Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Τον Οκτώβριο του 2020 η δημοπράτηση για την πλήρη αναβάθμιση του σταθμού τρένου της Αθήνας

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Αθηνών (Λαρίσης όπως τον γνωρίζουμε όλοι), αλλάζει όψη. Ήδη, τα έργα που έχουν γίνει έχουν αποδειχθεί λειτουργικά, με περισσότερες αποβάθρες, ωστόσο υπάρχουν πολλά συμπληρωματικά έργα, τόσο για τις κτιριακές υποδομές που ακόμα παραμένουν στη δεκαετία του 60, όσο και για τις συνδέσεις με το μετρό.

Η τελική φάση των έργων βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης των μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης, καθώς υπολογίζεται από την ΕΡΓΟΣΕ ότι το έργο θα δημοπρατηθεί εντός του Οκτωβρίου 2020, με κόστος 40 εκατ. ευρώ.

Με το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζεται ο Σ.Σ. Αθηνών, τόσο στην ικανότητα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού (αύξηση γραμμών & αποβαθρών, σύνδεση με σταθμό μετρό, ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ.) όσο και αισθητικά (αποκατάσταση όψεων).

Οι εργασίες ανακαίνισης και ανάπτυξης του Σ.Σ. Αθηνών ξεκίνησαν από τον Ο.Σ.Ε. με την Σύμβαση 994/2005, συνεχίστηκαν από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. με την Σύμβαση 751/2015 και με το νέο προς δημοπράτηση έργο θα ολοκληρωθούν οι εργασίες υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης, με την παρούσα εργολαβία με Αριθμό Διακήρυξης (Α.Δ.) 2513.

Κύρια χαρακτηριστικά του Φυσικού Αντικειμένου της παρούσας εργολαβίας είναι:
 • Κατασκευή των νέων αποβάθρων Νο 1, 2 & 3 (των νέων γραμμών Νο1 έως και Νο6) του Σ.Σ. Αθηνών μετά των στεγάστρων.
 • Κατασκευή των υποδομών (θεμελίωση) των μελλοντικών κτιριακών εγκαταστάσεων - στεγάστρου του Σ.Σ.Α.
 • Καθαίρεση παλαιάς υφιστάμενης υπόγειας πεζοδιάβασης περί την Χ.Θ. 10+410
 • Καθαίρεση της προσωρινής ισόπεδης διάβασης πρόσβασης των πεζών από το κτήριο εισόδου στο σταθμό (κτήριο οδού Δηληγιάννη) στις αποβάθρες Νο4, 5 & 6.
 • Καθαίρεση μέρους του νότιου (σημερινή χρήση καταστήματος) και βόρειου (στέγαστρο) τμήματος του υπάρχοντος κτιρίου του Σ.Σ. Αθηνών και αποκατάσταση των όψεων του μετά τις αναγκαίες παρεμβάσεις.
 • Επέκταση της Μεγάλης Υπόγειας Διάβασης του Σ.Σ. Αθηνών περί την Χ.Θ. 10+300 κάτω από τις κατασκευαζόμενες νέες αποβάθρες Νο1, 2 & 3 συμπεριλαμβανομένων του κελύφους των καταστημάτων εντός της Υπόγειας Διάβασης τις κλίμακες, κυλιόμενες σκάλες, τους ανελκυστήρες και την σύνδεση με το Σταθμό «Λαρίσης» της Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • Επέκταση της Μικρής Κάτω Διάβασης Πεζών κάτω από τις κατασκευαζόμενες νέες αποβάθρες Νο1, 2 & 3 με τις κλίμακες και τους ανελκυστήρες.
 • Κατασκευή τριών (3) νέων μεταλλικών άνω πεζοδιαβάσεων εντός του Σ.Σ. Αθηνών στις Χ.Θ. 10+507, 10+581 & 10+700 για την διέλευση των πεζών πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, την πρόσβαση στο σύνολο των αποβάθρων του Σταθμού και την άμεση απομάκρυνση σε περίπτωση κινδύνου.
 • Ολοκλήρωση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ) στον Σ.Σ. Αθηνών (εργασίες σύνδεσης με τον υποσταθμό Μέσης Τάσης και το Ηλεκτροπαραγωγικό Ζεύγος, Κυλιόμενες Κλίμακες, Ανελκυστήρες, Πυρόσβεση, Ηλεκτροφωτισμός).
Σήμανση Σταθμού, σύμφωνα με:
 • Την θέση και την μορφολογία του σταθμού και των κτιρίων,
 • Την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
 • Εγκατάσταση νέου αποχετευτικού δικτύου ομβρίων των σιδηροδρομικών γραμμών 1 έως και 6 και των νέων αποβάθρων Νο1, 2 & 3 του Σ.Σ. Αθηνών και ολοκλήρωση της ανακατασκευής του παντοροϊκού αγωγού (Ζ2) που διασχίζει εγκαρσίως τις Σ.Γ. στο βόρειο άκρο του κτηρίου εισόδου επί της οδού Δηληγιάννη.
 • Πλήρης κατασκευή της επιδομής των υπολοίπων 6 σιδηροδρομικών γραμμών, 1 έως και 6 στο Σ.Σ. Αθηνών, μετά των απαιτουμένων χωματουργικών του υποστρώματος της επιδομής.
 • Ηλεκτροκίνηση μέσω εναέριας ‘‘Αλυσοειδούς’’ Γραμμής Επαφής 25 KV – 50 Hz των Σ.Γ. 1 έως και 6 του Σ.Σ. Αθηνών.
Για το σωστό συντονισμό των εργασιών, χωρίς αυτές να επηρεάσουν την αδιάλειπτη λειτουργία του Σταθμού, έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη αλληλουχία των κατασκευαστικών εργασιών (phasing). 

Οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας θα υλοποιηθούν υπό συνεχή σιδηροδρομική κυκλοφορία με ηλεκτροκινούμενο τον δεξιό ημιδιάδρομο του Σ.Σ.Α. (Σ.Γ. 7, 8, 9 & 10) και με εξασφάλιση της αδιάλειπτης πρόσβασης των επιβατών στις λειτουργούσες δυτικές αποβάθρες του Σταθμού (αποβάθρες 4, 5 & 6), τόσο από τα ανατολικά (οδός Δηληγιάννη) όσο και από τα δυτικά (οδός Κωνσταντινουπόλεως). 

Με μελλοντική εργολαβία θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της σηματοδότησης και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η ολοκλήρωση των οδικών έργων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της περιοχής. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου