Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Γιάννης Οικονόμου - Προμήθεια 500 νέων λεωφορείων και τρόλεϊ

Ανανέωση στόλου και ρύθμιση οφειλών

Εισήγηση για την προμήθεια 500 νέων λεωφορείων και τρόλεϊ έως το 2018-2019 καταρτίζει ο διευθύνων σύμβουλος των «Οδικών Συγκοινωνιών» Γιάννης Οικονόμου στο υπουργείο Μεταφορών...

Σήμερα οι «Οδικές Συγκοινωνίες», η νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των ΕΘΕΛ (λεωφορεία) και ΗΛΠΑΠ (τρόλεϊ), αριθμεί 2.148 θερμικά λεωφορεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, με μέση ηλικία εννέα ετών, και 366 τρόλεϊ.

Στόχος της διοίκησης της ΟΣΥ είναι, πέρα από την προμήθεια νέου στόλου, η δημιουργία μηχανογραφικού συστήματος, το οποίο θα συνδέει την αποτελεσματικότητα κάθε λεωφορείου με το κόστος αγοράς του.

Παράλληλα θα διεξάγει τον απολογισμό της συμπεριφοράς του (βλάβες, οχηματοχιλιόμετρα), συνδέοντάς το με συγκεκριμένα κριτήρια παλαιότητας.

Οι ανωτέρω ενέργειες κρίνονται αναγκαίες για την καλύτερη διαρρύθμιση του στόλου της εταιρείας, αλλά και για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στην προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε νέα πίστωση 11 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η εταιρεία είχε στα ταμεία της μόλις 3,6 εκατ. στα τέλη του 2012, ενώ άξιο σχολιασμού είναι ότι ο τελικός ισολογισμός τροποποιήθηκε επί τα χείρω.

Ετσι η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (λεωφορεία - τρόλεϊ) παρουσίασε στη χρήση του 2012 ζημιές 52 εκατ. ευρώ, έναντι 170,5 εκατ. το 2011. Σύμφωνα με τον ισολογισμό, ο κύκλος εργασιών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στα 124,5 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική μείωση των ζημιών οφείλεται στην αύξηση της κρατικής επιδότησης, η οποία ανήλθε στα 156 εκατ., έναντι 127 εκατ. το 2011, αλλά και στη σημαντική πτώση του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο συρρικνώθηκε κατά 33 εκατ.

Για το 2013 στόχος είναι η εταιρεία να περάσει σε λειτουργική κερδοφορία, παρ' όλο που ο κύκλος εργασιών θα πέσει στα 115 εκατ. ευρώ, έναντι 124,5 εκατ. το 2012, εξαιτίας της ολοένα και μεγαλύτερης μείωσης της επιβατικής κίνησης.

Εξόφληση προμηθευτών

Γενικότερα, επιδίωξη της διοίκησης της ΟΣΥ είναι η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές.

Πριν από μερικούς μήνες οι οφειλές έφταναν τα 38 εκατ., κυρίως σε εταιρείες ανταλλακτικών.

Παράλληλα ρυθμίζονται οφειλές και σε οργανισμούς όπως η ΔΕΠΑ, στην οποία οφείλονταν 22 εκατ. ευρώ, τα οποία αποπληρώνονται σταδιακά.

Με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην ΟΣΥ λαμβάνεται μέριμνα για την προμήθεια ενιαίου συστήματος διαχείρισης καυσίμων και σύστημα barcode στις αποθήκες.

ΠΗΓΗ

1 comments:

Μας έχει περάσει για πολυ μαλακες !!!! Μάλλον έχει σχηματίσει αυτη τη γνώμη απο τους Διαπραγματευτές μας

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER