Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

"Βγήκε στον αέρα" Η ιστοσελίδα του Σωματείου Τεχνικών & Υπαλλήλων Ο.ΣΥ. Α.Ε. πρώην ΗΛΠΑΠ


Όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε στην επίσημη πια ιστοσελίδα των Τεχνικών του πρώην ΗΛΠΑΠ, στην ετικέτα ταυτότητα, Σκοπός του Σωματείου είναι:
 • Η προστασία και προώθηση των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των µελών του. 
 • Η διαπραγμάτευση και σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 
 • Η στερέωση και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των µελών του και όλων των εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε., αλλά και όλους τους εργαζομένους ιδίως στον τοµέα των μεταφορών. 
 • Η κατοχύρωση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και η συνεργασία και κοινή δράση με συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα. 
 • Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και η συμπαράσταση στα μέλη του σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 
 • Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών. 
 • Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών. 
 • Η ίδρυση ταμείου αλληλοβοηθείας. 
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι:
 • Η μελέτη των προβλημάτων και των συνθηκών και όρων της εργασίας και ζωής των μελών του σωματείου. 
 • Η διεκδίκηση, με κάθε νόμιμο τρόπο, των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών αιτημάτων των μελών του. 
 • Ο συντονισμός των ενεργειών με άλλα σωματεία εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και προώθηση κοινών αιτημάτων. 
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την συνεργασία και την κοινή δράση με συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ιδίως των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς προσώπων και αγαθών. 
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών, εκδηλώσεων και δραστηριότητας κάθε μορφής, που προωθούν τους σκοπούς του Σωματείου (λ.χ. ίδρυση και λειτουργία Λέσχης, Βιβλιοθήκης, Σχολών, Αθλητικών Τμημάτων, Τράπεζα Αίματος, καθώς και κάθε είδους πολιτιστικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις).
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER