Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΟΑΣΑ για το έτος 2017 (ΦΕΚ)

Εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Ο.Α.Σ.Α. για το έτος 2017, με απόφαση του προέδρου του Δ.Σ του Οργανισμού και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Η υπερωριακή εργασία εγκρίθηκε ως εξής:

• Γραφείο Προέδρου και Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου: Σε σύνολο 3 εργαζομένων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 3 υπαλλήλους επί 11 μήνες για γραμματειακή υποστήριξη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και για την Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Διεύθυνση Διοικητικού: Σε σύνολο 12 εργαζομένων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 7 υπαλλήλους επί 11 μήνες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία, εκπαιδευτικά σεμινάρια και θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

• Διεύθυνση Πληροφορικής: Σε σύνολο 3 εργαζομένων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 2 υπαλλήλους επί 11 μήνες για έκτακτες ανάγκες υποστήριξης των έργων ΣΔΙΤ της Τηλεματικής και του Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου.

• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Σε σύνολο 13 εργαζομένων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 10 υπαλλήλους επί 11 μήνες για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, εφαρμογή του Νόμου περί Προμηθειών και του Μητρώου Δεσμεύσεων κ.λπ.

• Διεύθυνση Κομίστρου: Σε σύνολο 12 εργαζομένων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 3 υπαλλήλους επί 11 μήνες για παρουσία ως μαρτύρων υπέρ του Οργανισμού σε αυτόφωρη διαδικασία κατά δραστών πλαστών κομίστρων ενώπιον των αρμόδιων αρχών Σάβ/Κυρ/αργίες κ.λπ., 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 6 υπαλλήλους επί 11 μήνες για την εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών Εκτύπωσης και Διακίνησης Εισιτηρίων και 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 2 υπαλλήλους επί 11 μήνες για την παραλαβή και καταμέτρηση κομίστρων.

• Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Έργου: Σε σύνολο 33 εργαζομένων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 5 υπαλλήλους επί 11 μήνες για έκτακτες δρομολογήσεις, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 3 υπαλλήλους επί 6 μήνες για έκτακτες αλλαγές δικτύου, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 2 υπαλλήλους επί 11 μήνες για έκτακτες εργασίες συντήρησης και μεταφοράς πλατφόρμων στάσεων και συντήρησης στύλων καταγραφής παραβάσεων λεωφορειολωρίδων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 2 υπαλλήλους επί 6 μήνες για έκτακτες εργασίες ενημέρωσης πληροφοριακού υλικού στάσεων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 2 υπαλλήλους επί 11 μήνες - συμπεριλαμβανομένων και Κυριακών - για τις έκτακτες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακού Έργου, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 6 υπαλλήλους επί 11 μήνες - συμπεριλαμβανομένων και Κυριακών - για τις έκτακτες ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Τηλεματικής και του γραφείου ΘΕΠΕΚ του Ο.Α.Σ.Α.

• Διεύθυνση Προώθησης Πωλήσεων (Marketing): Σε σύνολο 3 εργαζομένων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 3 υπαλλήλους επί 11 μήνες, για τον σχεδιασμό των προϊόντων κομίστρου, εταιρικού υλικού, συμμετοχή σε προωθητικές δράσεις κ.α.

• Διεύθυνση Ανάπτυξης Ομίλου και Εποπτείας Λειτουργίας των ΕΦΣΕ. Σε σύνολο 4 εργαζομένων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 3 υπαλλήλους επί 11 μήνες για έκτακτες αναφορές προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. σε συνάρτηση με τους καταρτισθέντες προϋπολογισμούς και για την παρακολούθηση των έργων ΣΔΙΤ.

• Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Κοινού: Σε σύνολο 2 εργαζομένων, 20 ώρες μηνιαίως κατά μέγιστο σε έως 2 υπαλλήλους επί 11 μήνες για έκτακτες και προγραμματισμένες επιθεωρήσεις συστήματος διαχείρισης ποιότητας Ο.Α.Σ.Α., για έκδοση έκτακτων δελτίων τύπου, εκδηλώσεων του Ο.Α.Σ.Α. και ενισχυτική λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 11185.

Για κάθε υπάλληλο οι ώρες δεν θα ξεπερνούν τις 120 ανά εξάμηνο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΦΕΚ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου