Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Νέος πρόεδρος του ΟΑΣΑ ο Γιάννης Γκόλιας

Τη θέση του προέδρου του ΟΑΣΑ αναλέλαβε από χθες ο συγκοινωνιολόγος και καθηγητής του ΕΜΠ, Γιάννης Γκόλιας, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»). 

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικού μετόχου του ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αποφάσισε ομόφωνα τον διορισμό του κ. Γκόλια, στη θέση του Προέδρου, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, θέση την οποία έως σήμερα κατείχε ο Γιάννης Σκουμπούρης, ο οποίος είχε διατελέσει και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΕΣΥΠ, στους στόχους του ΟΑΣΑ είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υιοθετώντας μια επιβατοκεντρική προσέγγιση με έμπρακτο σεβασμό προς τον πολίτη-επιβάτη, μέσα και από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τον εκσυγχρονισμό του στόλου και των υποδομών, καθώς επίσης και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών (ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ) στο πλαίσιο και της ομιλοποίησης.

«Η επόμενη μέρα για τον Όμιλο είναι να καταστούν οι αστικές συγκοινωνίες ένας αξιόπιστος τρόπος μετακίνησης έναντι των αυτοκινήτων, καθώς το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών είναι βασική συνιστώσα για τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά και εν γένει, της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις αστικές μετακινήσεις» επισημαίνεται.

Πλούσιο βιογραφικό 
Ο Ιωάννης Γκόλιας είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό τίτλο σπουδών στις μεταφορές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. 

Από το 1991 είναι καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ενώ από το 2002 είναι Διευθυντής Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Ε.Μ.Π.. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου