Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Ή αλλιώς η ευέλικτη γραφειοκρατία του ψέματος

Στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου της Αθήνας για τις 8/2/2018, εμφανίστηκε το θέμα της εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

Με μια πρώτη ματιά, μπορεί κανείς να νιώσει ιδιαίτερη χαρά που ο Δήμος Αθηναίων επιτέλους θα συντάξει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Γιατί εξάλλου τα ΣΒΑΚ είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία με εφαρμογή σε πληθώρα πόλεων σε όλη την Ευρώπη και μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων. 

Με λίγα λόγια, τα ΣΒΑΚ αποτελούν μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τον σχεδιασμό μιας νέας προσέγγισης για την κινητικότητα στην πόλη με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Αφορούν κάθε τύπου μετακίνηση και στάθμευση, δημόσια και ιδιωτική, επιβατική και εμπορευματική, μηχανοκίνητη και μη. 

Ένα καλοφτιαγμένο, επιστημονικά άρτιο και ολιστικό ΣΒΑΚ μπορεί λοιπόν να αποτελέσει έναν οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση προβλημάτων στον Δήμο της Αθήνας ο οποίος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα προβληματικής αστικής κινητικότητας, με περιοχές οι οποίες δεν είναι καν συνδεδεμένες με τις αστικές συγκοινωνίες (πχ. Άνω Κυψέλη), με προβληματικά πεζοδρόμια και φωτισμούς στο σύνολο του Δήμου, με παντελή απαξίωση της εύρυθμης λειτουργίας των ΜΜΜ και φυσικά υπερπληθυσμό οχημάτων τα οποία επιβαρύνουν κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά και όχι μόνο το κέντρο της πόλης. 

Τα ΣΒΑΚ προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2009 και, όπως αναφέραμε, πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις έχουν υιοθετήσει τέτοια σχέδια και τα εφαρμόζουν ήδη με μεγάλη επιτυχία. 

Και παρ’ όλη αυτή την αισιοδοξία αρχίζει το θέατρο του παραλόγου γνωστό και ως δημοτική αρχή. 

Το Νοέμβριο του 2016, ο Δήμος Αθηναίων κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης για την εκπόνηση ΣΒΑΚ στο Πράσινο Ταμείο (διαθέσιμη στη Διαύγεια). Στην εν λόγω αίτηση χρηματοδότησης ο Δήμος Αθηναίων δηλώνει πως διαθέτει την εμπειρία και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικόγια την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. 

Το Πράσινο Ταμείο, ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 230.000 ευρώ τα οποία βρίσκονται σε δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account) εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Προς επίρρωση των δηλώσεων του Δήμου στην παραπάνω αίτηση, το “καμάρι” του Δήμου Αθηναίων, το πρόγραμμα Resilient Athens, αναφέρει στους στόχους του την Βιώσιμη κινητικότητα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

Συγκεκριμένα, ο στόχος “C.1 Οδικός Χάρτης για τη Βιώσιμη Κινητικότητα” και ο υποστόχος “C.1.1 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας” αναφέρουν πως το ΣΒΑΚ χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» και θα καταρτιστεί και θα υλοποιηθεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα σε συνεργασία με ομάδα από το Πολυτεχνείο Αθηνών. Επίσης αναφέρεται πως το ΣΒΑΚ θα λάβει την οριστική του μορφή μέχρι το τέλος του 2017. 

Και εδώ έρχεται η Ημερήσια Διάταξη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων για τις 8/2/2018 να ανατρέψει αυτή την φαινομενικά σωστή και φυσιολογική πορεία ενός έργου. 

Στο θέμα 13 ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει: α) την ανάθεση της υπηρεσίας παροχής συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αθηναίων, β) τον ορισμό της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού , Οργάνωσης και Πληροφορικής ως αρμόδιας υπηρεσίας για τη παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης και γ) τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας από στελέχη του Δήμου. 

Στο κείμενο δε το οποίο συνοδεύει το θέμα αναφέρεται ότι ο δήμος ΔΕΝ έχει κατάλληλο προσωπικό. 

Συμπεράσματα και ερωτήματα:

Το ΣΒΑΚ δεν έχει εκπονηθεί. 
Ο Δήμος δήλωνε από το 2016 πως έχει ικανό και έμπειρο προσωπικό για να εκπονήσει το ΣΒΑΚ, έπειτα δήλωσε πως θα συνεργαστεί με το Πολυτεχνείο για να το ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2017. 

Το Φεβρουάριο του 2018 όμως ανατρέπει τόσο τα λεγόμενα του στην αίτηση για χρηματοδότηση όσο και τη συνεχιζόμενη ρητορική του λέγοντας πως δεν έχει ούτε τις κατάλληλες γνώσει ούτε την απαιτούμενη εμπειρία και ο μόνος τρόπος να προχωρήσει το ΣΒΑΚ είναι η προσφυγή σε εξωτερικές υπηρεσίες συμβουλών. 

Χωρίς να θέλουμε να συνωμοσιολογήσουμε δεν μπορούμε παρά να είμαστε τουλάχιστον καχύποπτοι σχετικά με την αιφνίδια αλλαγή στάσης του Δήμου Αθηναίων και την ανάγκη εξωτερικής ανάθεσης της εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Απευθύνουμε λοιπόν, τόσο στο Δήμο, όσο και τους κατοίκους της Αθήνας, τα παρακάτω ερωτήματα, προς απάντηση από τον πρώτο και ως τροφή για σκέψη για όλους μας. 
  • Τι έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο; 
  • Γιατί έχει αλλάξει η πεποίθηση του Δήμου για τις δυνατότητες του προσωπικού του; 
  • Πως έχουν, αν έχουν, αξιοποιηθεί τα χρήματα του πράσινου ταμείου; 
  • Σε ποίους θα απευθυνθεί ο Δήμος Αθηναίων για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών και την εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου;


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER