Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Σαν σήμερα το 1977: Ιδρύθηκε το Σωματείο Τεχνικών & Υπαλλήλων Ο.ΣΥ. Α.Ε. πρώην ΗΛΠΑΠ


38 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ ΑΕ πρώην ΗΛΠΑΠ" είναι πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο, του Προσωπικού των Οδικών Συγκοινωνιών Ο.ΣΥ. Α.Ε. που προέρχονται από τα πρώην Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς ( Η.Λ.Π.Α.Π. παλιότερα ΗΕΜ). 

Το Σωματείο ιδρύθηκε το 1977 με τίτλο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΠΑΠ. 

Μέλη του είναι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται σε αμαξοστάσια πρώην ΗΛΠΑΠ (Αττικής, Ρούφ, Κόκκινος Μύλος, κλπ). 

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ ΑΕ πρώην ΗΛΠΑΠ υπάγεται συνδικαλιστικά σε δεύτερο βαθμό στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Κ.Α) με τριτοβάθμιο τη ΓΣΕΕ. 

Συνεργάζεται με όλα τα Σωματεία των Αστικών συγκοινωνιών, ΟΣΥ (πρώην ΕΘΕΛ – ΗΛΠΑΠ), ΣΤΑΣΥ (πρώην ΗΣΑΠ-ΑΜΕΛ (ΜΕΤΡΟ) – ΤΡΑΜ) , και ΟΑΣΑ καθώς και με τα Σωματεία του Προσωπικού του ΟΣΕ και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου. 

Έχει επίσης συνεργασία με το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΛΠΑΠ κυρίως για θέματα που αφορούν τα ασφαλιστικό Ταμείο, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ (ΤΑΥΤΕΚΩ). 

Αλλά και με την Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), παρόλο ότι δεν είναι μέλος της. 

Η Ο.ΣΥ.  Α.Ε. όπως και οι Αστικές Συγκοινωνίες εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 

Όπως προκύπτει από τα βιβλία καταχωρίσεως αναγνωρισμένων σωματείων, το σωματείο με την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ ΑΕ πρώην ΗΛΠΑΠ το οποίο αναγνωρίστηκε με την απόφαση 697-21/03/1977 του πρωτοδικείο Αθηνών, έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 6769 και έγιναν οι παρακάτω μεταβολές:
  • 21/3/1977 Σύσταση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΠΑΠ
  • 15/2/2007 τροποποίηση ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΠΑΠ
  • 3/1/2013 τροποποίηση ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ ΑΕ πρώην ΗΛΠΑΠ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER