Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Εικόνα κατάρρευσης στις συγκοινωνίες με ελλείμματα και ακινητοποιημένα οχήματα

Ανάλογη του επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης είναι η εικόνα των οικονομικών των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες αδυνατούν να νοικοκυρέψουν τα ταμεία τους. 

Η έλλειψη ρευστότητας και τα διογκούμενα ελλείμματα, τα οποία συνοδεύονται από μηδενισμό της κρατικής επιδότησης μετατρέπουν την οικονομική διαχείριση των εταιρειών σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. 

Τα αποτελέσματα του ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών), που αποτελεί μητρική εταιρεία και επί του πρακτέου επιτελεί μόνο διοικητικό έργο χωρίς σημαντικά έξοδα λειτουργίας, είναι ενδεικτικά της κατάρρευσης του συστήματος των συγκοινωνιακών εταιρειών της πρωτεύουσας. 

Για τη χρήση του 2015 οι ζημίες του ομίλου σκαρφάλωσαν στα 115,8 εκατ. ευρώ έναντι 78,4 εκατ. ευρώ το 2014. Το αρνητικό EBITDA εκτοξεύθηκε από 14,9 εκατ. ευρώ σε 42,6 εκατ., ενώ ο κύκλος εργασιών εμφανίστηκε σημαντικά μειωμένος στα 201,4 εκατ. ευρώ έναντι 247 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. 

Ο ΟΑΣΑ (εταιρεία) «κατάφερε» να αντιστρέψει το οικονομικό αποτέλεσμα του 2014 και να καταγράψει ζημίες 1,2 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι κερδών 643.300 ευρώ το 2014. Υποχώρηση εμφάνισαν και τα ίδια κεφάλαια, τα οποία διαμορφώθηκαν στο 1 δισ. ευρώ περίπου το 2015 έναντι 1,12 δισ. ευρώ το 2014, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο έκλεισε στα 2,34 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ ο ΟΑΣΑ αδυνατεί να εισπράξει από τα αρμόδια υπουργεία την αποζημίωση που του οφείλουν από την παροχή μειωμένων εισιτηρίων σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. 

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΑ διεκδικεί από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας ποσό ύψους 185,9 εκατ. ευρώ το οποίο αυξάνεται, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας ύψους 59,4 εκατ. ευρώ, σε 245,4 εκατ. 

Με δεδομένη την εικόνα των οικονομικών της εταιρείας, η είσπραξη του ποσού αυτού κρίνεται απαραίτητη, ωστόσο οι πιθανότητες εκταμίευσής του είναι περιορισμένες.

Σε εξαιρετικά κακή κατάσταση έχει περιέλθει η εταιρεία ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες), η οποία αδυνατεί να συντηρήσει τον απαρχαιωμένο στόλο της με αποτέλεσμα το 1/3 των οχημάτων της να βρίσκεται ακινητοποιημένο στα αμαξοστάσια. 

Αποτέλεσμα είναι η μείωση των πωλήσεων που σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την εκτόξευση της εισιτηριοδιαφυγής. 

Ο κύκλος εργασιών των ΟΣΥ υποχώρησε το 2015 κατά 20,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και «έκλεισε» στα 97,5 εκατ. ευρώ το 2015. 

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων μειώθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ από 48,7 εκατ. ευρώ το 2014. Οι ζημίες προ φόρων υποχώρησαν σε 41,8 εκατ. ευρώ από 50,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημίες περιορίστηκαν, όπως καταγράφονται στα αποτελέσματα, σε 36,2 εκατ. ευρώ από 42,6 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) μειώθηκαν το 2015 σε 178,1 εκατ. ευρώ από 214,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 

Η συρρίκνωση αυτή οδήγησε στη διατύπωση επιφύλαξης από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τους οποίους το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί μικρότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη επιφύλαξη διατυπώνεται από τους ορκωτούς ελεγκτές και στα αποτελέσματα του ομίλου ΟΑΣΑ.

Η κατάσταση για το τρέχον έτος δεν προμηνύεται καλύτερη, καθώς σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των εταιρειών ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) και ΟΣΥ, ο οποίος έχει υπογραφεί από το υπουργείο Υποδομών, οι δύο εταιρείες αναμένεται να κλείσουν με έσοδα 299,88 εκατ. ευρώ, έξοδα 377 εκατ. ευρώ που συνεπάγεται ζημίες 77,27 εκατ. ευρώ. 

Αναλυτικά, οι ΣΤΑΣΥ έχει προϋπολογιστεί να εμφανίσουν έσοδα 111,5 εκατ. ευρώ, έξοδα 144 εκατ. ευρώ και ζημίες 32,5 εκατ. ευρώ. Οι ΟΣΥ αναμένεται να κλείσουν το 2016 με έσοδα 188,3 εκατ. ευρώ, έξοδα 233 εκατ. ευρώ και ζημίες 44,683 εκατ. ευρώ. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου