Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Αύξηση εσόδων 14% για τη ΣΤΑΣΥ το 2018

Αύξηση εσόδων και μείωση ζημιών παρουσίασαν οι ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) Α.Ε. το 2018. 

Η κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται τις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ, ανέφερε έσοδα 103 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 14% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Παράλληλα, η εταιρεία ανέφερε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 12 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 55% σε σχέση με το 2017 και καθαρά αποτελέσματα προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 21,1 εκατ. ευρώ το 2017.

Η σαφής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της κρατικής επιχείρησης αποδίδεται αποκλειστικά στην αύξηση των πωλήσεων εισιτηρίων. 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών σε απόλυτο μέγεθος ανήλθε σε 13,0 εκατ. ευρώ και προήλθε αποκλειστικά από την αύξηση των εσόδων από πωλήσεις εισιτηρίων. 

Αντιθέτως, τα έσοδα από άλλες δραστηριότητες (διαφήμιση, parking κ.λπ.) παρουσίασαν μικρή υποχώρηση, ενώ σημαντική μείωση σημειώθηκε και στο ποσό που έλαβε η εταιρεία ως κρατική επιχορήγηση.

Συνέβη δηλαδή στις γραμμές του μετρό και του τραμ ότι συνέβη και με τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ. 

Η εφαρμογή του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου (ΑΣΣΚ) με το κλείσιμο των μπαρών στους σταθμούς, επέφερε επιπλέον έσοδα ύψους 13 εκατ. ευρώ. Μάλιστα το ποσό αυτό εκτιμάται ότι αφορά μόνο το β΄ εξάμηνο του 2018, δεδομένου ότι οι μπάρες στους σταθμούς του μετρό άρχισαν να κλείνουν σταδιακά από τον Μάιο του 2018.

Επίσης, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, πέρυσι οι ΣΤΑΣΥ έλαβαν κρατική επιχορήγηση μειωμένη κατά 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση ανήλθε σε 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 45,2 εκατ. ευρώ το 2017. Το σύνολο της κρατικής επιχορήγησης κατευθύνθηκε στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας προς τη ΔΕΗ.

Αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου (ΑΣΣΚ), η διοίκηση των ΣΤΑΣΥ αναφέρει μέχρι και υπερτετραπλασιασμό των ακυρώσεων εισιτηρίων μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. 

Ειδικότερα, οι ακυρώσεις εισιτηρίων που υπήρξαν στα ακυρωτικά μηχανήματα του μετρό και του τραμ, σταδιακά αυξήθηκαν από περίπου 9,8 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2018 σε 34,4 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. 

Η μεγαλύτερη αύξηση ακυρώσεων εισιτηρίων σημειώθηκε στη γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ) όπου οι ακυρώσεις εισιτηρίων από 2,1 εκατομμύρια ανά μήνα στις αρχές του έτους ανήλθαν σε 9,4 εκατομμύρια τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Οι ακυρώσεις εισιτηρίων στο τραμ αυξήθηκαν από 182.000 ανά μήνα σε 404.000 τον Δεκέμβριο του 2018 και στις γραμμές 2 και 3 οι ακυρώσεις από 7,5 εκατ. ανά μήνα ανήλθαν σε 24,5 εκατομμύρια.

Πάντως, οι ορκωτοί λογιστές για άλλη μια φορά επιφυλάσσονται σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Οι επιφυλάξεις εστιάζονται στον τρόπο απεικόνισης των ιδιοχρησιμοποιούμενων και των επενδυτικών ακινήτων της επιχείρησης. 

Οι ορκωτοί λογιστές επισημαίνουν ότι η εταιρεία δεν ελέγχει την απομείωση της αξίας των προαναφερόμενων στοιχείων, αμφισβητώντας την αναπόσβεστη αξία ύψους άνω των 900 εκατ. ευρώ. 

«Διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και τις πιθανές επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και στα ίδια κεφάλαια», αναφέρει η έκθεση των ορκωτών λογιστών. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου