Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Κανονικά θα γινόταν αύριο, η πληρωμή των υπαλλήλων της Ο.ΣΥ. αν...

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, αύριο θα γινόταν κανονικά η πληρωμή των υπαλλήλων της Ο.ΣΥ. , αν αυτό είχε αποσταλεί εγκαίρως.

Όπως βλέπουμε στο έγγραφο, η ημερομηνία του εγγράφου είναι χτεσινή,
που σημαίνει, ότι μπορεί η Διοίκηση να μην το έχει ακόμα στα χέρια της και αφού οι δισκέτες με την μισθοδοσία, έχουν αποσταλεί από τις 18 του μήνα, είναι λογικό να μην πληρωθούμε βάση της ΣΣΕ, αλλά με μείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ότι διαφορετικό προκύψει και αν δοθεί εντολή από τη Διοίκηση, θα εξοφληθεί μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Βέβαια να μην ξεχνάμε και τις όποιες ευθύνες μπορεί να έχουν και τα σωματεία, γιατί είχαμε επισημάνει πολύ νωρίτερα, σε αρκετά μέλη, ότι η μετενέργεια ήταν εξάμηνη και όχι τρίμηνη, βασιζόμενη στην ΕΓΣΣΕ της ΓΣΕΕ.

Άρθρο 22 της ΣΣΕ της ΟΣΥ ΑΕ: Όσα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση, ισχύουν τα όσα ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και η οικεία νομοθεσία με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί μισθολογικών όρων. 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER