Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Ferrovie Dello Stato Italiane (FSI), πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 14.09.2017 και αποφάσισε τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Orazio Iacono, Στέλεχος της FSI

Διευθύνων Σύμβουλος: Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης

Μέλη: 
  • Duilia Melito, Στέλεχος της FSI
  • Ester Marconi, Στέλεχος της FSI
  • Ilaria - Anna De Dominicis, Στέλεχος της FSI
  • Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος, Δικηγόρος
  • Κωνσταντίνα Θεοφανίδου, Δικηγόρος
  • Βασίλειος Ζαβογιάννης, Εκπρόσωπος εργαζομένων 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου