Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Αστικές συγκοινωνίες: Έρχονται τα λεωφορεία με φυσικό αέριο - Έπονται τα ηλεκτρικά

Σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές φάσεις αναμένεται να υλοποιηθεί η προμήθεια εκατοντάδων νέων λεωφορείων για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα ξεκινήσει εκτός απροόπτου έως το Σεπτέμβριο, θα αφορά στην προμήθεια οχημάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Η απόκτηση ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, για τα οποία έχει γίνει πολύς λόγος, θα δρομολογηθεί στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η προμήθεια των ηλεκτρικών οχημάτων θα μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο προκειμένου να εξεταστούν με λεπτομέρεια οι προδιαγραφές των νέων λεωφορείων και οι ανάγκες συντήρησής τους.

Έως τις 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί και η εκπόνηση του εθνικού σχεδίου για την ηλεκτρική κινητικότητα, το οποίο έχει αναλάβει η διυπουργική επιτροπή για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Υποδομών τονίζουν στο economix ότι θα υπάρξει ενδελεχής προετοιμασία πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, για να προχωρήσει η διαδικασία απρόσκοπτα και να μειωθούν οι πιθανότητες προσφυγών.

Για το λόγο αυτό διεξάγονται συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο διορισμό τεχνικού συμβούλου.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ και όπως έχει δηλώσει ο Κώστας Καραμανλής, η προμήθεια των λεωφορείων θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ και από εθνικούς πόρους. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο αριθμός των νέων λεωφορείων που θα αποκτηθεί σε όλες τις φάσεις να υπερβεί τα 1.000 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανό το ποσοστό των ηλεκτρικών λεωφορείων να αυξηθεί επίσης και να υπερβεί το 40% του συνολικού αριθμού των καινούργιων οχημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός στόχος είναι τα πρώτα νέα δρομολόγια να ξεκινήσουν δρομολόγια μέσα στο 2021, δεδομένων των μεγάλων ελλείψεων.

Είναι ενδεικτικό ότι από το σύνολο των 2.000 λεωφορείων στην Αττική, λιγότερα από τα μισά βγαίνουν καθημερινά στους δρόμους. Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, με τα διαθέσιμα λεωφορεία σε λειτουργία να ανέρχονται σε μόλις 200.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, περίπου το 65% των νέων οχημάτων προορίζεται για την Αττική και το υπόλοιπο για την κάλυψη των αναγκών της Θεσσαλονίκης.

Τα σενάρια που εξετάζονται για τη συντήρηση 
Η προετοιμασία για τη διενέργεια ενός τόσου φιλόδοξου διαγωνισμού αποτελεί δύσκολη υπόθεση, κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η συντήρηση των νέων λεωφορείων.

Το πλέον πιθανό σενάριο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να ανατεθεί σε ιδιώτες η επίβλεψη της συντήρησης και η προμήθεια ανταλλακτικών.

Το μοντέλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), δεδομένου πως οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από τους περίπου 800 τεχνικούς που απασχολούνται στην εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ).

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι ο ανάδοχος να αναλάβει την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να εξοικειωθεί με τη νέα τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και την κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων συντήρησης.

Στον προηγούμενο διαγωνισμό για την προμήθεια 750 λεωφορείων, οι όροι για τη συντήρηση προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στην αγορά, με δύο αντιπροσωπείες μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών να προσφεύγουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου