Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αφορά εργαζομένους της πρώην ΑΜΕΛ Α.Ε. των οποίων η σύμβαση έληξε από 01.01.2010 έως 31.12.2010)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε εφαρμογή του άρθρου 117 του Νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270, Α΄, 24.12.2014) και της υπ’ αριθμ. Α-3588/291/01.07.2015 (ΦΕΚ 1386, Β΄, 3.7.2015) ΚΥΑ. 

Καλούνται οι εργαζόμενοι της πρώην «ΑΜΕΛ ΑΕ», των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου έληξε από 01.01.2010 έως και 31.12.2010, εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν σε κενές υφιστάμενες οργανικές θέσεις των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης της «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», να υποβάλουν σχετική Αίτηση, μέχρι 21.08.2015.

Η πλήρωση των κενών υφισταμένων οργανικών θέσεων της «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σε Προσωπικό Λειτουργίας και Τεχνικό Προσωπικό, λαμβανομένων υπ’ όψη της εκπαίδευσης και της εμπειρίας των πρώην εργαζομένων.

Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία της «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», στην διεύθυνση Αθηνάς 67, ΤΚ 10552, 1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου