Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

ΕΣΠΑ: Παράταση για ψηφιακές υπηρεσίες στις αστικές συγκοινωνίες

Παράταση έλαβε μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου», ΕΣΠΑ 2014 - 2020, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης.

Η δράση έχει ως σκοπό τον εκσυγχρονισμό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 16,2 εκατ. ευρώ και παρέχεται επιδότηση ως το 60% της δαπάνης. Σύμφωνα με την προκήρυξη χρηματοδοτούνται δαπάνες που αφορούν σε:
  • Συστήματα Έξυπνου Εισιτηρίου
  • Συστήματα προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων
  • Συστήματα Τηλεματικής & Πληροφόρησης επιβατών εντός του λεωφορείου
  • Συστήματα Wi-Fi εντός των οχημάτων
  • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη απόφαση με Α.Π. 3610/594/A2/04.06.2019 (α/α ΟΠΣ 3529 και κωδικό 024ΚΕ) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» - Κωδικός Πρόσκλησης 024 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 3529 (Α∆Α: 6ΕΜΟ465ΧΙ8-3∆Σ). 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου