Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Μετρούν ένα ένα τα λεωφορεία...

Σε καταγραφή του συνόλου του στόλου τους, της κατάστασής του και της δυνατότητας επισκευής των οχημάτων τους προχωρούν οι ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) με στόχο το ξεκαθάρισμα του τοπίου ενόψει του διαγωνισμού για την προμήθεια νέων λεωφορείων. 

Προτεραιότητα της εταιρείας είναι να διαπιστώσει ποια οχήματα είναι σε θέση να επισκευαστούν με ένα εύλογο κόστος και ποια δεν επιδέχονται παρεμβάσεις. 

Έτσι θα αποκτήσει σαφή εικόνα των λεωφορείων που θα δρομολογηθούν εκ νέου, ενώ θα φροντίσει για την απομάκρυνση οχημάτων που απλώς καταλαμβάνουν χώρο στα αμαξοστάσια. 

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής θα μπορούν οι ΟΣΥ να υπολογίσουν τον ακριβή αριθμό των οχημάτων που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. 

Μέχρι να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια νέων οχημάτων, οι ΟΣΥ θα προχωρήσουν σε leasing λεωφορείων προκειμένου να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες. 

Μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας συνολικά 400 λεωφορεία, τα οποία σήμερα εντάσσονται στο πρόγραμμα δρομολογίων. 

Πρόκειται για οχήματα τεχνολογίας EURO I που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά το 1994. Στο μεταξύ, στον διαγωνισμό για την προμήθεια νέων λεωφορείων που θα ακολουθήσει τη διαδικασία της μίσθωσης οχημάτων, για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αγορά 300 περίπου ηλεκτροκίνητων λεωφορείων.

Στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος του στόλου της η εταιρεία ΟΣΥ έχει προχωρήσει σε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών ύψους 55.900 ευρώ, η καταληκτική ημερομηνία του οποίου μετατέθηκε για τις 30 Ιουνίου (λόγω τεχνικών διευκρινίσεων που ζήτησαν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία για το είδος των λεωφορείων αλλά και των ανταλλακτικών που ζητούν οι ΟΣΥ για την ανακατασκευή του στόλου). 

Οι ΟΣΥ αναζητούν κιβώτια ταχυτήτων καθώς και σωρεία άλλων ανταλλακτικών όπως φίλτρα, φλάντζες, συμπλέκτες, δίσκους κ.λπ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης καθορίζεται στους δύο μήνες, με χρόνο παράδοσης εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, στον χώρο της Κεντρικής Αποθήκης των ΟΣΥ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τεμάχιο.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία προχωρά στη διακήρυξη συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών για τη ρυμούλκηση - μεταφορά των ακινητοποιημένων λεωφορείων των ΟΣΥ, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Αντικείμενο της σύμβασης, διάρκειας ενός έτους, είναι η ανάθεση της μεταφοράς των ακινητοποιημένων θερμικών λεωφορείων και τρόλλεϋ (λόγω βλάβης, πυρκαγιάς, τροχαίου ατυχήματος, κ.λπ.) προς τις εγκαταστάσεις της. 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από αυτό τον διαγωνισμό υποχρεούται, εντός μιας ώρας μετά την ειδοποίηση από τη Διεύθυνση του Αμαξοστασίου, να μεριμνήσει για τη μεταφορά - ρυμούλκηση του οχήματος στον υποδεικνυόμενο χώρο των ΟΣΥ, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και του χρόνου και για όλο το εικοσιτετράωρο.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στον διαγωνισμό αυτό (για τη ρυμούλκηση) ο διαθέσιμος στόλος της εταιρείας περιγράφεται ότι ανέρχεται σε 1.325 θερμικά λεωφορεία και 224 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλλεϋ). 

Την προηγούμενη πενταετία ο συνολικός αριθμός των οχημάτων ήταν, σύμφωνα πάλι με τα επίσημα έγγραφα της εταιρείας, 2.500 λεωφορεία. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου