Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

«Σκιές» από την τροπολογία Βαρδάκη για προσλήψεις στον ΟΑΣΘ και τον ΟΣΕ

Ερωτήματα προκύπτουν από μια βουλευτική τροπολογία του Σ. Βαρδάκη, την οποία έκανε χθες δεκτή ο Χρ. Σπίρτζης, και αφορά την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον ΟΑΣΘ (του Στέλιου Παππά) και τον ΟΣΕ. 

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση ορίζει τη διαδικασία προσλήψεων και την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, επειδή όμως είναι βουλευτική τροπολογία δεν αναφέρονται ούτε ο αριθμός των προσλήψεων ούτε φυσικά το κόστος αυτών!

Μάλιστα, η αρχική ρύθμιση προέβλεπε έκτακτες προσλήψεις στο σύνολο των πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών των αστικών και λοιπών σταθερών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και των σιδηροδρομικών μέσων μεταφοράς, αλλά τελικά ο κ. Σπίρτζης το... περιόρισε, μόνο στον ΟΣΕ και τον ΟΑΣΘ. 

Πρόκειται ουσιαστικά για τις εδώ και καιρό εξαγγελθείσες προσλήψεις. Υπενθυμίζεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, κ. Παναγιωτίδης πρόσφατα επισήμανε ότι ο ΟΑΣΘ πρόκειται άμεσα να «αποκτήσει» 150 οδηγούς, που θα έχουν διετείς συμβάσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς οι διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισμού, μέσω ΑΣΕΠ, που θα αφορά την πρόσληψη 250 ατόμων, οδηγών και τεχνιτών.

Ωστόσο, μια αναφορά στη ρύθμιση προκαλεί εύλογους συνειρμούς για κυοφορούμενη «παράκαμψη» του ΑΣΕΠ. 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα, ύστερα από έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 

Όμως, περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση. Επειδή, βέβαια, το ΑΣΕΠ δεν αποτελεί το πιο... γρήγορο όργανο αντιλαμβάνεται κανείς ότι πιθανότατα θα κριθεί ορθή και κανείς εκ του οργάνου δεν θα την έχει διαβάσει.

Την ίδια ώρα, προβληματισμοί εγείρονται από την σπουδή της κυβέρνηση να εισάγει την τροπολογία ως βουλευτική και όχι ως υπουργική. 

Αυτό σημαίνει ότι λείπει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και άρα δεν προκύπτει ο αριθμός όσων θα προσληφθούν καθώς επίσης και το κόστος! 

Ο δε κ. Σπίρτζης μολονότι ερωτήθηκε από τον Γιάννη Μανιάτη δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει καν.

«Έχω τη γνωστή απορία, κύριε Υπουργέ, των τροπολογιών που είναι τροπολογίες «μαϊμού». 

Είναι τροπολογίες που τις δίνετε εσείς να τις υπογράψει Βουλευτής και να τις κάνετε εκ των υστέρων αποδέκτες, προφανώς για να αποφύγετε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και το πόσο θα κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο.

Έχουμε αυτή την τροπολογία για τις προσλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφανώς, όλοι συμφωνούμε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς χρειάζονται προσλήψεις. Χρειάζονται προσλήψεις και σε επίπεδο οδηγών και σε επίπεδο μηχανοδηγών και σε επίπεδο τεχνικών.

Το ερώτημα είναι το εξής: 
Γιατί δεν φέρνετε μια κανονική διάταξη νόμου που να μας λέτε καταρχήν πόσους θα προσλάβετε; 

Εδώ δεν μας λέτε πόσους θα προσλάβετε, ώστε να ξέρει και το Γενικό Λογιστήριο να πει στη Βουλή των Ελλήνων ότι αυτό που ζητά ο Υπουργός Μεταφορών είναι «τόσες» προσλήψεις, «τόσων» ανθρώπων, που θα κοστίσουν στον Έλληνα φορολογούμενο «τόσο». 

Ξαφνικά, λοιπόν, έχουμε μια τροπολογία που την κάνετε αποδεκτή -επαναλαμβάνω, μια τροπολογία που την έχετε γράψει εσείς στο Υπουργείο- χωρίς να ξέρουμε ούτε ποιες ειδικότητες θα προσλάβουμε, ούτε πόσο προσωπικό, ούτε πώς και ποιες είναι οι ανάγκες του κάθε φορέα. 

Αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει ή να σταματήσει τώρα ή να μας δώσετε εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει», είπε ο κ. Μανιάτης.

Αναλυτικά η τροπολογία:
«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»

Θέμα: «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη άμεσων αναγκών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

Α. Αιτιολογική Έκθεση 
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η θέσπιση αξιοκρατικών, διαφανών αλλά συγχρόνως και ταχειών διαδικασιών για τις προσλήψεις οδηγών και μηχανοδηγών των πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών των αστικών και λοιπών σταθερών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και των σιδηροδρομικών μέσων μεταφοράς.

Ειδικότερα η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα, ύστερα από έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση. 

 Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά: 
α) ο συνολικός αριθμός των οδηγών που θα προσληφθούν στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανά επιμέρους τύπο οχημάτων λεωφορείων και κατά φορέα υποδοχής.

β) τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση για την οδήγηση λεωφορείου απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), καθώς και τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), και

δ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Ο οικείος φορέας αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων και τους αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. 

Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. 

Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ` ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 

Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στο φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τον οικείο φορέα, ειδική δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας δύο (2) ετών, για την οποία συνάπτεται σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές. 

Η δοκιμαστική υπηρεσία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διακριβωθεί κατά τη διάρκειά της η ικανότητα του οδηγού για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. 

Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας, οι προσληπτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται για το τακτικό προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στην οδική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και στην οποία μετέχουν:

α) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του 
β) ένας (1) Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του 
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου φορέα υποδοχής, που υποδεικνύεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα αυτού και 
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι οδηγοί που κρίνονται επιτυχόντες της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας από τη επιτροπή της παρ. 5 προσλαμβάνονται από τους οικείους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Οδηγοί που δεν κρίνονται επιτυχόντες της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας από την επιτροπή της παρ. 5 δεν καταρτίζουν με τον οικείο φορέα σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η απασχόλησή τους στο φορέα αυτό λήγει κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη
Άρθρο... 
1. Για τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών και ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών των εταιρειών του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε., Ο.Σ.Υ. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) του Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε. της Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε. καθώς και των σιδηροδρομικών μέσων μεταφοράς του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.

2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα, ύστερα από έγκριση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση. 

Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά: 
α) ο συνολικός αριθμός των οδηγών που θα προσληφθούν στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανά τύπο οχημάτων λεωφορείων και κατά φορέα υποδοχής.

β) τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), καθώς και τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), και

δ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π. 

Περίληψή της, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. 

Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. 

Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ` ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στο φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τον οικείο φορέα, ειδική δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας δύο (2) ετών, για την οποία συνάπτεται σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές. 

Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας, οι προσληπτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στην οδική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια.

5. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και στην οποία μετέχουν: 

α) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του 
β) ένας (1) Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του 
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου φορέα υποδοχής, που υποδεικνύεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα αυτού και 
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Της οικείας επιτροπής προεδρεύει το ανώτερο κατά διαβάθµιση µέλος του Α.Σ.Ε.Π. και µεταξύ πλειόνων µελών της ίδιας βαθµίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π..

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας, ιδίως οι πειθαρχικές ποινές και λοιπές παραβάσεις, στις οποίες αν έχει υποπέσει ο προσληπτέος οδηγός κατά το διάστημα της δοκιμαστικής υπηρεσίας του, κρίνεται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιμαστική του υπηρεσία κατά τον έλεγχο καταλληλότητας και επάρκειας .

6. Οι οδηγοί που κρίνονται επιτυχόντες της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας από τη επιτροπή της παρ. 5 προσλαμβάνονται από τους οικείους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Οδηγοί που δεν κρίνονται επιτυχόντες δεν καταρτίζουν με τον οικείο φορέα σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η απασχόλησή τους στο φορέα λήγει κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας."

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019

Ο Προτείνων Βουλευτής
Βαρδάκης Σωκράτης»0 comments:

Δημοσίευση σχολίου