Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Bus και Thess… να μοιραστείς την ιδέα σου για πιο καινοτόµα ΜΜΜ;

Ποια είναι η πρόταση σου για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη; Πως μπορούν να βελτιωθούν οι μετακινήσεις μέσα στην πόλη; Τι πρόβλημα αντιμετωπίζεις στην καθημερινή σου μετακίνηση και ποια καινοτόμα λύση θα πρότεινες για αυτό; Πως μπορούν να γίνουν πιο ελκυστικά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της πόλης;

Στα παραπάνω ερωτήματα συνεχίζουν να απαντούν όσοι επισκέπτονται την πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowdsourcing) http://thess.ciptec.eu για να καταθέσουν τις καινοτόμες ιδέες τους ως πολίτες για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας πληθοπορισμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Bus και Thess… να μοιραστείς την ιδέα σου για πιο καινοτόµα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη;» μέχρι και σήμερα, έχουν εγγραφεί σε αυτήν περισσότεροι από 540 χρήστες και έχουν κατατεθεί 131 ιδέες. 

Μέσω της εύχρηστης πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τις καινοτόμες ιδέες τους για τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Μέχρι σήμερα ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών της πλατφόρμας ανέρχεται στα 3.500 άτομα, με τουλάχιστον 924 από τους εγγεγραμμένους χρήστες να έχουν βαθμολογήσει κάποια ιδέα.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη, η αύξηση της ελκυστικότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και έμμεσα της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της δημιουργίας ενός φιλικότερου αστικού περιβάλλοντος για όλους, «με ιδέες που προέρχονται από εμάς για εμάς!».

Σκοπός του έργου είναι να εισαγάγει ένα νέο τρόπο σκέψης στον τομέα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και καινοτόμες λύσεις για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξή τους.

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα προκύψουν οι καλύτερες ιδέες, οι οποίες θα επιβραβευτούν. Η καλύτερη ιδέα θα επιβραβευτεί με ένα Tablet τελευταίας τεχνολογίας, ενώ οι δυο επόμενες καλύτερες ιδέες θα επιβραβευτούν με μια εξάμηνη και μια τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών του Ο.Α.Σ.Θ. αντίστοιχα, προσφορά του Ο.Α.Σ.Θ. 

Όλοι οι συμμετέχοντες, που θα καταθέσουν ιδέες στην πλατφόρμα, θα συμμετάσχουν σε κλήρωση δώρου για μια τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών του Ο.Α.Σ.Θ. για την επιβράβευση της συμμετοχής τους, επίσης, προσφορά του Οργανισμού.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους χρήστες και μη, των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένοντας όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την καινοτόμο ιδέα τους.

«Η δράση χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία καθώς δεν ακολουθεί απλά την εφαρμογή μιας συμβατικής μεθόδου ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά φέρνει το χρήστη και το δυνητικό χρήστη στο επίκεντρο του σχεδιασμού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, θέτοντας την πρόκληση διατύπωσης καινοτόμων λύσεων, όπου όμως θα λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της τεχνικής και οικονομικής εφικτότητάς τους», αναφέρει ο Συντονιστής του Ερευνητικού Έργου CIPTEC, Καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος.

Ταυτότητα του Έργου 
Οι παραπάνω δράσεις αξιοποίησης μεθόδων συλλογικής ευφυίας (crowdsourcing και εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού) εντάσσονται στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου, με τίτλο «Συλλογική Καινοτομία για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις (CIPTEC)» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Το ΑΠΘ, με την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς και ακαδημαϊκά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Αριστοτέλη Νανιόπουλο, ενεργεί ως συντονιστής εταίρος του Έργου.

Το Έργο αποτελεί μια σύμπραξη 12 φορέων από 7 Ευρωπαϊκές Χώρες, όπως διεθνείς οργανισμούς/ «δίκτυα» (Ένωση Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Φορέων Μεταφορών (ΕΜΤΑ), Ένωση Ευρωπαίων Επιβατών (EPF)), φορείς δημοσίων συγκοινωνιών, ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων και εξειδικευμένων εταιρειών, στους τομείς της επιστήμης των μεταφορών, του επιστημονικού μάρκετινγκ και της «διαχείρισης της καινοτομίας».

Η Πλατφόρμα όπου κατατίθενται οι ιδέες 
Η πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowdsourcing platform) έχει αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμη προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα http://thess.ciptec.eu 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου