Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει για τις «ρήτρες μονιμότητας» που προστατεύουν τους εργαζομένους

Πως αλλάζουν οι καιροί!!!

Σε μια εποχή που έχουν έρθει τα πάνω-κάτω στα δικαιώματα των εργαζομένων και των υπαλλήλων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις μοναδικές επιχειρήσεις, όπως τα ΚΤΕΛ όπου ισχύει ακόμη η λεγόμενη «ρήτρα μονιμότητας» θα κριθεί από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εάν είναι νόμιμη ή όχι!

Οι αποκαλούμενες «ρήτρες νομιμότητας» προσφέρουν ουσιαστικά στον εργαζόμενο ένα ενισχυμένο δίχτυ προστασίας και ασφάλειας, αφού περιορίζεται η δυνατότητα του εργοδότη για απολύσεις.

Το θέμα έφτασε στον Άρειο Πάγο με αφορμή έξι απολύσεις που έγιναν στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. Λόγω γενικότερου ενδιαφέροντος το Β΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου παρέπεμψε το ερώτημα στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Με την απόφαση που θα λάβουν οι αρεοπαγίτες θα κρίνουν οριστικά εάν είναι συνταγματική η εξουσιοδότηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έκδοση της 6/28.2.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), με την οποία μεταξύ άλλων καταργήθηκαν οι λεγόμενες «ρήτρες μονιμότητας», ή εάν έπρεπε για την κατάργησή τους να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Να σημειωθεί ότι οι λεγόμενες «ρήτρες μονιμότητας» είναι οι όροι που περιλαμβάνονται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κανονισμούς ορισμένων επιχειρήσεων –όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ΚΤΕΛ, που απασχόλησε τους αρεοπαγίτες– οι οποίοι (όροι) προέβλεπαν αυξημένη προστασία των μισθωτών από την απόλυση σε σχέση με την (μειωμένη) προστασία που γενικώς παρέχεται έναντι των απολύσεων από την εργατική νομοθεσία (Ν. 2112/1920).

Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου είχε αναβάλει την συζήτηση για την «ρήτρας μονιμότητας» δηλαδή τους όρους που περιλαμβάνονται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κανονισμούς ορισμένων επιχειρήσεων οι οποίοι προέβλεπαν αυξημένη προστασία των μισθωτών από την απόλυση σε σχέση με την (μειωμένη) προστασία που γενικώς παρέχεται έναντι των απολύσεων από την εργατική νομοθεσία καθώς εκκρεμούσε η επίλυση του ίδιου νομικού ζητήματος στην Ολομέλεια του ΣτΕ. Μάλιστα για το λόγο αυτό οι αρεοπαγίτες δέχτηκαν τα πυρά του καθηγητή του Εργατικού Δικαίου στην Νομική Σχολή Αθηνών Δημήτρη Τραυλού-Τζανετάτου

Η Ολομέλεια του ΣτΕ στο μεταξύ έκρινε ότι η έκδοση της 6/28.2.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου δεν παραβιάζει τις συνταγματικές επιταγές. Απόφαση την οποία επικαλέστηκε και η μειοψηφία των αρεοπαγιτών διαφωνώντας για την παραπομπή του θέματος στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για λόγους γενικότερου ενδιαφέροντος. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER