Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Άρειος Πάγος: Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, είναι τακτικές αποδοχές

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012 Υποπαράγραφος Γ. 1.: Μισθολογικές Διατάξεις του Δημοσίου Τομέα:

1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013

Σύμφωνα όμως με μία απόφαση του Άρειου Πάγου που Δημοσιεύθηκε σήμερα σε προσφυγή των εργαζομένων στα Τσιμέντα Χαλκίδος από τις 31/10/2010, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ανήκουν στις τακτικές αποδοχές και ως εκ τούτου προφανώς κακώς καταργήθηκαν. Και έχει σημαντική αξία γιατί η εταιρεία προσέφυγε στον Άρειο Πάγο στις 2/12/2013 και αφού ήταν ήδη σε ισχύ ο νόμος 4093/2012

Δείτε την Περίληψη της απόφασης: 
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 653, 666, 679 ΑΚ, της κυρωθείσας με το ν. 3248/1955 με αριθμό 95/1949 Διεθνούς Σύμβασης ‘ ‘ περί προστασίας του ημερομισθίου’ ‘ , των άρθρων 3 παρ. 1 και 3 του α.ν. 539/1945, 3 παρ. 16 του ν. 4504/1966, 2 της κυρωθείσας με το ν. 133/1975 από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ, 1 παρ. 1 του ν. 435/1945, 1 παρ. 2 του ν. 1.082/1980 και 1παρ. 1 και 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης 19040/1981 ‘ ‘ χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου’ ‘ , συνάγεται ότι ως ‘ ‘ συνήθεις αποδοχές’ ‘ , ταυτιζόμενες εννοιολογικά με τις ‘ ‘ τακτικές αποδοχές’ ‘ , με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδομα αδείας, καθώς και τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται το ωρομίσθιο και η προσαύξηση για την παρεχόμενη υπερωριακή εργασία, νοούνται ο συμβατικός ή ο νόμιμος μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας. 

Έτσι, εφόσον παρέχονται τακτικά και σταθερά, περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές, μεταξύ άλλων, η αμοιβή για υπερεργασία και για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, οι προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις αργίες, το αντίτιμο τροφής και γενικά κάθε προσαύξηση του βασικού μισθού ή ημερομισθίου ( Ολ. ΑΠ 5/2011, ΑΠ 16/2011, ΑΠ 413/2008, ΑΠ 1057/2007, ΑΠ 146/2006 ). 

Όμως, οι πρόσθετες παροχές, που δίδονται στον εργαζόμενο όχι ως αντάλλαγμα της εργασίας του, αλλά για άλλους σκοπούς, όπως για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού και δεν υπολογίζονται για τον υπολογισμό των επιδομάτων, εκτός αν ορίζεται το αντίθετο σε κανονιστική διάταξη ή στην ατομική σύμβαση εργασίας. 

Μεταξύ των παροχών που δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού είναι τα έξοδα (οδοιπορικά, διανυκτέρευσης κλπ), το επίδομα αδείας, το επίδομα οπλοφορίας και η αποζημίωση που καταβάλλεται στον εργαζόμενο για απασχόλησή του εκτός της έδρας παροχής της εργασίας του, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ότι θα καταβάλλεται και καταβάλλεται πράγματι τακτικά και ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση και τον αριθμό των ημερών εργασίας εκτός έδρας ή αν η εργασία αυτή παρέχεται πράγματι σταθερά και μόνιμα ( ΑΠ 361/2015, ΑΠ 525/2015, ΑΠ 274/2015). 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

ΑΠ 52/2017 Β2’ Πολιτικό Τμήμα 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ασπασία Καρέλλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Πάσσο, Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Δήμητρα Κοκοτίνη και Γεώργιο Μιχολιά, Αρεοπαγίτες.  

Δείτε όλη την απόφαση ΕΔΩ
Εργαζόμενοι ΟΣΥ: Η ΟΣΥ φιμώνει την αλήθεια, απειλώντας εργαζόμενους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Η ΟΣΥ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26/07/2017

Η ΟΣΥ φιμώνει την αλήθεια απειλώντας  εργαζόμενους.

Συνάδελφος μας που βρίσκει το χρόνο να διατηρεί ενημερωτική ιστοσελίδα στο θέμα των αστικών συγκοινωνιών με πολλές πρωτότυπες δημοσιεύσεις, δείγμα του ζήλου του, οι οποίες καταδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά τόσο οι οδηγοί των λεωφορείων όσο και συμπολίτες μας επιβάτες, έλαβε εξώδικο από την εταιρεία στην οποία εργάζεται!

Πρόκειται για ξεκάθαρη απόπειρα φίμωσης και εκφοβισμού με ‘’μπαμπούλα’’ την δικαιοσύνη. (Εμείς γνωρίζουμε καλά από τέτοιες σκαιώδεις ενέργειες που έχουμε δεχθεί επανειλημμένα σε συνδικαλιστικό επίπεδο και που ανάγκασαν συναδέλφους μας σε δηλώσεις μετανοίας και αποκήρυξης του εαυτού τους! Δεν είμαστε όλοι ίδιοι όμως, εμείς συνεχίζουμε!)

Η Διοίκηση της ΟΣΥ θίχτηκε, επειδή  δημοσίευμα ανέφερε επί λέξη, την παναττική διαπίστωση, ότι <<οι επιλογές των Διοικήσεων των συγκοινωνιακών φορέων δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων>>. 

Ναι κι όμως εκεί στην ΟΣΥ πιστεύουν ότι στέκονται!

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά θεωρούν ότι <<θίγεται και δυσφημείται το κύρος και η αξιοπιστία του οργανισμού>> εξαιτίας του δημοσιεύματος και όχι της πραγματικότητας που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει και ονομάζουν  το δημοσίευμα <<λίαν συκοφαντικό>> ενώ απειλούν με τις  <<απαραίτητες νόμιμες ενέργειες>>.

Εμείς να επισημάνουμε ότι το κύρος και η αξιοπιστία του οργανισμού ‘’θίγεται’’ και ‘’δυσφημείται’’ καθημερινά από τις ανεπάνδρωτες βάρδιες, τα ανεκτέλεστα δρομολόγια και όχι μόνο!

Μόλις την περασμένη Δευτέρα 26/7/2017, πρώτη μέρα εφαρμογής του Θερινού Προγράμματος 2 και στο αμ/σιο της Π. Ράλλη, υπήρχαν 40 οδηγοί που περίμεναν λεωφορείο!

Τι να σκέπτονταν άραγε οι συμπολίτες μας επιβάτες που ανέμεναν μάταια στις στάσεις, για τις ‘’Διοικήσεις των Συγκοινωνιακών φορέων’’, το ‘’κύρος’’ και την ‘’αξιοπιστία’’ τους;

Ζητάμε την άμεση ανάκληση του εξωδίκου προς το συνάδελφο μας  και εξίσου σημαντικό, την άμεση επιστροφή της Διοίκησης της ΟΣΥ στην πραγματικότητα. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση επειδή γνωρίζουμε κι εμείς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μας βάση νόμων, υποσχόμαστε να βάλουμε φωτιά στον ήδη όπως δείχνουν τα γεγονότα, καυτό Σεπτέμβρη!

Το γάντι που με θρασύτητα  και περίσσια απερισκεψία μας έριξε η ΟΣΥ, εμείς οι οδηγοί μόλις το σηκώσαμε!

Παναγιώτης Σκοκέας – Χρήστος Τόλιας

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΣΥ 

ΠΗΓΗ: ergazomenoiosy.blogspot.gr & citybus-drivers.blogspot.com


Άγνωστοι έσπασαν με βαριοπούλες και ρόπαλα, τα ακυρωτικά, στο σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό

Ομάδα αγνώστων εισέβαλε στις 12.10, τα μεσάνυχτα στον σταθμό του ηλεκτρικού στον Περισσό και με βαριοπούλες και ρόπαλα έσπασε έξι ακυρωτικά μηχανήματα και δύο αυτόματους πωλητές.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα πλησίασε τον φύλακα του σταθμού ζητώντας του να μην αντιδράσει ενώ η ομάδα, των περίπου 10 ατόμων, έσπαγε τα ακυρωτικά.

Οι δράστες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, διέφυγαν προτού φτάσει η αστυνομία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες περιστατικά βανδαλισμών σε σταθμούς του μετρό και σε λεωφορεία.

Στόχος των δραστών, είναι συνήθως ο νέος, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, που έδω και μήνες έχει τοποθετηθεί προκειμένου να εξυπηρετήσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ο οποίος έχει ήδη επιδιορθωθεί πολλάκις, πριν ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ο νόμος για την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ

Χθες δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ -το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις- με τον νόμο Σπίρτζη που κρατικοποιεί τον ΟΑΣΘ και δημιουργεί δύο νέους κρατικούς φορείς, τον «Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ» και της εταιρείας «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης ΑΕ».

Να σημειωθεί πως, στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, το οποίο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.

Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Σ.Ε.Θ. ορίζεται σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ εκάστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνε- ται ελεύθερα, χωρίς χρονικό περιορισμό με την έκδοση νέων μετοχών.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο κατατίθεται σε μετρητά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που αποτελεί και μοναδικό μέ- τοχο της εταιρίας, σε λογαριασμό που τηρείται σε οποιο- δήποτε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα ή στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Ο.Σ.Ε.Θ..

4. Οι μετοχές της Ο.Σ.Ε.Θ. είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και μη μεταβιβάσιμες. Αναγνωρίζεται μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής.
Δείτε το ΦΕΚ: 


ΠΗΓΗ


Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Νέα επίθεση σε εργαζόμενους και επιβάτες σηματοδοτεί ο νόμος για τον ΟΑΣΘ

Μειώσεις μισθών στους εργαζόμενους, εντατικοποίηση, ανάθεση τμημάτων σε εργολαβικά συνεργεία, αλλά και νέες αυξήσεις στα εισιτήρια για τα εργατικά - λαϊκά στρώματα φέρνει ο νέος νόμος της κυβέρνησης για τον ΟΑΣΘ. 

Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Στη θέση του ιδιωτικού μονοπωλίου του παλιού ΟΑΣΘ, ιδρύονται 2 νέες κρατικές ανώνυμες εταιρείες οι οποίες θα λειτουργούν όπως και κάθε άλλη επιχείρηση στον καπιταλισμό, με βασικό κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος και με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων, σε βάρος των αναγκών των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων της Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλα, το κράτος μπαίνει μπροστά, ανοίγει την αγορά και σε άλλους "παίκτες", εγχώριους και ξένους, που μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς, καθορίζει τους κανόνες και "ίσους" όρους ανταγωνισμού, με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία που υιοθετεί. 

Το κράτος δεν γίνεται ιδιοκτήτης, παρά μόνο πρόσκαιρα, για να οργανώσει το παιχνίδι, να λειτουργήσει ως τροχονόμος των ιδιωτικών συμφερόντων.

Το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι των δύο αυτών εταιρειών. Η ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο θα επιφέρει άμεσα μειώσεις μισθών από 15% έως 50%, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας που έχει ο καθένας. 

Οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι τους περιμένουν κι άλλα βάσανα, πέρα από τις περικοπές των μισθών. Οι εργασιακές σχέσεις, η εντατικοποίηση θα χειροτερέψουν. Θα επεκταθεί παραπέρα η ανάθεση τμημάτων σε εργολάβους, όπως είναι, για παράδειγμα, η φύλαξη, η καθαριότητα, η συντήρηση, ο έλεγχος του κομίστρου. 

Κυρίως, όμως, το μάρμαρο θα πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα της πόλης. Οι εξελίξεις στην αστική συγκοινωνία σηματοδοτούν νέο ξεζούμισμα του μεροκαματιάρη, του χαμηλόμισθου εργαζόμενου, του ανέργου της Θεσσαλονίκης, με νέες αυξήσεις στα εισιτήρια και με αυστηρότερους ελέγχους. 

Στόχος του νέου ρυθμιστικού πλαισίου είναι να συνεχιστεί η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη με λιγότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό, να μειωθεί δηλαδή η επιχορήγηση.

Το δίλημμα "ιδιωτικός ή δημόσιος συγκοινωνιακός φορέας", μέσα σε αυτά τα πλαίσια οργάνωσης της οικονομίας, είναι ένα ψευτοδίλημμα. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις αυτός που πληρώνει τη "νύφη" είναι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα.

Ο δημόσιος φορέας της Αθήνας είναι αυτός που μείωσε τους μισθούς των εργαζομένων κατά 40%. Οι εργαζόμενοι του δημόσιου ΟΑΣΑ είδαν τις συνθήκες εργασίας να χειροτερεύουν και την εντατικοποίηση της δουλειάς τους να χτυπάει κόκκινο. 

Δημόσιος είναι ο φορέας που δεν προσλαμβάνει οδηγούς - τεχνίτες, που διέλυσε τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, με αποτέλεσμα να βγαίνουν στην Αθήνα λιγότερα από τα μισά οχήματα λόγω βλαβών που δεν επιδιορθώνονται, αφού υπάρχει έλλειψη προσωπικού και ανταλλακτικών. 

Το προσωπικό σε όλο το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας έχει μειωθεί. Ο δημόσιος ΟΑΣΑ είναι που ανέβασε το εισιτήριο στα 1,40 ευρώ κι όλο ανεβαίνει.

Η λειτουργία του κρατικοδίαιτου ιδιωτικού ΟΑΣΘ όλα αυτά τα εξήντα χρόνια είναι ο καθρέφτης του καπιταλιστικού συστήματος με όλη του τη σαπίλα. 

Τα δρομολόγια, στο όνομα της μείωσης του κόστους, αραίωσαν, τα εισιτήρια έγιναν ακριβά και τα πρόστιμα πέφτουν βροχή στους ανέργους και στους φτωχούς επιβάτες και όλα αυτά τα φαινόμενα εντείνονται και πολλαπλασιάζονται με την καπιταλιστική κρίση.

Η λειτουργία των συγκοινωνιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, από τη μια, και η προσπάθεια της κυβέρνησης να φορτώσει την καπιταλιστική κρίση στους εργαζόμενους και στο λαό, από την άλλη, είναι αυτά που συνθλίβουν τη σύγχρονη λαϊκή ανάγκη για φθηνές, ασφαλείς συγκοινωνίες, όπου θα εργάζονται εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, πρέπει να δυναμώσει η πάλη των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες, συνολικά των εργατών και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, ενάντια σε αυτούς που μας κάνουν τη ζωή μαύρη. Δεν πρέπει να τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί. Να νιώθουν καθημερινά την ανάσα του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος.

Μόνο η οργάνωση και η μαζική πάλη των εργαζομένων μπορεί να επιβάλει μείωση της τιμής του εισιτηρίου, με δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων από και προς τη δουλειά τους. 
  • Να μετακινούνται δωρεάν όλη τη μέρα οι άνεργοι, οι φοιτητές, οι σπουδαστές, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι χαμηλοσυνταξιούχοι. 
  • Να γίνουν προσλήψεις προσωπικού με πλήρη δικαιώματα. 
  • Να μην προχωρήσει νέα μείωση των μισθών των εργαζομένων. 
  • Να αυξηθούν τα λεωφορεία, να πυκνώσουν τα δρομολόγια και, κυρίως, προς τις λαϊκές συνοικίες. 
  • Και μάλιστα, να φύγουν οι εργολάβοι από την αστική συγκοινωνία.
Το ΚΚΕ δεν είναι ούτε με τον ιδιωτικό ούτε με τον κρατικό καπιταλιστικό συγκοινωνιακό φορέα που προτείνει σήμερα η κυβέρνηση. Κι αυτό, γιατί έχει τη δική του πρόταση για τις αστικές συγκοινωνίες: 

Συγκοινωνίες ασφαλείς, φθηνές για τα λαϊκά στρώματα, με πλήρη δικαιώματα για τους εργαζόμενους, πρόταση που ικανοποιεί τις συνδυασμένες λαϊκές ανάγκες». Επισκευάζεται (επιτέλους!) ο κλιματισμός στους συρμούς του ΗΣΑΠ

Ξεκινούν επιτέλους, στα μέσα του καλοκαιριού, οι εργασίες για την επισκευή του συστήματος κλιματισμού στους συρμούς του ΗΣΑΠ.

Την προηγούμενη Παρασκευή εστάλη από την ΣΤΑΣΥ η ανάθεση επισκευής των μηχανημάτων στην εταιρεία που πριν από χρόνια είχε εγκαταστήσει το σύστημα. 

Οι επισκευές θα πραγματοποιηθούν μέχρι εξάντλησης του ποσού των 20.000 ευρώ (24.800 ευρώ με ΦΠΑ), σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της εταιρείας.

Πριν από περίπου ένα μήνα, σε μία περίεργη ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ είχε αναφέρει: «ευτυχώς, σήμερα, η Διοίκηση μαζί με τους εργαζόμενους προχωράνε, με γρήγορους ρυθμούς, τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του κλιματισμού, ώστε πολύ σύντομα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο κλιματισμός σε όλα τα βαγόνια».

Η απορία γιατί έπρεπε να φτάσουμε στα τέλη Ιουλίου για να επισκευαστεί ο κλιματισμός στους συρμούς των ΗΣΑΠ είναι εύλογη, όμως υπάρχουν και χειρότερα. 

Το 2013, ο αντίστοιχος διαγωνισμός για την επισκευή των κλιματιστικών μονάδων στους συρμούς του ΗΣΑΠ είχε ως καταληκτική ημερομηνία την 26η Αυγούστου! 

Ας ελπίσουμε ότι σε λίγα χρόνια οι διαδικασίες αυτές θα γίνονται πριν το καλοκαίρι. Διαφημίσεις στα ΜΜΜ - Νόμιμες ή παράνομες;

Το ρεπορτάζ μας αναφέρεται στην εξωτερική διαφημιστική κάλυψη των οχημάτων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των Οδικών Συγκοινωνιών Α.Ε. 

Θεωρούμε πως είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στις άκρως επικίνδυνες εποχές που ζούμε. Σε μία, ω μη γένοιτο, αρνητική κατάσταση οι 50-150 επιβάτες θα βρεθούν σαν ποντίκια στη φάκα.

Το θέμα έχει πολύ-απασχολήσει τα ΜΜΕ και έχω γράψει αρκετές φορές, στο παρελθόν. Το POLICENET, σε ανάρτησή του στις 9 Αυγούστου 2012 έγραφε: «Εάν ξέρει κάποιος να μου απαντήσει τι ισχύει με τις διαφημίσεις που έχουν τα λεωφορεία εάν επιτρέπεται ή όχι και ποιος είναι ο Νόμος). Ευχαριστώ».

Βέβαια υπάρχει νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα της υπαίθριας διαφήμισης. Σύμφωνα με το ανωτέρω δημοσίευμα ο Νόμος 2946/2001, είναι αυτός που τα ρυθμίζει. Και μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνει και τα εξής: 

Οι διαφημίσεις σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, σε στάδια και γήπεδα, σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και κάθε τύπου δημόσιας χρήσης οχημάτων ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα.

Επειδή δεν είμαι νομικός, δεν γνωρίζω αν ο αναφερόμενος Νόμος είναι σε ισχύ σήμερα ή αν έχει τροποποιηθεί.

Από παλαιοτέρα ρεπορτάζ προέκυπτε η εντύπωση ότι απαγορεύεται να εμποδίζονται οι απ’ έξω να βλέπουν το τι συμβαίνει μέσα στα λεωφορεία, τρένα και τρόλλεϋ. 

Υπενθυμίζουμε παλαιότερο δημοσίευμα του διαδικτύου: «CachedSimilar28 Μάιος 2010 … Mε κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια, 28 Μαΐου του 1999, σοκαρισμένοι οι τηλεθεατές την πρώτη…» - αιματηρή λεωφοροπειρατεία σε ελληνικό έδαφος. 

Είχε συμβεί το εξής τραγικό γεγονός: Αλβανός είχε καταλάβει λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη και το οδήγησε στην Αλβανία. Κατά την επιχείρηση της αλβανικής αστυνομίας έξω από το Ελβασάν σκοτώθηκαν ο τρομοκράτης και ο όμηρος Γιώργος Κουλούρης.

Φυσικά αυτό έγινε τότε και κατά τις ελάχιστες πιθανότητες -άποψή μου- μπορεί να επαναληφθεί.

Πως οι δυνάμεις Ασφαλείας θα έχουν την αναγκαία ορατότητα του τι συμβαίνει εντός του οχήματος;

Και τέλος επισημαίνουμε ότι λόγω της εντελώς κακής συγκοινωνίας εξ αιτίας των μειωμένων δρομολογίων, μέσα στα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ στοιβάζονται σαν σαρδέλες 60-80 επιβάτες και στα «ρυμούλκες (διπλά)» λεωφορεία πολλές φορές ξεπερνούν τους 120.

Ίσως να λέω και λίγους που σαρδελοποιούνται σχεδόν σε κάθε δρομολόγιο. Εξώδικο της ΟΣΥ ΑΕ, κατά εργαζομένου, διαχειριστή ιστοσελίδας για τα ΜΜΜ

Σε μια πρωτοφανή κίνηση προέβη η διοίκηση της ΟΣΥ ΑΕ, αποστέλλοντας εξώδικο, στο σπίτι εργαζόμενου της ΟΣΥ ΑΕ και φερόμενου ως διαχειριστή ιστοσελίδας, που ασχολείται με την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων της ΟΣΥ ΑΕ (citybus-drivers.blogspot.com).

Αφορμή υπήρξε ένα δημοσίευμα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, που το εξέλαβαν ως δυσφημιστικό για τους ίδιους και την εταιρεία. (Δείτε το δημοσίευμα ΕΔΩ) και βγάλτε τα συμπεράσματα σας...

Δείτε το εξώδικο της ΟΣΥ προς τον συνάδελφο: ΕΔΩ  

Εμείς ως διαχειριστές του "Trolleatzi", που στο παρελθόν έχουμε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, προς τον συνάδελφο, φίλο, συνεργάτη, διαχειριστή του CITYBUS-DRIVERS.

Προφανώς εκεί στην ΟΣΥ, έχουν άλλη άποψη περί ελευθερίας του λόγου και ελευθερία της πληροφόρησης...Ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, για την λανθασμένη εφαρμογή του 25%

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τα μέλη του, ότι κέρδισε την πιλοτική αγωγή για τη λανθασμένη εφαρμογή του 25% και δεσμεύεται ότι όλοι οι συνάδελφοι - μέλη του θα καλυφθούν από το Συνδικάτο με αγωγές που θα έχουν κατατεθεί, μέχρι τέλος του χρόνου

Δείτε την ανακοίνωση: 

Το ΥΠΟΜΕΔΙ κλείνει τον δρόμο στις ψηφιακές εφαρμογές μεταφοράς επιβατών

Βαρύτατα πρόστιμα σε όσες εταιρείες ψηφιακών εφαρμογών συλλαμβάνονται να εκτελούν μεταφορικό έργο χωρίς να έχουν αδειοδοτημένες δραστηριότητες και με την υποχρέωση σύναψης τριετούς σύμβασης με τους οδηγούς, προβλέπει σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει από το Σεπτέμβριο το υπουργείο Υποδομών.

Παρά τις πιέσεις της τρόικας να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τις εφαρμογές που υποστηρίζουν την μεταφορά επιβατών με πλατφόρμες όπως η Uber, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα αυστηρό νόμο λειτουργίας που επιχειρεί να βάλει νέους κανόνες στην αγορά.

Πτυχές του νέου θεσμικού πλαισίου παρουσίασε χθες ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί Θύμιος Λυμπερόπουλος, υποστηρίζοντας ότι οι επικείμενες αλλαγές εγκρίθηκαν πρόσφατα από το υπουργικό συμβούλιο. 

Όπως ανέφερε, με την ψήφιση του νόμου δεν θα υπάρχει ΙΧ, που να εκτελεί μεταφορικό έργο χωρίς να είναι ταξί και οδηγός χωρίς άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.

Σήμερα, η Uber συνεργάζεται εκτός από ταξί, με τουριστικά γραφεία και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται μια παγκόσμια συζήτηση για την αξιοπιστία και τις πιστοποιήσεις των οδηγών της.

Οι προτεινόμενες διατάξεις του νόμου θα είναι άκρως αποτρεπτικές για τους παραβάτες καθώς τόσο για τις εταιρείες, τους οδηγούς Ι.Χ αλλά και τους πελάτες που χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, προβλέπονται μεγάλες καμπάνες. 

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι την πρώτη φορά που θα εντοπιστεί μια εταιρεία να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς με Ι.Χ. θα πληρώνει πρόστιμο 50.000 ευρώ και ο πελάτης 5.000 ευρώ (!). Την δεύτερη φορά θα διπλασιάζεται (100.000 ευρώ) και την τρίτη φορά, υπάρχουν προβλέψεις για φραγή διαδικτυακής πρόσβασης.

Ο κ. Λυμπερόπουλος επανέλαβε χθες τις αθέμιτες πρακτικές της Uber, μίλησε για εκτεταμένη φοροδιαφυγή ενώ απαρρίθμισε και μία σειρά από περιπτώσεις που η εφαρμογή έχει απαγορευτεί (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία κ.α) καθώς και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που η ψηφιακή πλατφόρμα συναντά δυσκολίες (Φιλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία κ.α).

Η Uber έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά από προσφυγές σε όλη την Ευρώπη εναντίον της από τα αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία αλλά και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καλείται να αποφανθεί για την νομική της υπόσταση. 

Εάν πρόκειται δηλαδή για μία δικτυακή υπηρεσία που διέπεται από τους κανόνες της Κοινωνίας της Πληροφορίας ή για μια δραστηριότητα του τομέα των μεταφορών όπως έχει υποστηρίξει ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της ΕΕ, που οφείλει να ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο κάθε χώρας. Συγκέντρωση στελεχών της "ΕΝΟΤΗΤΑΣ" στις οδικές συγκοινωνίες

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στελεχών της "ΕΝΟΤΗΤΑΣ" στις οδικές συγκοινωνίες (ΟΣΥ) με θέμα την οργανωτική συγκρότηση στης παράταξης και την εκλογή προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ενόψει του πρώτου Συνεδρίου της παράταξης.

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή έχει ως εξής:

Επικεφαλής: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μέλη:
 
  • ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΝΟΣ (Αμαξοστάσιο Πειραιά)
  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ (Αμαξοστάσιο Πέτρου Ράλλη)
  • ΑΛΕΞΗΣ ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ (Αμαξοστάσιο Λιοσίων)
  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αμαξοστάσιο Βοτανικού) 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα Διοικούσα Επιτροπή της "ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΣΥ" θα συναντηθεί άμεσα με το Προεδρείο της "ΕΝΟΤΗΤΑΣ" με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση της παράταξης για θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στις οδικές συγκοινωνίες.ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας, λόγω ηλεκτροκίνησης

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηρόδρομου της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση των έργων της ηλεκτροκίνησης στο Κεντρικό Σταθμό Αθηνών (Σταθμό Λαρίσης) που βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού.

Με τα νέα δρομολόγια οι επιβάτες που επιλέγουν τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο για τις μετακινήσεις τους θα μπορούν πλέον να μεταβούν απευθείας από το κέντρο της Αθήνας στο Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", ή στο Κιάτο, καθώς και αντίστροφα με μείωση του χρόνου διαδρομής έως και 20’.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια δεν επηρεάζουν τις ισχύουσες τιμές των εισιτηρίων.

Ειδικότερα, καταργείται η γραμμή Αεροδρόμιο - Κιάτο - Αεροδρόμιο και δημιουργούνται δυο νέες γραμμές, με κεντρικό άξονα/κόμβο την Αθήνα (Σταθμό Λαρίσης):

α) η γραμμή Αθήνα - Αεροδρόμιο - Αθήνα και 
β) η γραμμή Αθήνα - Κιάτο - Αθήνα.

Επίσης, η Προαστιακή γραμμή Πειραιάς - Χαλκίδα - Πειραιάς τροποποιείται.

Θα λειτουργεί η γραμμή Πειραιάς - Αθήνα - Πειραιάς (τοπικό δρομολόγιο) και Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα, με τις δύο γραμμές να έχουν ανταπόκριση στο Σταθμό των Αθηνών.

Αναλυτικά οι νέες προαστιακές γραμμές που θα λειτουργήσουν από 30/7/2017 είναι: 

Προαστιακή Γραμμή Αθήνα - Αεροδρόμιο - Αθήνα:  Η γραμμή θα συνδέει απευθείας το Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" με το κέντρο της Αθήνας και αντίστροφα, καθώς και τον Πειραιά, με καθημερινά δρομολόγια ανά μία ώρα. 

Δρομολόγια θα εκτελούνται και στο τμήμα Αεροδρόμιο - ΣΚΑ προκειμένου να υπάρχει σύνδεση με το σιδηροδρομικό άξονα προς Βόρεια Ελλάδα. 

Προαστιακή Γραμμή Αθήνα - Κιάτο - Αθήνα: Η γραμμή θα συνδέει απευθείας το Κιάτο με το κέντρο της Αθήνας και αντίστροφα, με καθημερινά δρομολόγια ανά μία ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του Κιάτου, με μετεπιβίβαση στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι επιβάτες έχουν πρόσβαση στην Πάτρα.

Για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν από την γραμμή του Κιάτου προς το Αεροδρόμιο και αντίστροφα θα υπάρχει μετεπιβίβαση στο σταθμό Κάτω Αχαρναί.  

Προαστιακή Γραμμή Πειραιάς - Αθήνα - Πειραιάς και Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα: Η γραμμή θα συνδέει το λιμάνι του Πειραιά με το κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια με την Χαλκίδα και αντίστροφα. Θα υπάρχουν και ανταποκρίσεις με Αεροδρόμιο για το επιβατικό κοινό που αναχωρεί από το σταθμό του Πειραιά.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ζητεί την κατανόηση του επιβατικού κοινού για τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου πλέγματος δρομολογίων, καθώς λόγω των ευρύτατων αλλαγών ενδεχομένως να υπάρξουν προβλήματα ή και καθυστερήσεις, ενώ για τις πρώτες ημέρες παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται νωρίτερα στο Σταθμό Λαρίσης για δική τους διευκόλυνση.

Σημείωση: Από την Κυριακή 30/7/2017, η αμαξοστοιχία 884 Αθήνα - Καλαμπάκα, θα αναχωρεί νωρίτερα, στις 8:20 το πρωί, αντί 8:27 που ισχύει σήμερα. Μετρό Αθήνας: Καλοκαιρινά δρομολόγια με συχνότητα... Προαστιακού

Με συχνότητες Προαστιακού Σιδηρόδρομου κινούνται πλέον οι συρμοί Μετρό στην Αθήνα. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα διακοπών των εργαζομένων έχει επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην δρομολόγηση τρένων και πλέον το φαινόμενο να υπάρχουν δρομολόγια σε ώρες αιχμής από 6 μέχρι 8 λεπτά είναι καθημερινό.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο στη Γραμμή 3 όταν η καθυστέρηση αφορά τον συρμό που πηγαίνει στο Αεροδρόμιο όπου πολλές φορές υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους επιβάτες να δοθεί προτεραιότητα στους ταξιδιώτες του Αεροδρομίου με αποτέλεσμα αρκετοί να περιμένουν τον επόμενο συρμό.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη όμως και όταν η ζέστη είναι έντονη. Οι συρμοί πρώτης γενιάς δεν διαθέτουν κλιματισμό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις ιδιαίτερα ζεστές μέρες η μετακίνηση να είναι σχεδόν ανυπόφορη από τη ζέστη. 

Το πρόβλημα αυτών των συρμών σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις είναι ότι δυστυχώς δεν μπορούν να τροποποιηθούν και να εγκατασταθούν μονάδες κλιματισμού, όμως το πρόβλημα εμφανίζεται κάθε χρονιά και λύση δεν υπάρχει.

Η καλοκαιρινή ραστώνη είναι και φέτος παρούσα στην γεμάτη από τουρίστες Αθήνα οι οποίοι καλούνται να δοκιμάσουν τις συγκοινωνιακές επιδόσεις της πρωτεύουσας που παρά την ομορφιά και αισθητική των σταθμών δεν ακολουθείται από το ίδιο επίπεδο στις μετακινήσεις.

ΠΗΓΗ: Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com


ΟΑΣΘ: Ψευδή τα δημοσιεύματα, περί δήθεν εξαφάνισης οικονομικών στοιχείων της εταιρείας

Τα δημοσιεύματα με αναφορές περί δήθεν εξαφάνισης οικονομικών στοιχείων του Ο.Α.Σ.Θ. είναι ψευδή και αποτελούν κακόβουλη και απαράδεκτη ενέργεια, εντασσόμενη στη γενικότερη εναντίον του επίθεση. 

Το αληθές είναι ότι ο Ο.Α.Σ.Θ. διατηρεί πλήρες και οργανωμένο Αρχείο από της ιδρύσεως του, το οποίο επανειλημμένα έχει τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών ιδίως κατά τα τελευταία έτη. 

Ενόψει των ανωτέρω, ο Ο.Α.Σ.Θ. επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος του κατά των "εμπνευστών" και "εκτελεστών" του ως άνω σχεδίου που μοναδικό σκοπό έχει να κατασυκοφαντήσει για ακόμη μία φορά τον Ο.Α.Σ.Θ. και τη νόμιμα εκλεγμένη Διοίκησή του.