Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

ΟΑΣΑ: Διορισμός νέου Δ.Σ. της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ.

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ»), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»), ανακοινώνει τον διορισμό από τις 20 Μαρτίου, νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. («ΣΤΑΣΥ»).

Η ΣΤΑΣΥ είναι αρμόδια για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την κατανομή αυτού από τον ΟΑΣΑ, που συντελείται με τα μέσα σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ, Γραμμές 2 & 3 του Μετρό και Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου), τη συντήρηση, επισκευή και χρησιμοποίηση του τροχαίου υλικού και τη λειτουργία και συντήρηση των γραμμών 2 & 3 του Μετρό, των οποίων ιδιοκτήτης είναι η Αττικό Μετρό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ, μοναδικού μετόχου της ΣΤΑΣΥ, σε συνεργασία με την ΕΕΣΥΠ, αποφάσισε ομόφωνα τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ, μεταξύ των οποίων τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Μη εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ., καθώς και τρία μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων ένας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ στο πλαίσιο της βελτίωσης του συντονισμού με την ΣΤΑΣΥ.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ είναι η ακόλουθη:
  1. Χαράλαμπος Δαμάσκος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Νικόλαος Χαιρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Μαρία Κολυβά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
  5. Ελένη Βλαχογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπληρωθεί από ένα μη εκτελεστικό μέλος που θα προταθεί προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών κατ΄ άρθρο 197 παρ. 4 ν. 4389/2016.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την επίτευξη του στόχου του ΟΑΣΑ και των δυο θυγατρικών του, που είναι η αύξηση του ποσοστού των μετακινήσεων με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. 

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΣΤΑΣΥ θα πρέπει να προωθήσει τη συντονισμένη λειτουργία των συγκοινωνιών σε σταθερή τροχιά με το συνολικό συγκοινωνιακό σύστημα και να προχωρήσει στην επέκταση και αναβάθμιση του συγκοινωνιακού της έργου, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την Αθήνα.

Ακολουθούν τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ.

1. Χαράλαμπος Δαμάσκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Γεννήθηκε το 1970. Απόφοιτος της Λεοντείου Σχολής, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστήμιου Πατρών με ειδίκευση στο τομέα Συγκοινωνιακών Έργων. 

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος απο το 1995. Διατηρεί τεχνικό γραφείο και κατασκευαστική εταιρία μελετών και κατασκευών ιδιωτικών έργων. Κατέχει τη θέση του διευθυντή επιχειρηματικής ανάπτυξης στο "ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ" και είναι Σύμβουλος διοίκησης στην εταιρία "BIOGENESIS" στο Βουκουρέστι. 

Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας σε θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας την περίοδο 2014-2015. Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων του Δήμου Αχαρνών και Πρόεδρος της επιχείρησης Ανάπτυξης. 

Την περίοδο απο 2004-2011 διετέλεσε Αντινομάρχης Πολεοδομίας και Περιβαλλοντος Αν. Αττικής. Από το 2012-2017 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Περιφερειακου Συμβουλίου Αττικής και Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και του Οργανισμού Αθήνας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος .

2. Νικόλαος Χαιρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Είναι απόφοιτος της σχολής Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου με τίτλο «Construction Management» από το Illinois Institute of Technology, Chicago. 

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως Τοπογράφος Μηχανικός με ιδιωτικά έργα και ως συνεργάτης του Γραφείου Δοξιάδη, με το έργο «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Σαουδικής Αραβίας». 

Το 1989 και έως το 1993 ανέλαβε τη θέση Διευθυντή κλάδου Ανταλλακτικών και μετέπειτα Εμπορικού Διευθυντή στη Yamaha. 

Το 1994 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Logistics στον όμιλο Μαρινόπουλου - Continent, και αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας ECR Hellas, θέση που διατήρησε έως το 1996, οπότε και ανέλαβε τη θέση Διευθυντή Logistics για την εταιρεία γαλακτοκομικών ΔΕΛΤΑ Α.Ε. 

Την περίοδο 2000 έως 2005 κατείχε τη θέση του Supply Chain Director στον όμιλο Σαράντη και για δύο χρόνια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στη θυγατρική εταιρεία Κ. Θεοδωρίδης Α.Ε. 

Το 2012- 2016 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε.). Το 2005 ίδρυσε την εταιρία NOVITRON A.E., για τη διανομή των λιπαντικών της ExxonMobil στην Ελλάδα.

3. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2001, και ολοκλήρωσε στην ίδια σχολή τη Διδακτορική του Διατριβή το 2006. 

Από το 2003 έως το 2012 συνεργάστηκε με ακαδημαϊκά & ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες, διαχειριζόμενος έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής & των τηλεπικοινωνιών. 

Την περίοδο 2010 έως 2016 διαχειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στρατηγικών, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. 

Το 2016 ανέλαβε Διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών στη Rail Cargo Logistics Goldair, με στόχο το σχεδιασμό, την οργάνωση και πιστοποίηση των διαδικασιών του τμήματος σιδηροδρομικών μεταφορών της εταιρείας. Από τον Φεβρουάριο του 2018 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στο Shift2Rail Joint Undertaking, ως Programme Manager και διαχειρίστηκε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων. 

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε (2010-2013) καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (2014-2016). Από το 2019 έχει αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΣΑ.

4. Μαρία Κολυβά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου 
Είναι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών (Ecole des Ursulines) και πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). 

Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και κατέχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (CPA GR) μετά την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης πολυεθνικών και ελληνικών συμβουλευτικών εταιριών (Deloitte, BDO, Audit Services). 

‘Εχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, των τακτικών ελέγχων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), ειδικών διαχειριστικών ελέγχων καθώς και της αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (λειτουργικών δικλείδων ασφαλείας) και εταιρικής διακυβέρνησης. 

Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), την ελληνική φορολογική νομοθεσία, την πιθανότητα απάτης (fraud) στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και είναι πιστοποιημένη στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) από το Association of International Accountants (AIA).

5. Ελένη Βλαχογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Κυκλοφοριακή Ροή από την ίδια Σχολή. 

Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Διετέλεσε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Institute of Transportation Studies του University of California, Berkeley, όπου συμμετείχε σε ερευνητικές δραστηριότητες ανάλυσης κυκλοφοριακών δεδομένων με προηγμένες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης της κυκλοφορίας σε αστικά οδικά δίκτυα. 

Οι βασικές θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται αφορούν στην ανάλυση της κυκλοφοριακής ροής, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, τη διαχείριση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας, στην προτυποποίηση της αστικής κινητικότητας και στην ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς. 

Το βασικό της συγγραφικό έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και μεθοδολογιών υπολογιστικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στην κυκλοφοριακή τεχνική και τις μεταφορές. 

Είναι κριτής σε σημαντικό αριθμό περιοδικών και συνεδρίων, όπως Chaos, Solitons & Fractals, Physica D, European Physical Journal, Transportation Research Part Α, Β and C, ΙΕΕΕ Transactions οn Intelligent Transport Systems, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ASCE Journal of Transportation Systems κτλ. 

Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του Transportation Research Part C και Αν. Συντάκτρια του International Journal of Transportation Science and Technology. 

ΠΗΓΗ: oasa.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου