Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν πάταξη των «πειρατικών» 9θέσεων. Επιστολή στα υπουργεία

Επιστολή στα συναρμόδια υπουργεία, με θέμα «Άμεση συνάντηση με όλους τους φορείς για την πάταξη της φοροδιαφυγής στον τομέα των επιβατικών μεταφορών», απέστειλαν οι ιδιοκτήτες ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ).

Όπως αναφέρεται σε αυτή, "ο N.4093/12 «άνοιξε» το μεταφορικό έργο και με οχήματα κάτω των 9 θέσεων εις βάρος των παραδοσιακών μεταφορέων με τα δημοσίας χρήσεως ταξί.

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν, παρά την προσπάθεια που κατεβλήθη να οριοθετηθεί επ' ακριβώς ο ρόλος των μεταφορικών μέσων και επιχειρήσεων, αυτό δεν επετεύχθη πλήρως. Κυρίως ελλείψει ελέγχων αλλά και μη αποσαφήνισης ορισμένων σημείων του Νομοθετικού πλαισίου.

Γι αυτό πρέπει άμεσα: 
  1. Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που προορίζονται να εκτελούν μεταφορικό έργο, σύμφωνα με τον Ν. 4093/12 να υπάρχει σχετική ένδειξη (πέραν του αυτοκόλλητου), ώστε ο ελεγκτής να γνωρίζει τον ρόλο τους όπως και των ΕΔΧ άρα και των κανόνων λειτουργίας τους.
  2. Η σύμβαση που συνάπτει η επιχείρηση του Ν 4093 με τον μισθωτή δεν μπορεί να γίνεται στο σημείο της επιβίβασης αλλά στην έδρα της επιχείρησης.
  3. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α80931/5842/ΦΕΚ 144/21-1-16 προβλέπονται ποινές σε παραβάσεις όσων αναφέρονται σ’ αυτή. Δεν αναφέρεται όμως η περίπτωση υποτροπής.
  4. Τα οχήματα του 4093 που δεν είναι εφοδιασμένα με σχετική σύμβαση άμεσης εκτέλεσης πρέπει να είναι σταθμευμένα στην έδρα τους.
Οι συμβάσεις πρέπει να είναι ταξινομημένες, με αύξοντα αριθμό και θεωρημένες από τις αρμόδιες αρχές, να φυλάσσονται δε εντός του οχήματος για δύο εβδομάδες και στην έδρα της επιχείρησης 180 ημέρες, όπως και το αντίστοιχο αρχείο των ΕΙΔΜΙΣΘ του 4070.

Η σύμβαση πρέπει ξεκάθαρα να αφορά τον μεταφερόμενο επιβάτη κάθε φορά.

Τα ΕΙΔΜΙΣΘ του Ν 4070 λειτουργούν σύμφωνα με την έδρα τους (προμίσθωση), σε αντίθεση με τα οχήματα του 4093 που κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά με -πλήρως ελεύθερους- κανόνες. Αυτό στην ουσία συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό με πλήρη ευθύνη και κάλυψη της Πολιτείας.

Οποιοσδήποτε παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης επιβατικής μεταφοράς, με τίμημα στην ελληνική επικράτεια, θα πρέπει:
  • να έχει σχετική άδεια λειτουργίας για την Ελλάδα( φυσική και νομική παρουσία στη χώρα) από τις δημόσιες αρχές.
  • να υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς και στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για όλους όσους παρέχουν επιβατικές μεταφορές.
  • να δημιουργηθεί μητρώο με τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, όπως ισχύει και για τους κατόχους δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων.
Τα κενά που υπάρχουν στην πιστή εφαρμογή του νόμου οδηγούν σε τεράστια φοροδιαφυγή και ενισχύουν την παραοικονομία.

Η τεχνολογία και οι δυνατότητες που παρέχουν οι εφαρμογές της, πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι να οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και εν τέλει σε αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου, ο οποίος και νόμιμος είναι και υπερφορολογείται, όπως ορίζει η Πολιτεία.

Το νομοθετικό πλαίσιο οφείλει να προστατεύει όλους τους επαγγελματίες, να εξασφαλίζει διαφάνεια στις συναλλαγές και ισονομία για όλους". 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου