Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Παρά την αύξηση εσόδων 6,32%, στα 83,21 εκατ. οι ζημιές του ομίλου ΟΑΣΑ το 2014

Παρά την αύξηση εσόδων 6,32%, ο όμιλος ΟΑΣΑ (ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, μητρική ΟΑΣΑ) διεύρυνε σημαντικά, το 2014, τις ζημιές του.

Έτσι, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΟΑΣΑ διαμορφώθηκε, στη χρήση 2014, στα 247,57 εκατ. ευρώ, έναντι 232,84 εκατ. το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,32%.

Αντίθετα, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 83,21 εκατ., έναντι 21,13 εκατ. το 2013 και οι ζημιές μετά φόρων στα 81,1 εκατ., έναντι 36,27 εκατ.

Αυτόματο κόμιστρο 
Κατά τη χρήση του 2014, ο ΟΑΣΑ εστίασε στην ενοποίηση του δικτύου, μέσα από την αναδιάρθρωση του συγκοινωνιακού έργου, ώστε τα διαφορετικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του ομίλου να λειτουργούν συμπληρωματικά, στη δημιουργία ενιαίου κομίστρου και στην αλλαγή της τιμολογιακή πολιτικής, μέσω της μείωσης των τιμών των εισιτηρίων και των καρτών απεριορίστων διαδρομών, αλλά και στην εισαγωγή νέων προϊόντων κομίστρου και της εφαρμογής mobile ticketing (Tfa tickets).
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 υπεγράφησαν, από τον ΟΑΣΑ, δύο Συμβάσεις Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίες αφορούσαν τα έργα:

  • «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ» και 
  • «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου για τις Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ».

Το πρώτο έργο θα καλύπτει και θα εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς και θα έχει χρονική διάρκεια δώδεκα (12) ετών, με αρχική ημερομηνία λειτουργίας τον Ιανουάριο του 2017.

Το κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε € 58.800.000, εκ των οποίων η συμμετοχή του ΟΑΣΑ, μέσω ΕΣΠΑ, είναι € 28.812.000. Η συνολική καθαρή παρούσα αξία των ετήσιων ενιαίων χρεώσεων, οι οποίες θα καταβάλλονται τμηματικά κατά τη διάρκεια της περιόδου υπηρεσιών ανέρχεται σε € 77.109.551,82.

Ο ανάδοχος θα αποπληρώνεται κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου βάσει της διαθεσιμότητας, μέσω λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών που θα ελέγχει συνεχώς την καλή λειτουργία του έργου.

Τηλεματική 
Το δεύτερο έργο θα καλύπτει και θα εξυπηρετεί τα θερμικά λεωφορεία και τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - τρόλεϊ που δραστηριοποιούνται στην γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας των Συγκοινωνιών Αθηνών και θα έχει χρονική διάρκεια επίσης δώδεκα ετών (12), με αρχική ημερομηνία λειτουργίας τον Ιανουάριο του 2016.

Μετά το πέρας των 12 ετών, το σύστημα θα μεταβιβαστεί εξ’ ολοκλήρου στον ΟΑΣΑ.
Η υλοποίηση του έργου συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Jessica, παράλληλα με ιδιωτικούς πόρους.

Το κατασκευαστικό κόστος του έργου ανέρχεται σε € 13.284.575 χωρίς ΦΠΑ από το οποίο το 40%, ήτοι το ποσό των € 5.313.830 είναι η συμμετοχή του ΟΑΣΑ, η οποία θα επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (Ψηφιακή Σύγκλιση).

Η συνολική καθαρή παρούσα αξία των ετήσιων ενιαίων χρεώσεων η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά σε 10,5 χρόνια κατά τη διάρκεια της περιόδου υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των € 26.109.792.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER