Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Ερώτηση Χάρη Θεοχάρη στη Βουλή για το ηλεκτρονικό εισιτήριο στον ΟΑΣΑ

Την προχειρότητα του σχεδίου για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, που έχει ως αποτέλεσμα νέες καθυστερήσεις και συνέχιση της οικονομικής αιμορραγίας του ΟΑΣΑ, επισημαίνει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "παρά το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο άνευ προβλημάτων, ο ΟΑΣΑ ο οποίος εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προέβλεψε από την 1η Φεβρουαρίου την πιλοτική εφαρμογή του παράλληλα με το χάρτινο εισιτήριο, προσκρούοντας ωστόσο στη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα".

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:
"Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών" 

Θέμα: «Προχειρότητα στον Προγραμματισμό του ΟΑΣΑ για το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο» 

Με ναυάγιο απειλείται ο προγραμματισμός του ΟΑΣΑ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο που αποσκοπεί στην εξάλειψη του φαινομένου της λαθρεπιβίβασης η οποία οδηγεί στην απώλεια εσόδων της τάξης των 60 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. 

Η καθιέρωσή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, παράλληλα με την επέκταση της τηλεματικής, αποτελεί σαφέστατα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αθήνα.

Παρά το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο άνευ προβλημάτων, ο ΟΑΣΑ ο οποίος εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προέβλεψε από την 1η Φεβρουαρίου την πιλοτική εφαρμογή του παράλληλα με το χάρτινο εισιτήριο, προσκρούοντας ωστόσο η υλοποίηση στην από 30/1 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

H ΑΠΔΠΧ επισημαίνει ότι το προσωποποιημένο ηλεκτρονικό εισιτήριο με δεδομένο ότι αναγράφονται στην επιφάνεια της κάρτας ονοματεπώνυμο και φωτογραφία, όπως επίσης στο chip της κάρτας καταχωρούνται ο αριθμός αυτής, το προφίλ (τύπος) χρήστη καθώς και η ημερομηνία λήξης δικαιώματος αφενός θίγει ελευθερίες και προσωπικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αφετέρου επιτρέπει σε περίπτωση απώλειας της κάρτας την πρόσβαση τρίτων σε προσωπικά δεδομένα και ιστορικό μετακινήσεων. 

Στο ενδεχόμενο απώλειας ή κλοπής καθίσταται σαφές ότι οιοσδήποτε τρίτος έχοντας στη διάθεση του τις ανωτέρω πληροφορίες είναι σε θέση να προβεί σε παράνομες ενέργειες εις βάρος του κατόχου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όπως διάρρηξη κατοικίας.

Η προχειρότητα στην προετοιμασία του σχεδίου για το ηλεκτρονικό εισιτήριο καθώς δεν ελήφθησαν υπόψιν παράμετροι που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα αναπόφευκτα οδηγεί σε νέες καθυστερήσεις και σε συνέχιση της οικονομικής αιμορραγίας στα ταμεία του ΟΑΣΑ. 

Και τούτο διότι οι μηδενικοί σχεδόν έλεγχοι μεταφράζονται σε ελαχιστοποίηση των ακυρωμένων εισιτηρίων καθώς και σε απώλεια εσόδων από πρόστιμα που επιβάλλονται στους λαθρεπιβάτες.

Επειδή η καθυστέρηση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε συνδυασμό με την αδρανοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναστέλλουν την οικονομική εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών

Επειδή η προετοιμασία του σχεδίου για το ηλεκτρονικό εισιτήριο συντελέστηκε με προχειρότητα χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 
Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που προκρίνετε για το ηλεκτρονικό εισιτήριο προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα του επιβατικού κοινού ξεπερνώντας τον σκόπελο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Ποιο το κόστος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου; Υπάρχει πρόβλεψη οι χρεώσεις για τις μετακινήσεις των επιβατών να είναι αναλογικές, δηλαδή η αξία του εισιτηρίου να είναι ανάλογη της απόστασης που διανύεται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;

Ποια η πρόβλεψη για τα σημεία πώλησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων με δεδομένο ότι οι περιπτερούχοι κρίνουν την προμήθεια εισιτηρίων ασύμφορη και αρκετοί αυτόματοι πωλητές έχουν καταστραφεί από βανδαλισμούς;

Υπάρχει πρόθεση διατήρησης με το ηλεκτρονικό εισιτήριο του δικαιώματος κοινωνικών ομάδων είτε να μετακινούνται δωρεάν όπως οι άνεργοι, είτε με μειωμένο εισιτήριο, όπως οι πολύτεκνοι, οι φοιτητές και οι ηλικιωμένοι;

Ο ερωτών Βουλευτής
Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης 

ΠΗΓΗ: liberal.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου