Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Φοιτητές: Μέχρι 31 Οκτωβρίου μειωμένο εισιτήριο με την ταυτότητα και αίτηση εγγραφής

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου μπορούν οι πρωτοετείς φοιτητές να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στις αστικές και υπεραστικές οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες με την επίδειξη της Βεβαίωσης εγγραφής τους και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αν δεν δοθεί παράταση στην πιο πάνω απόφαση οι φοιτητές θα πρέπει από την 1η Νοεμβρίου να επιδεικνύουν το πάσο τους το οποίο και μπορούν να το αποκτήσουν ηλεκτρονικά.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάθεσης των αιτήσεων υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τους δικαιούχους της φοιτητικής ταυτότητας καθώς και ερωτήσεις και απαντήσεις για την όλη διαδικασία που παρατίθενται ακολούθως.

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας καθ'όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα βρίσκεται στο σημείο παράδοσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης του φοιτητή από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από την ημέρα της εκτύπωσής της και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή της ταυτότητας εντός των δύο μηνών, η αίτησή του θα θεωρείται άκυρη. 

Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παραλάβει την ακαδημαϊκή ταυτότητα μετά το πέρας των δύο μηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου