Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Σε ιδιόμορφη επίσχεση εργασίας στην τεχνική υποστήριξη του Μετρό, προχώρησε το ΣΕΛΜΑ

Λίγο μετά τις 10 π.μ. της Πέμπτης, σχεδόν σύσσωμο το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό, μαζί με εκπροσώπους της αιρετής Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας, περιήλθε σε όλα τα τμήματα τεχνικής υποστήριξης στο αμαξοστάσιο Σεπολίων και ζήτησαν από τούς παρευρισκόμενους τεχνικούς να εγκαταλείψουν κάθε εργασία, εκτός από την παροχή τυχόν έκτακτης βοήθειας σε περίπτωση επικίνδυνου για επιβάτες περιστατικού, και να συγκεντρωθούν στο Κεντρικό Εργοστάσιο Γενικών Επισκευών Τροχαίου Υλικού. Τύποις. 

Την αφορμή για την ολιγόωρη, προειδοποιητική διακοπή των εργασιών και σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου 3850/2010 περί υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας, έδωσε η χρονίζουσα και επιδεινούμενη ανεπάρκεια κρίσιμου για την ασφάλεια εξοπλισμού, καθώς και προστατευτικών μέσων & μέτρων. 

Στην πραγματικότητα, η ακολουθούμενη πρακτική από μεριάς της ανωτάτης διοικήσεως της εταιρείας σε όλους τούς τομείς συνιστά de facto καταστρατήγηση του συνόλου της ισχύουσας Σ.Σ.Ε, αλλά και ευρύτερα της εργατικής και σιδηροδρομικής νομοθεσίας, σε σημείο πού το ποτήρι πλέον είναι μακράν ξεχειλισμένο.

Αναλυτικότερα, καί βάσει των εμπεριστατωμένων ενημερώσεων-καταγγελιών πού έγιναν αμέσως μετά στη συγκέντρωση όλου του προσωπικού στο Κεντρικό Εργοστάσιο, σταχυολογουμε τά εξής highlights επί των διαμορφούμενων καταστάσεων:

Ως προς την εργασιακή ασφάλεια & υγιεινή 
Ανεπάρκεια ως και ολοσχερή έλλειψη κάποιων μέσων ατομικής προστασίας, με κάποιους εκ των εργαζομένων να τα εισφέρουν ήδη από την τσέπη τους! Χειρόκτια, υποδήματα, φόρμες εργασίας κ.λπ. Το πλύσιμο του ιματισμού εργασίας έχει παύσει να εξασφαλίζεται.

Ψυχολογική πίεση προς το προσωπικό να ανέχεται ανεπάρκεια προστατευτικών μέσων & μέτρων, εκφοβισμοί για δυσμενή μεταχείριση

Κακοτεχνίες και έλλειψη πιστοποιήσεως η/και νομιμοποιήσεως πλείστου όσου εξοπλισμού

Ως προς την ανεπάρκεια εξοπλισμού κρίσιμου για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα 
Επίσωτρα και σώτρα επιβατικού Τροχαίου Υλικού

Κανιβαλισμός σιδηροδρομικού και λοιπού υλικού, πού τυπικά απαγορεύεται από τον ίδιο τον κανονισμό της επιχειρήσεως

Σε πολλούς εργασιακούς χώρους είναι καμμένοι πολύ πάνω από τούς μισούς λαμπτήρες, με τούς τεχνίτες να εργάζονται σε επικίνδυνο ημίφως

Ως προς την Σ.Σ.Ε 
de facto σιωπηρή παράλειψη του ετησίου ιατρικού τσεκ-απ

de facto σιωπηρή κατάργηση της χορηγήσεως γάλακτος επί ενάμιση έτος (το οποίο σημειωτέον αφορά την προστασία των ανθυγιεινώς απασχολουμένων και συνεπώς οφείλει να εξασφαλίζεται σε πραγματικό χρόνο)

Παρέλκυση τακτοποιήσεως πλείστων περσινών εκκρεμοτήτων της Σ.Σ.Ε. για φέτος, ώστε να αργήσει να γίνει αντιληπτή η παραβίασή της και να κερδηθεί χρόνος για την εργοδοσία

Ως προς την εσκεμμένη κακοδιοίκηση προς μεθόδευση της ιδιωτικοποιήσεως 
Επιμέτρηση υπερεργασίας ποικίλης σκοπιμότητος προς επιλεγμένους υπαλλήλους ανερχόμενη σε 7,5 εκ. € ετησίως, πού θα επαρκούσαν για κάλυψη όλων των κενών θέσεων με 450 προσλήψεις πρώτης γραμμής & τη συμπλήρωση των ελλειπόντων μέσων ατομικής προστασίας και άλλων στοιχειωδών υλικών

Αναξιοκρατική - ευνοιοκρατική πολιτική διαχειρίσεως προσωπικού

Διασπάθιση χρήματος σε αετονύχηδες υπεργολάβους πού κακοπληρώνουν και κακομεταχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό τους, χρήματος πού θα επαρκούσε με το παραπάνω για την πρόσληψη όλων αυτών των ανθρώπων συν τον εξοπλισμό της εργασίας τους

Τεχνητή-πλασματική διόγκωση του ελλείμματος με σκοπό τη συκοφάντηση της δημόσιας συγκοινωνίας ως δαπανηρής και ταυτόχρονα αναποτελεσματικής

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός της καθολικής συμμετοχής του τεχνικού προσωπικού στην αποχή, ανεξαρτήτως πολιτικής τους τοποθετήσεως, ακόμη και αμέτοχοι μέχρι τούδε σε κινητοποιήσεις, ανταποκρίθηκαν. 

Επίσης σύσσωμο το προσωπικό πειθάρχησε στο κέλευσμα του Σ.Ε.Λ.Μ.Α. να μην εγκαταλείψει κανείς το αμαξοστάσιο μέχρι το πέρας της βάρδιας.

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτή τη μορφή δράσεως ως μία υβριδική κινητοποίηση μεταξύ "walkout", ιδιότυπης επίσχεσης εργασίας και "λευκής αποχής". 

Το τάιμινγκ μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ενδεδειγμένο, από την άποψη κλιμακώσεως-ωριμάνσεως των δυσμενών εργασιακών συνθηκών, αλλά και από την άποψη συμπλεύσεως συνδικάτου - Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας, καθότι είναι εξαιρετικά απίθανο να κατάφερνε από μόνη της η τελευταία το αποτέλεσμα που καταγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο έχοντας κόντρα το Σ.Ε.Λ.Μ.Α. 

Πολλοί εργαζόμενοι από όλο το ιδεολογικό φάσμα επικρότησαν την κίνηση και μάλιστα υπερθεμάτισαν ότι έπρεπε να γίνει χρόνια νωρίτερα, κατά τη γνώμη μας όμως παραγνωρίζοντας το βαθμό ωριμότητας των μέχρι προ τίνος καταστάσεων.

Η κίνηση επαναλήφθηκε και στο Αμαξοστάσιο Αγ. Σάββα της γραμμής 3 τη Δευτέρα, 5/3 την ίδια ώρα. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER