Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Χανιά: Διαγωνισμός για ηλεκτρικό μίνι λεωφορείο και ηλεκτρικά δίκυκλα

Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου με δυνατότητα για μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, τριών ηλεκτρικών δικύκλων, σταθμού φόρτωσης και συμπληρωματικής εκπαίδευσης, προκήρυξε o δήμος Χανίων.

Το έργο -με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 14η Αυγούστου και ώρα 15:30- εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές, ECORouTs.

Στόχος του, είναι μεταξύ άλλων να ωθήσει τόσο τους πολίτες στη χρήση οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από τις δημόσιες μεταφορές.

Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου 
Επειδή τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά οδήγησης και διαφορετικό τρόπο συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά, ο ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου Χανίων.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εγγυημένη παροχή ανταλλακτικών κατά τα πρότυπα του κατασκευαστή.

Προϋπολογισμός της δράσης 
Όσον αφορά στον προϋπολογισμό της δράσης, η χρηματοδότηση από το διασυνοριακό πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσόν των 92.000 ευρώ και το υπολειπόμενο ποσό των 30.000 ευρώ προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.967,74 ευρώ.

Η κατακύρωση της σύμβασης γίνεται για το σύνολο των ειδών και όχι κατά τμήματα ή για μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου