Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Στη Επιτροπή της Βουλής οι νέοι διοικητές των Αστικών Συγκοινωνιών

Η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής θα συνεδριάσει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου με θέμα ημερήσιας διάταξης την ακρόαση από τα μέλη της των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις: 

α) Του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου του «Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών» (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), κ.κ. Αναστασίου Ταστάνη και Ιωάννη Σκουμπούρη,αντιστοίχως, 

β) της Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), κ.κ. Ζωής Γεωργίου και Γεωργίου Αναγνωστόπουλου, αντιστοίχως, και 

γ) του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), κ.κ. Σταύρου Στεφόπουλου και Παναγιώτη Βόγκα, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής. 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου