Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Εξηγήσεις από τον ΟΑΣΘ για τη δημοσιοποίηση στοιχείων μετόχων ζητά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εξηγήσεις από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) ζητά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έπειτα από καταγγελίες νυν και πρώην μετόχων για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι παραπονέθηκαν στην Αρχή για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ, καθώς και τη δημοσιοποίηση καταλόγου 29 μετόχων (ή/και πρώην μετόχων) που συμπεριλήφθηκε σε σχετικό δελτίο Τύπου του ΟΑΣΘ που δόθηκε στη δημοσιότητα την ίδια ημέρα.

Ειδικότερα, στις καταγγελίες αναφέρεται ότι σε συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΟΑΣΘ, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4482/2017, δημοσιοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση ή συναίνεσή τους και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή τους προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία μάλιστα παρουσιάσθηκαν ελλιπώς και συνδυάστηκαν εσφαλμένως με αποτέλεσμα να δημοσιοποιούνται παράνομα στον Τύπο, στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσωπικά τους δεδομένα και να δίδονται εσφαλμένες εντυπώσεις και στοιχεία για το πρόσωπό τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες κοινοποιήθηκαν τα στοιχεία 29 ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι καταγγέλλοντες, που αφορούν, πέρα από το ονοματεπώνυμό τους, το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΑΣΘ, το τίμημα απόκτησης σε ευρώ και τη χρονολογία συμβολαίου απόκτησης.

Στην απόφασή της η Αρχή τονίζει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για δημοσιογραφικούς-ενημερωτικούς σκοπούς επιτρέπεται αν υφίσταται δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού για ενημέρωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή έκρινε ότι πρέπει ο ΟΑΣΘ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της παρούσας, να εκθέσει τις απόψεις του επί των καταγγελλομένων και να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ερευνητέο εάν η συγκεκριμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ήταν απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τη λειτουργία και το μέλλον του κοινωφελούς αγαθού των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη και να προστατευτούν τα συμφέροντα του ανωτέρω Οργανισμού, δηλαδή εν τέλει του Δημοσίου και των χρηστών της σχετικής υπηρεσίας.

α) Αν τα δεδομένα των μετόχων που γνωστοποιήθηκαν κατά την προαναφερόμενη συνέντευξη Τύπου από τον Πρόεδρο του ΟΑΣΘ ήταν ήδη δημοσιοποιημένα ή είχαν ήδη καταστεί ευρύτερα γνωστά,

β) Αν τα δεδομένα αυτά προϋπήρχαν στο αρχείο του ΟΑΣΘ ή σε άλλο προσβάσιμο από τον ΟΑΣΘ αρχείο ή γνωστοποιήθηκαν στον Οργανισμό το πρώτον με την από 06-11-2017 εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία-πρόσκληση των καταγγελλόντων,

γ) Τις διαδικαστικές ενέργειες, στις οποίες τυχόν είχαν προβεί είτε ο ΟΑΣΘ είτε οι ανωτέρω μέτοχοι, πριν από την ανωτέρω συνέντευξη και την έκδοση του σχετικού δελτίου Τύπου της...,

δ) Αν οι μέτοχοι, των οποίων τα ονόματα δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποτελούν το σύνολο των μετόχων, και σε κάθε περίπτωση να τεκμηριωθούν οι λόγοι, για τους οποίους δημοσιοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα 29 ονόματα,

ε) Αν ασκήθηκε από τους καταγγέλλοντες, ως υποκείμενα των δεδομένων κάποιο δικαίωμα (δικαίωμα πρόσβασης/αντίρρησης), και σε καταφατική περίπτωση, να αποσταλεί η σχετική απάντηση του ΟΑΣΘ ή να αναφερθούν οι λόγοι, για τους οποίους τυχόν ο Οργανισμός δεν απάντησε ή/και δεν ικανοποίησε σχετικό αίτημα.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 12/2019 στο dpa.gr 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου