Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Μπήκες στο μετρό; Πρόσεχε σε παρακολουθούν. Που τοποθετούνται κάμερες

Σύστημα «big brother» εγκαθιστά η διοίκηση της εταιρείας (το προσπαθεί) «Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ» στο μετρό της Αθήνας.

Το αίτημα που κατατέθηκε στη Αρχή Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προέβλεπε την εγκατάσταση καμερών όχι μόνο στους σταθμούς, στις αποβάθρες και στα εκδοτήρια, αλλά ακόμη και μέσα στα βαγόνια έτσι ώστε να παρακολουθείται η κάθε κίνησή μας. 

Τι απάντησε η ανεξάρτητη Αρχή;

«Επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε έγχρωμες κάμερες σταθερού οπτικού πεδίου και εστίασης σε τέσσερα σημεία της οροφής στο εσωτερικό κάθε βαγονιού, με τέτοιο τρόπο ώστε ανά ζεύγη, οι κάμερες να καλύπτουν όλο το εσωτερικό του. 

Επιπλέον, η εταιρεία επιθυμεί την εγκατάσταση δύο (2) πλευρικών καμερών, εξωτερικά σε κάθε βαγόνι, από μία σε κάθε πλευρά του, για την επίβλεψη των θυρών και των εξωτερικών πλευρών των συρμών. Κάθε συρμός αποτελείται από έξι (6) βαγόνια. Συνεπώς, το σύστημα θα διαθέτει συνολικά 24 εσωτερικές και 12 εξωτερικές πλευρικές κάμερες, ανά συρμό. Σύστημα μπαταριών θα εξασφαλίζει την αδιάκοπη λειτουργία τους. Η απεικόνιση θα γίνεται, υπό κανονικές συνθήκες, με δειγματοληψία 4 πλαισίων ανά δευτερόλεπτο (frames per second). 

Στην υπό κρίση περίπτωση, ως σκοπός επεξεργασίας του εν λόγω συστήματος βίντεο-επιτήρησης δηλώνεται από την εταιρεία, για τις μεν κάμερες στο εσωτερικό των συρμών, η καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία του επιβατικού κοινού, η δημιουργία ενός αποτρεπτικού μηχανισμού παραβατικών ενεργειών, η εκ των υστέρων εξιχνίαση και ανάλυση των αιτιών τυχόν περιστατικών ασφαλείας στο εσωτερικό των συρμών, ενώ για τις εξωτερικές πλευρικές κάμερες, η εταιρεία αναφέρει ότι σκοπό έχουν την βελτίωση της εποπτείας της αποβάθρας κατά την αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών και την αναχώρηση του συρμού με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια (μέσω της αποφυγής περιπτώσεων εγκλωβισμού επιβατών ανάμεσα στις θύρες)». 

Αυτό εν πολλοίς είναι το αίτημα που διατύπωσε η εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες» όπως προκύπτει από την έγγραφη απόφαση της Αρχής, απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες. 

Τι απέγινε; 

Το αίτημα έγινε εν μέρει δεκτό και η εγκατάσταση του κλειστού συστήματος παρακολούθησης προχωρά ως εξής:

Η «Αρχή διαπιστώνει ότι οι κάμερες στο εξωτερικό των συρμών κρίνονται ως αναλογικό μέτρο για τον επιδιωκόμενο σκοπό επεξεργασίας, ωστόσο, για τις κάμερες στο εσωτερικό των συρμών, η ΣΤΑΣΥ δεν απέδειξε την αναγκαιότητα της εγκατάστασής τους. 

Συνεπώς, δεδομένης ιδίως της ύπαρξης ηπιότερων μέσων για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού των εσωτερικών καμερών, όπως αυτά αναλύονται στην σκέψη 9 της παρούσας και η εφαρμογή των οποίων δεν έχει εξεταστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, κρίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο εσωτερικό των συρμών του μετρό.

Με λίγα λόγια,

Η Αρχή απορρίπτει προς το παρόν την αίτηση της «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» κατά το μέρος που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο εσωτερικό των συρμών του μετρό της Αθήνας, ενώ κρίνει ως σύννομη την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών στο εξωτερικό των συρμών του μετρό της Αθήνας, στις γραμμές 2 και 3.

ΠΗΓΗ: fpress.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER