Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Κέρκυρα: Προς μετακόμιση στου Κωτσέλα το Υπεραστικό ΚΤΕΛ


Την έγκρισή της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων για την ένταξη του στο χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA εξασφάλισε το έργο «Κατασκευή νέου Σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας, στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνας Κωτσέλα», πρόταση της εταιρίας Υπεραστικό ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε.

Η Επενδυτική Επιτροπή στη συνεδρίασή της στην Αθήνα την Τρίτη 10/2/2015 ενέκρινε τη χορήγηση Δανείου από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) το οποίο διαθέτει συνολικά 10.000.000€ από πόρους του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2007-2013. Το συγκεκριμένο δάνειο ανέρχεται στα 1,4 εκατ. ευρώ, έχει διάρκεια αποπληρωμής 20 χρόνια και ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο. 

Το έργο προβλέπει την κατασκευή νέου Σταθμού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνας Κωτσέλα, σε οικόπεδο που έχει ήδη αγοραστεί από το ΚΤΕΛ, με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και με προβλέψεις για εξοικονόμηση ενέργειας. 

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 2,309 εκατ. ευρώ το οποίο καλύπτεται από το ΤΑΑ κατά 70% περίπου, από ίδιους πόρους του ΚΤΕΛ και από συγχρηματοδότηση με δάνειο άλλης Τράπεζας.

Το έργο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας είναι το πρώτο που εντάσσεται για χρηματοδότηση από το εργαλείο JESSICA στα Ιόνια Νησιά. 

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του ΤΑΑ του JESSICA μπορούν να χρηματοδοτούνται με χαμηλότοκα δάνεια έργα σε τομείς περιβάλλοντος, μεταφορών, πολιτισμού, κ.α. τα οποία θα παράγουν κέρδη και θα επιστρέφουν σταδιακά τους πόρους στο ΤΑΑ. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα εργαλείο κατασκευής αναπτυξιακών έργων με μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων στο οποίο συμμετέχει ενεργά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER