Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

Στο 50% η υλοποίηση του Αυτόματου Κομίστρου, στο 90% η τηλεματική

Στο 50% βρίσκεται, σήμερα, η κατασκευή του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) ή αλλιώς, του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στελέχη του ΟΑΣΑ στην εσπερίδα του ΣΕΣ «Προηγμένες τεχνολογίες, υπηρεσίες και συστήματα μεταφορών: Εξελίξεις στην Ελλάδα και προοπτικές».

Σύμφωνα με τα στελέχη του ΟΑΣΑ, το ΑΣΣΚ θα είναι έτοιμο προς λειτουργία και χρήση το 2017. Σήμερα, ο ΟΑΣΑ παρέλαβε τα κέντρα διαχείρισης του συστήματος και ακολουθούν ο εξοπλισμός και το λογισμικό, που θα τοποθετηθούν σε οχήματα και σταθμούς.

Αντίστοιχα, η υλοποίηση του συστήματος της τηλεματικής σε λεωφορεία και τρόλλεϋ έχει φτάσει στο 90%, με αποτέλεσμα τη λειτουργία του συστήματος το 2016.

Με την εφαρμογή του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, δηλαδή με την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, οι χρεώσεις θα είναι πιο δίκαιες ή αλλιώς, αναλογικές, αφού θα καθορίζονται από ζωνικό σύστημα.

Οφέλη για τον επιβάτη από το ΑΣΣΚ 
 • Ενιαίο Εισιτήριο ΜΜΜ 
 • Ταχύτητα πρόσβασης και χρήσης ΜΜΜ 
 • Ευκολία στην αγορά, αποθήκευση και χρήση του εισιτηρίου 
 • Άμεση πρόσβαση στην προμήθεια εισιτηρίου 
 • Δικαιότερη χρέωση, μέσω της χρήσης νέων προϊόντων 
 • Έμμεσα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση των στοιχείων κίνησης.

Οφέλη για τον ΟΑΣΑ από το ΑΣΣΚ
 • Περιορισμός απωλειών από λαθρεπιβίβαση 
 • Περιορισμός φαινομένων πλαστογραφίας εισιτηρίων/ παραχάραξης κουπονιών 
 • Ενιαία Αντιμετώπιση των μετεπιβιβάσεων 
 • Αντικειμενική κατανομή εσόδων 
 • Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική 
 • Εισαγωγή νέων προϊόντων κομίστρου. 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER