούς μήνες, όταν το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα δρομολόγησης απαιτεί μειωμένες ανάγκες οχημάτων, συγκριτικά με το αντίστοιχο χειμερινό πρόγραμμα.

Με την προσωρινή κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες) των ανωτέρω Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης και για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, όπου τηρείται ο φάκελος αυτών, θα εκδίδεται ανάλογη βεβαίωση ακινησίας, με βάση την οποία θα εξαιρούνται, από την υποχρεωτική ασφάλισή τους, για αστική ευθύνη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα ανάλογη εξαίρεση θα υπάρχει αναλογικά και για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω τροπολογίας είναι η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων της ΟΣΥ, που δαπανώνται σήμερα για την ασφάλιση οχημάτων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, προς κάλυψη ουσιαστικά ανενεργών οχημάτων.

Το ποσό δε αυτό, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε περίπου 2 εκατ. ευρώ ετησίως, είναι απολύτως απαραίτητο στην παρούσα οικονομική συγκυρία για την εύρυθμη λειτουργία της Ο.ΣΥ.

Εν κατακλείδι, με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, δίνεται λύση σε ένα χρονίζων πρόβλημα από την επανίδρυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, αποτυπώνοντας παράλληλα την πάγια θέση της ΟΣΥ για ενδυνάμωση του κοινωνικού χαρακτήρα των Μ.Μ.Μ. και γενικότερα της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.  0 comments:

Δημοσίευση σχολίου